Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Useampi opiskelijakortti opiskelijalle

  Opiskelijalajien avulla samalle opiskelijalle voidaan luoda useampia rekisterikortteja, jolloin samanaikaiset erityyppiset opinnot saadaan omille opiskelijakorteilleen. Näin opiskelijalla voi olla opiskelijakortit yhtäaikaa esim. ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa tai tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja muussa koulutuksessa.

  Opiskelijalaji

  Primus ei salli samalle henkilötunnukselle useampia rekisterikortteja. Oppilaitokset ovat yleensä ratkaisseet ongelman joko muuttamalla henkilötunnukset XXXX-loppuisiksi tai määrittämällä Henkilötunnusten tarkistus -rekisterissä ne hetut, joilla saa olla useampia kortteja.

  Opiskelijalajeja käytettäessä ei yllä mainittuja määrityksiä tarvita. Opiskelijalaji kertoo, minkä tyyppisestä opiskelusta on kyse. Oppilaitos tyypittää opetuksensa sen mukaan, voiko koulutuksessa olevalla olla toinen samanlainen koulutus yhtäaikaa meneillään. Esim. osatutkintoa suorittavalla voi olla useita koulutuksia samanaikaisesti, samassa tai eri oppilaitoksessa mutta samassa Primuksessa.

  Oppilaitos voi määrittää itse, miten eri yksiköissä erilaisia opintoja suorittavat opiskelijat lajitellaan. Yleisimmin käytössä ovat lajit Arkistoitu opiskelija, Tutkintoa suorittava opiskelija ja Valmistunut opiskelija. Lajeja voidaan luoda lisää tarpeen mukaan. Tilastokeskuksen, Kelan ym. tiedonsiirtojen ohjeissa käytetään usein hyväksi opiskelijalajeja, kun halutaan hakea esim. lisäkoulutuksen opiskelijat tai keskeyttäneet.


  Opiskelijalajien luominen

  Opiskelijalajit luodaan omassa Opiskelijalajit-rekisterissään, joka löytyy Muut rekisterit -ruudusta. Valitse Toiminnot / Uusi rekisterikortti. Täytä Selite-kenttään opiskelijalajin nimi. Opiskelijalaji-kenttään täytetään pidempi kuvaus. Rasti Sallitaan useampi opiskelijakortti, jos laji on jokin muu kuin Tutkintoa suorittava. Tallennuksen jälkeen uusi opiskelijalaji löytyy Opiskelijarekisterin ja hakuruudun Opiskelijalaji-kentän vaihtoehdoista.

  Opiskelijalajin valitseminen opiskelijalle

  Opiskelijalajit valitaan Opiskelijarekisterissä. Maalaa opiskelijakorttilistasta ne opiskelijat, jotka suorittavat koko tutkintoa. Valitse näille Opiskelijalaji-kenttään Tutkintoa suorittava. Tähän rekisterikorttiin merkitään opiskelijan nykyiset, tätä tutkintoa koskevat suoritukset.

  Jos opiskelijalla on muita samanaikaisia opintoja, jotka eivät kuulu tähän tutkintoon, tehdään niitä varten opiskelijalle toinen opiskelijakortti. Muihin rekisterikortteihin määritellään opiskelijalajiksi sellainen laji, jolle sallitaan useampi rekisterikortti. Kun opiskelijalajit on määritelty, voi niitä käyttää hakujen apuna.


  Käyttäjälle näkyvät opiskelijalajit

  Opiskelijalajien avulla voidaan rajata myös sitä, minkä lajin opiskelijoita Primuksen käyttäjä näkee tai mihin opiskelijalajiin haut kohdistuvat. Jos opiskelijalaji valitaan jo Käyttäjätunnukset-rekisterin Hauissa käytettävä opiskelijalaji -kentässä, näkee käyttäjä ainoastaan tämän lajin opiskelijoiden kortit. Toinen mahdollisuus on valita opiskelijalaji Hakuruudun Opiskelijalaji-valikosta. Tällöin käyttäjä näkee kyllä kaikkien opiskelijalajien kortit, mutta hakuun otetaan mukaan vain valitun opiskelijalajin kortit.

  Opiskelijalajit multiPrimuksessa

  MultiPrimuksessa opiskelijalajien käyttö on tärkeää erityisesti silloin, kun opiskelija valmistuu tai lopettaa opintonsa muusta syystä kokonaan. Koska tutkintoa suorittaville sallitaan vain yksi opiskelijakortti, tulee laji muistaa vaihtaa toiseksi ennen opiskelijan arkistointia. Jos opiskelija lähtee suorittamaan toista tutkintoa samassa multiPrimus-kannassa olevaan oppilaitokseen, ei hänelle voida valita oikeaa opiskelijalajia, jos hänet on yhä merkitty tutkintoa suorittavaksi edellisessä oppilaitoksessa.