Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Tutkintotodistus erikoisammattitutkinnon suorittamisesta

  Katso kuva

  Todistusmallit noudattavat Opetushallituksen määräystä 20/011/2015 näyttötutkintojen todistuksista.

  HUOM. Todistuspohjien takasivuihin on lisätty OPH:n todistusmääräyksen muutoksen vaatima lause (voimassa 1.4.2017 alkaen).

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle. Tee samoin takasivu-tulosteelle.

  Tulosteen tiedot

  Ylätunnisteeseen tulostuvat asiakirjan nimi, tiedot tutkinnosta sekä opiskelijan nimi ja henkilötunnus. Keltaiseen suoritustaulukkoon tulostuu suoritetut tutkintojen osat arviointeineen. Alatunnisteeseen tulee päiväys ja allekirjoitustiedot.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan opiskelijarekisterin Tutkinto-kentän kautta tutkintotoimikunnan nimi. Tutkinnot-rekisteriin täytetään Tutkintotoimikunta-kenttään jokaiselle tutkinnolle tutkinnosta vastaavan tutkintotoimikunnan nimi.

  • Toinen vaihtoehto on täyttää opiskelijarekisterin kenttä Tutkintotoimikunta, ja tulostaa tieto siitä.
  • Tutkinnon nimi tulostuu opiskelijarekisterin Tutkinto-kentästä.
  • Todistusmääräyksessä sanotaan, että jos tutkinnossa on tutkintonimikkeitä ja/tai osaamisaloja, tulostetaan ne allekkain todistukseen.
  • Jos mahdollinen tutkintonimike kattaa koko erikoisammattitutkinnon, se tulostetaan tutkinnon nimen perään. Tällöin tutkintonimike täytetään Tutkinnot-rekisteriin, Yhteinen tutkintonimike -kenttään. Eri vaihtoehdot on huomioitu tulostuspohjassa.
  • Opiskelijarekisteristä tulostetaan opiskelijan etunimet, sukunimi ja henkilötunnus.
  • Asiakirjan nimi ja sarakeotsikot on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.
  • Otsikoiden yläpuolelle tulostuu lause "on suorittanut erikoisammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:"

  Suoritustaulukko

  Todistukseen tulostetaan suoritettujen tutkinnon osien nimet ja arvioinnit (Hyväksytty).

  • Tutkinnon osista tulostuvat ne, joihin on annettu arviointi.
  • Tutkinnon osan nimi tulostuu Kurssit-rekisterin mukaisena, ellei sitä ole muutettu opiskelijakohtaisesti.
  • Opiskelijakohtaisesti muutettu nimi tulostuu opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudun Kurssin nimi -kentästä.
  • Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan näyttöjä/tutkintosuorituksia vastaavat kurssityypit, esim. "1 näyttö, 1 näyttö työssä" jne.
  • Jos tutkintoon on valittu osa jostain toisesta tutkinnosta, se kirjataan opiskelijarekisterin Lisätietoja todistukseen-kenttään, jotta tiedot siitä tulostuvat todistuksen takasivulle.

  Alatunniste

  • Päivämäärä tulostuu opiskelijarekisterin monirivisestä Todistusten päiväykset -kentästä. Kyseisestä kentästä tulostuu viimeisin rivi, jossa on samalla rivillä Todistuslajit-kentässä "1 tutkintotodistus". Päiväys-kenttään merkitään se tutkintotoimikunnan kokouspäivämäärä, jossa todistus on ollut hyväksyttävänä.
  • Tutkintotoimikunnan tiedot tulostetaan Tutkintotoimikunnat -rekisterin mukaisena. Tutkinnon järjestäjän tiedot tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä.

  Takasivu


  Takasivun ensimmäiseen punaiseen soluun on laitettu tulostumaan sekä tekstiä että tietoa:

  • Tutkinnon nimi tulostetaan taivutuksen takia Tutkinnot-rekisterin Todistusnimi suomeksi 1 -kentästä. Tähän kenttään nimi kirjataan oikeassa taivutusmuodossa (luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon).
  • Opetushallituksen päättämien erikoisammattitutkinnon perusteiden diaarinumero ja päiväys tulostuvat Tutkinnot-rekisterin kentistä OPH:n määräys/Dnro ja OPH:n määräys/pvm. Jos tutkinnon perusteisiin on tullut muutoksia, tulostuvat tiedot lisäksi kentistä OPH:n määräys/pvm 2 ja OPH:n määräys/dnro 2.
  • Osaamisperusta, kelpoisuusehdot ja arviointiasteikko on kirjoitettu pohjaan tekstinä.
  • Lisätiedot tulostuvat opiskelijarekisterin kentästä Lisätietoja todistukseen. Tarkista Oph:n todistusmääräyksistä, mitä lisätietoja takasivulle pitää kirjata.
  • Teksti "Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus" on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.

  Artikkeli on päivitetty 24.04.2017