Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijan valinnat lukuvuosittain

  Katso kuva

  Tämä on tulostepohja opiskelijan lukuvuosittaisten valintojen tarkistamista varten.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Opiskelijan valinnat lukuvuosittain


  Tämä on lukioille suunnattu tuloste opiskelijoiden valintojen tarkistamista varten.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan Koulun tiedot -rekisteristä Koulun nimi osoitetietoineen sekä meneillään oleva lukuvuosi. Lisäksi ylätunnisteeseen tulostuu nykyinen päivämäärä ja opiskelijan korttinumero. Opiskelijan luokka- ja nimitiedot haetaan Opiskelijarekisteristä.

  Ylätunnisteeseen on myös tekstinä kirjoitettu otsikkotekstit aineita ja kursseja varten.

  Suoritustaulukko

  Suoritustaulukon ylimmälle riville tulostetaan mahdollinen väliotsikko.

  Solun tieto: Kurssin tiedot ()->Nimi
  Solun tulostusehto: Valintoja() > 0

  Toiselle riville tulostetaan ne aineet, joiden kursseissa opiskelijalla on valintoja. Tulostuviksi kurssityypeiksi on valittu lu muu aine, lu pakollinen aine ja lu valinnainen aine.

  Solun tieto: Kurssin tiedot ()->Nimi
  Solun tulostusehto: Valinta()=Kyllä

  Toisen rivin seuraava solu tulostaa edelliseen soluun määriteltyjen aineiden lyhenteet. Tulostuvat kurssityypit ovat samoja kuin edellisessäkin solussa.

  Solun tieto: Kurssin tiedot ()->Lyhenne
  Solun ehto: Valinta()=Kyllä

  Toisen rivin kolmas solu tulostaa valinnan lukuvuoden. Tulostuviksi kurssityypeiksi on valittu pakollinen kurssi, muu kurssi, soveltava kurssi ja syventävä kurssi.
  Kurssin kohdalle tulostuu rasti (x), mikäli valinta on tehty kuluvalle lukuvuodelle. Solulle on tehty yhteensä viisi sisältöä. Näistä ensimmäinen tulostaa rastin, mikäli valinta on tehty kuluvalle lukuvuodelle.

  Solun ensimmäisen sisällön teksti: x
  Tulostusehto: Valinnan vuosi()=2003

  Toinen sisältö tulostaa numeron 1, jos valinta on tehty seuraavalle lukuvuodelle.

  Solun toisen sisällön teksti: 1
  Tulostusehto: Valinnan vuosi()=2004

  Sisällöt jatkuvat tällä samalla kaavalla aina vuoteen 2006 asti. Esimerkiksi jos valinta on tehty vuodelle 2005, tulostuu numero 2. Periaate on sama kuin opiskelijarekisterin porrastetuissa valinnoissa, eli lukuvuosittaiset valinnat
  Viimeinen solun sisältö tulostaa viivan, mikäli valintaa kurssissa ei ole. Solun teksti on viiva (-) ja ehtoa solulle ei ole.

  Huomaa, että tulostusehdoissa olevia valintojen vuosilukuja tulee myöhemmin muuttaa, niin että ne täsmäävät aina kuluvaan lukuvuoteen. Muuttaminen tapahtuu klikkaamalla hiirellä tulostusehto-kenttään, jolloin hakuruutu avautuu. Poista -painikkeen avulla poistetaan vuosiluku, jonka jälkeen kirjoitetaan uusi vuosi ylemmälle riville. Lopuksi painetaan Enter ja Ok.

  Alatunniste

  Tulosteen alatunnisteeseen tulostetaan valintojen lukumäärät kurssityypeittäin. Lopuksi tulostetaan myös kaikkien valintojen yhteenlaskettu määrä. Jokaiselle kurssityypille sekä yhteenlasketulle määrälle on määritelty omat tietosolunsa:

  Pakollisia kursseja: Valintoja.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu pakollinen kurssi)
  Syventäviä kursseja: Valintoja.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu syventävä kurssi)
  Soveltavia kursseja: Valintoja.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu soveltava kurssi)
  Kursseja yhteensä: Valintoja.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)

  Lopuksi tilaa on varattu vielä opiskelijan allekirjoitusta varten.


  Artikkeli on päivitetty 13.05.2015