Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Luokanopettaja muokkaa työjärjestystään

  Luokanopettajien, erityisopettajien ym. voi antaa muokata oman luokkansa työjärjestystä Wilman kautta. Rehtori laatii Kurressa valmiiksi pohjan, jossa on mukana kaikki tai osa tunneista. Opettaja voi siirtää tunteja, vaihtaa opetustilaa, varata tunnille erilaisia resursseja sekä lisätä työjärjestykseen omia varauksiaan.

  Valmistelut Kurressa

  Rehtori tai muu työjärjestyksen teosta vastaava valmistelee työjärjestykset Kurressa: tekee tiedonsiirron Primuksesta, luo jaksot ja sijoituspohjan, luo opettajille ainekohtaiset opetusryhmät ja jaksottaa ne. Samalla tarkistetaan, että aineiden tuntimäärät ovat oikein.

  Jos aineista järjestetään jakotunteja, tehdään ryhmäjaot jo Kurressa. Opettaja näkee Wilmassa eriteltynä koko luokan tunnit sekä jakoryhmien tunnit.

  Lisäksi Kurressa palkitetaan ne aineet, jotka halutaan opettaa kiinteästi yhdessä, esim. tyttöjen ja poikien liikunta, katsomusaineet ja tekninen ja tekstiilityö. Nämä voi myös sijoittaa valmiiksi.

  Myös ne aineet, joita luokanopettajat eivät opeta omille luokilleen, kannattaa sijoittaa valmiiksi. Jos esim. luokilla 3-6 on käsityöaineissa, musiikissa ja liikunnassa joku toinen opettaja, sijoitetaan näiden aineiden tunnit jo Kurressa.

  Rehtori voi joko sijoittaa kaikki tunnit valmiiksi, jolloin opettajat tekevät vain haluamansa muutokset tai sijoittaa vain yllä mainitut erikoistapaukset.

  Tarkista myös vaadittavat käyttöoikeudet.

  Muokkausnäkymä opettajalla

  Opettaja pääsee muokkaustilaan avaamalla Työjärjestys-sivun ja klikkaamalla Siirry muokkaustilaan -painiketta. Painike on näkyvissä vain, jos opettajalla on oikeus työjärjestyksen muokkaamiseen.

  • Työjärjestyksessä näkyvät valmiina kaikki Kurren kautta sijoitetut oppitunnit ja varaukset.
  • Oppituntien ja välituntien ajat määritellään Kurressa.

  • Ruudulle aukeaa oletuksena opettajan oma työjärjestys. Luokan työjärjestysnäkymään pääsee valitsemalla työjärjestyksen vierestä Resurssin tyyppi -valikosta "Luokat". Luokan työjärjestyksessä näkyvät nekin tunnit, joita joku muu opettaja pitää tälle luokalle.
  • Opettajan omat tunnit ovat luettelona sivun alareunassa. Jos Oppitunnit-kohta on tyhjä, on kaikki tunnit sijoitettu tai opettajaa ei ole vielä kiinnitetty minkään ryhmän opettajaksi Kurressa.

  • Kun jokin aine on valittu, näytetään vinoviivoituksella ne ajankohdat, joihin opettajan valitsemaa oppiainetta ei voi sijoittaa. Luokalla on tässä kohdassa jokin muu oppitunti, esim. toisen opettajan pitämä musiikin tunti, tai kyseinen opetustila on muussa käytössä, tai tunnille tarvittava resurssi ei ole vapaana.

  Oppituntien sijoittaminen

  Klikkaa oppiaineen riviä. Rivin eteen tulee vihreä palkki. Klikkaa sitten sitä kohtaa työjärjestyksessä, jossa haluat opettaa tätä ainetta. Aine ilmestyy ko. tunnin kohdalle. Valitse seuraava aine tai sama aine uudelleen, ja sijoita uusi tunti samalla tavalla.

  Oppitunnin poistaminen

  Oppitunti poistetaan klikkaamalla se ensin aktiiviseksi ja klikkaamalla sitten apuruudun Poista-painiketta. Oppiaine palautuu ruudun alareunaan.

  Oppitunnin siirtäminen

  • Voit poistaa tunnin ja sijoittaa sen uudelleen tai
  • klikata tunnin aktiiviseksi, klikata Siirrä-painiketta ja sitten sitä kohtaa, johon tunti siirretään

  Kaksoistunnit ja tuntia lyhyemmät opetustuokiot

  • Maalaa työjärjestyspohjasta yhtämittainen kahden tunnin osuus. Voit maalata niin pitkälle kuin maalatut tunnit pysyvät harmaina. Jos aineen tuntimäärä on 3, voit maalata 3 perättäistä tuntia.

