Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tuntijakauma

  Tuntijakaumatuloste on yhteenveto jonkin resurssin tunneista jonkin toisen tekijän mukaan jaoteltuna. Tuntijakauma voi kertoa esim. opettajien erityyppisten varausten tunnit, tai lukiolaisten valinnat kurssityypeittäin. Käyttäjä voi itse valita sekä tilastoitavan aineiston että tekijän, jonka mukaan jaottelu tehdään.

  Tuntijakauma voidaan ottaa mistä tahansa resurssista, minkä tahansa resurssin mukaan ryhmitellen. Tuntijakauma voidaan ottaa esim. opettajien varauksista, jolloin nähdään, montako tuntia mitäkin varaustyyppiä kullakin opettajalla on. Tuloste avautuu perustietoikkunan välilehdiltä.

  • Valitse tilastoitava resurssi, esim. opettajat. Maalaa perustietojen Opettajat-välilehdeltä kaikki opettajat tai poimi Crtl-näppäin pohjassa tietyt opettajat. Nämä resurssit tulevat tulosteeseen vaakariveiksi.
  • Valitse, minkä resurssin mukaan ryhmitellään, esim. kurssityypit tai varaukset (sijoitustyypit). Nämä tiedot tulevat tulosteeseen pystysarakkeiksi.
  • Valitse yläpalkista Tulosteet / Tulosta tuntijakauma valituista.


  Esimerkki: Jakauma opettajien varausten tuntimääristä

  Kuvassa on yhteenveto opettajien varauksista. Tulostumaan on valittu myös prosentit, jolloin nähdään varausten osuus opettajan omista varauksista ja kaikista saman varaustyypin varauksista.

  • 1. rivin tieto on varausten tuntimäärä (vvt). Voit valita yksiköksi jonkin muun tulostusruudun Tulosta kestoksi -valikosta. Opettaja AUN:llä on yksi tunnin kokous, tunti suunnittelua ja tunti valvontaa. Yhteensä hänellä on kolme tuntia varauksia.
  • 2. rivin tieto on varaustyypin osuus opettajan kaikkien varausten tuntimäärästä. Kokouksen osuus on 33 % opettajan kaikista varauksista.
  • 3. rivin tieto on opettajan osuus kaikista tämän varaustyypin varauksista. Oppilaitoksen opettajilla on yhteensä 14 tuntia kokouksia. Opettajan yksi kokoustunti on siitä 7,14 %.
  • Yhteensä-tieto tarkoittaa tulosteelle valittujen resurssien tuntien yhteismäärää. Jos oppilaitoksessa on 20 opettajaa, ja tulosteelle on valittu heistä 10, tarkoittaa "yhteensä" siis tulosteella näkyvää 10 opettajaa.

  Esimerkki: Jakauma opiskelijoiden valinnoista kurssityypeittäin

  Kuvassa on yhteenveto yhden lukioluokan kurssivalinnoista kurssityypeittäin.

  • Perustietoikkunan Opiskelijat-välilehdeltä on valittu kaikki yhden luokan (ohjausryhmän) opiskelijat. Yhtä hyvin voi valita vuosiluokan kaikki opiskelijat, naiset, laajan matematiikan opiskelijat tms.
  • Kurssityypit tulostuvat oletuksena aakkosjärjestykseen, joten tilastoa varten tyyppien nimeen on lisätty numerointi, jolla ne on saatu järjestykseen pakollinen, syventävä, syventävä koulukohtainen, soveltava.
  • Ensimmäinen opiskelija on valinnut 26 pakollista, 4 syventävää, 2 koulukohtaista syventävää ja 2 soveltavaa kurssia. Yhteensä hänellä on 34 valintaa.
  • Luokan opiskelijat ovat valinneet yhteensä 333 pakollista kurssia. Kaikkia kursseja he ovat valinneet 478 kpl. Yhteensä-tieto tarkoittaa siis tulosteelle valitun opiskelijajoukon valintamäärää.

  • Tulostusruudussa on rastittu ryhmitteleväksi tiedoksi kurssityypit.
  • Tulosta kestoksi -valikosta on valittu tulostuvaksi "opintoviikot", jolloin sarakkeen luku tarkoittaa yhtä kurssia.

  Huomaa, että kurssimäärät ovat ryhmävalintoja. Tuloste sopii hyvin esim. kurssitarjotinvalintojen tarkistukseen.