Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerande med invandrarbakgrund, samlade anvisningar

  På denna sida har vi samlat alla våra anvisningar som berör studerande med invandrarbakgrund.

  Allmänna anvisningar

  Mata in uppgifter i Primus

  Fylla i grunduppgifter

  Anvisningar om Wilma-användarnamn på engelska

  Grundskolans anvisningar

  Undervisningsarrangemang

  Läroplan

  Betyg

  Gemensam ansökan

  Blanketter

  Gymnasiets anvisningar

  Studentskrivningar

  Gymnasieförberedande undervisning

  Den yrkesinriktade utbildningens anvisningar

  Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

  Överföring av studerande i övergångsskedet till Studieinfo