  Oppituntia lyhyemmät opetustuokiot ja välitunneille osuva opetus

  Tapa 1:

  • Ota työjärjestyksen vierestä pois päältä asetus Sijoita oppituntitarkkuudella (suositus).
  • Klikkaa sitten suurinpiirtein sitä ajankohtaa, johon haluat sijoittaa opetusta. Wilma kysyy opetuksen alkamisaikaa ja päättymisaikaa.

  Tapa 2:

  • Anna Sijoita oppituntitarkkuudella (suositus) -asetuksen olla päällä.
  • Sijoita ainetta yksi tunti suurinpiirtein siihen kohtaan, jossa haluat sitä opettaa.
  • Klikkaa tunnin taustaa (mitä tahansa tyhjää kohtaa tämän tunnin kohdalla, ei opettajan lyhenteen linkkiä eikä opetustilan linkkiä), ja klikkaa sitten Muokkaa-painiketta.
  • Anna uusi alkamis- ja/tai päättymisaika. Tallenna ja sulje.

  Huom. Aineen tuntimäärää ei voi ylittää oppitunnin kestoa muuttamalla. Jos ainetta on 2 tuntia viikossa ja yksi tunti on jo sijoitettu, ei jäljellä olevaa tuntia voi merkitä kahden tunnin pituiseksi. Poista ensin jo sijoitettu tunti, jolloin käytettäväksi tulee koko 2 tuntia.

  Tunnit muissa kouluissa

  • Jos opettaja opettaa useammassa eri koulussa, saattaa työjärjestyksessä näkyä vaaleammalla värillä muiden koulujen tunteja. Kuvassa opettajalla on yläkoulun puolella äidinkielen tunti.
  • Osa opettajan tunneista saattaa olla sijoitettu toiseen jaksojärjestelmään. Kuvassa uskonnon tunti on sijoitettu viikkojärjestelmään.
  • Erilaisten symbolien ja värien merkitys on sama kuin Kurren puolella, ks. tarkemmin erillinen ohje.
  • Työjärjestyksen vieressä on valikot, joiden avulla opettaja voi siirtyä esim. yläkoulun työjärjestyksestä lukion työjärjestykseen tai jaksojärjestelmästä toiseen. Tunteja muokataan aina siinä työjärjestyksessä ja järjestelmässä, jonka kautta tunti on sijoitettu.
  • Jos kurretiedostossa on useampia sijoituspohjia, näkyy työjärjestyksen vieressä myös Tuntipohja-valintalista. Opettaja voi lisätä esim. varauksia eri tuntipohjaan, kuin missä varsinaiset oppitunnit ovat.

  Oppitunnit- ja Jaksottamattomat-välilehdet

  Opettajalla näkyy ruudulla joko Oppitunnit-välilehti, Jaksottamattomat-välilehti tai molemmat sen mukaan, onko opettajan tunnit jaksotettu jo Kurressa vai ei ja onko jaksottamattomien sijoittelu sallittu vai ei. Toiminnon peruskäytössä suosittelemme, että tunnit jaksotetaan valmiiksi ja opettajien ei anneta sijoittaa jaksottamattomia tunteja. Tällöin näkymä on opettajilla Wilmassa yksinkertaisempi ja kaikki tunnit löytyvät samasta paikasta.

  • Jos tunnit on jaksotettu valmiiksi, ovat tunnit Oppitunnit-välilehdellä.
  • Jos tunteja ei ole jaksotettu, ovat ne Jaksottamattomat-välilehdellä.
  • Kummaltakin välilehdeltä tulisi sijoittaa työjärjestykseen kaikki aineet. Aineet katoavat listalta sitä mukaa, kun niiden kaikki tunnit on sijoitettu. Työjärjestys on siis valmis, kun opettaja on löytänyt paikan kaikille tunneilleen.

  Jaksottamattomien aineiden käsittely

  Alakouluissa "jakso" tarkoittaa yleensä lukukautta tai lukuvuotta. Jos työjärjestys vaihtuu jouluna, puhutaan kahdesta jaksosta (lukukausista); jos työjärjestys on sama läpi vuoden, puhutaan yhdestä jaksosta (lukuvuodesta). Joillain lukioiden kanssa samoissa tiloissa toimivilla yhtenäiskouluilla voi jaksoja olla enemmänkin.

  Jaksotus tarkoittaa, että määritellään, miten aineen tunnit jakautuvat syys- ja kevätlukukauden kesken. Joitain aineita opetetaan tasaisesti läpi vuoden, toisia opetetaan vain syksyllä, toisia keväällä. Jos mitään ei ole määritelty, näkyvät tunnit opettajalla Jaksottamatta-välilehdellä. Tunnin voi sijoittaa syksylle tai keväälle, tai puolet syksylle ja puolet keväälle. Jos tunnin poistaa työjärjestyksestä, se ei palaa enää Jaksottamatta-jaksolle vaan ko. jakson Oppitunnit-välilehdellä.

  Avainsanat: luokanopettaja, työjärjestys, Wilma

  Aiheeseen liittyen: