Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kuvien massatuonti Primukseen

  Opiskelijoiden, opettajien ja henkilökunnan kuvat voi ladata Primukseen yhdestä siirtohakemistosta. Koulukuvauksen toteuttaja laatii kuvista hakemiston ja toimittaa sen koululle esim. CD-levyllä, muistitikulla, sähköpostitse tms. Koulun henkilökunta lukee kuvat Primukseen.

  Henkilöiden tunnistaminen

  Kuvat yhdistetään henkilöihin nimen ja luokan perusteella. Primus ilmoittaa tunnistamattomista tiedoista, ja jättää ne tuomatta. Primus tarkistaa myös, onko opiskelija/huoltaja antanut luvan kuvan käyttöön.

  Samaa siirtohakemistoa käytetään Opiskelijat-, Opettajat- ja Henkilökunta-rekisterinkin siirrossa. Primus poimii opiskelijarekisteriin vain opiskelijoita (nimi ja luokka täsmää), opettajarekisteriin vain opettajia ja henkilökuntarekisteriin vain henkilökuntaa.

  Opiskelijoiden kuvat Primukseen

  Opiskelijarekisteriin voidaan tallettaa opiskelijan valokuva. Se saattaa olla tarpeellinen esim. sijaisille ja uusille opettajille oppilaiden tunnistamisessa. Jotta kuvan voi ladata Primukseen, pitää Opiskelijat-rekisterin rastikenttä Kuvan käyttölupa koulutoimen sisäisessä käytössä olla rastittuna.

  Kuvaa ei saa kuitenkaan laittaa esim. koulun kotisivuille ilman huoltajan lupaa.

  Jos kenttää Kuvan käyttölupa koulutoimen sisäisessä käytössä ei ole rastittu, ei kuvaa tuoda. Tämä kenttä kannattaa asemoida Primuksessa kuvakentän lähelle.

  Siirron vaiheet

  Koulukuvaaja toimittaa kuvat koululle esim. cd-levyllä tai muistitikulla. Kuvat saattavat olla pakattuna tiedostona (zip). Pura pakattu tiedosto ennen sen lukemista Primukseen.

  1) Primuksen Opiskelijat-, Opettajat-ja Henkilökunta-rekisterissä on valmis siirtotoiminto kuvia varten: Tiedonsiirrot / Kuvien massatuonti. Toiminto näkyy, jos Kuva-kenttä on esillä, ja käyttäjällä on muokkausoikeus kenttään. Jos haluat Primukseen näkyviin myös kuvatiedoston nimen, ota esille kenttä Kuvatiedoston nimi.

  2) Valitse hakemisto, jossa kuvat ovat, esim. E:\Visma, ja klikkaa Ok. Jos hakemistossa on liian suuria kuvatiedostoja (tiedoston koko yli 4 kt), näyttää Primus tässä vaiheessa huomautuksen liian suurista kuvista, joita ei tuoda Primukseen. Muokkaa kuvat pienemmiksi ja tee tiedonsiirto uudelleen tai jatka tiedonsiirtoa ilman liian suuria kuvatiedostoja.

  3) Avautuu apuruutu, jonka yläosassa on lueteltu ne kuvat, joiden nimellä löytyi oikea henkilö Primuksesta. Jos opiskelijan nimi on punaisella, hän/huoltaja ei ole antanut lupaa kuvan käyttöön. Luvan voi merkitä vielä tässä vaiheessa klikkaamalla opiskelijan nimeä hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Salli kuvan käyttö koulutoimen sisäisessä käytössä. Tämä toiminto vaatii, että käyttäjällä on muokkausoikeus ko. rastikenttään.

  Voit klikkailla läpi satunnaisia opiskelijoita tarkistaaksesi, että nimet ja kuvat on yhdistetty oikein.

  Alaosassa on lueteltu ne kuvat, joiden

  • henkilöä ei löydy lainkaan
  • henkilö löytyy toisesta rekisteristä (sinisellä)
  • löytyy useampia samannimisiä henkilöitä

  Näitä kuvia ei tuoda Primukseen.

  Voit tallentaa listan tunnistamattomista tiedoista klikkaamalla tunnistamattomia tietoja hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Kopioi luettelo leikepöydälle. Liitä tiedot esim. Muistioon.

  4) Klikkaa Tallenna, jolloin kuvat tallennetaan Primukseen. Jos avasit toiminnon Opiskelijat-rekisterissä, tallennetaan löytyneet opiskelijoiden kuvat opiskelijoiden korteille. Kun teet saman siirron Opettajat-rekisterissä, tallennetaan löydetyt opettajien kuvat opettajien korteille.

  5) Tallennuksen jälkeen saat vielä yhteenvedon tallennettavista ja ohitettavista kuvista. Kuittaa Ok, jolloin kuvat tallentuvat rekisterikorteille.

  6) Käy läpi ne henkilöt, joiden kuvat jäivät syystä tai toisesta tunnistumatta. Voit ladata näiden henkilöiden kuvat yksittäin, valitsemalla ensin henkilön rekisterikortin ja klikkaamalla sitten kuvakenttää.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Primukseen