Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimisen suunnitelma ja arviointi

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tämä on ammatillisten oppilaitosten työssäoppimisen suunnitelman ja arvioinnin lomake.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lomakkeen tiedot


  Tässä osassa ohjetta käydään läpi työssäoppimisen suunnitelmaan ja arviointiin tulostettavat tiedot.

  Henkilötiedot

  Yläotsikossa on teksti Työssäoppimisen suunnitelma ja arviointi. Työssäoppiminen kuvataan seuraavilla kentillä: opiskelija, oppilaitos, ryhmä ja työssäoppimisjakso. Työssäoppimisen tiedot, kuten työnantaja ja työssäoppimisjakso haetaan opiskelijarekisterin kentistä. Kyseiset kentät ovat monirivisiä, joten tiedot otetaan viimeiseltä riviltä. Näin saadaan tuorein tieto työssäoppimisesta. Tulostetta varten on tärkeää, että yrityksen tiedot on syötetty harjoittelu- ja työssäoppimispaikat -rekisteriin ja työssäoppimisen kentät on täytetty opiskelijarekisterissä.

  Opinto- /toimintokokonaisuudet ja tavoitteet

  Opintokokonaisuuksien tiedot tulostuvat opiskelijarekisterin Työssäop. opintokokonaisuus -kentästä. Kyseisen kentän valintalistana on Kurssit-rekisterin sisältö.

  Tulosteeseen tulostuu myös Työssäoppimisen tavoite -kenttä, johon voidaan käsin täyttää asetettu tavoite.

  Molemmat yllä mainitut kentät ovat monirivisiä kenttiä ja tieto tulosteeseen tulostetaan kenttien viimeisiltä riveiltä, jolloin tulosteeseen saadaan tuorein tieto. Mikäli opiskelija suorittaa työssäoppimisen useammassa työpaikassa, tulee jokaiseen paikkaan tulostaa oma lomake.

  Lomakkeessa on lisäksi kohdat, joihin opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja voivat merkitä arviointinsa asetettuun tavoitteseen.

  Mielipide
  Mielipideosion täyttävät työpaikkaohjaaja ja opiskelija käsin.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011