Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Personalens passerkort, passersedlar och andra fotoförsedda kort

  Se bild

  Fotoförsedda kort kan du printa ut med hjälp av en utskriftsmall. Printa på ett tjockare papper, klipp ut korten och lägg dem t.ex. i plastfickor eller laminera dem.

  Ovan finns en utskriftsmall under rubriken Filer. Spara den på din egen dator.

  Utskriftsmallen får du sen fram i Primus W4 i utskriftseditorn i personalregistret genom att klicka på Funktioner / Kopiera från fil.

  På varje utskrift ryms åtta kort fördelade i två staplar och på fyra rader. Om du vill kan du ändra kortens storlek och därmed också ändra antalet kort som ryms på utskriften.

  Kortets text

  • Ordet "Passerkort" har skrivits direkt på utskriftsmallen och du kan enkelt byta ut ordet mot ett annat, t.ex. "Passersedel"
  • Personens namn och arbetsuppgift är uppgifter som kommer direkt från Personalregistret.
  • Kortets giltighetstid kommer från läsårets slutdatum som finns i registret Information om skolan. Du kan byta datum till t.ex. datumet när Wilmas användarnamn inte längre är ikraft. Töm cellen som innehåller uppgift om hur länge passerkortet är ikraft och lägg till informationen Wilmas användarnamn träder ur kraft från fältlistan. Det är också möjligt att skriva ett specifikt datum direkt på utskriftsmallen.

  Kortets bild

  • Kortets bild kommer från fältet Bild i personalregistret. Mer information om hur du kan lägga till bilder i Primus finns under Relaterade sidor nedan.
  • Bilderna ska INTE läggas till i registret Bilder eftersom det är menat för logor, kommunvapen och andra mer allmänna bilder.
  • Runt bilden finns en ram. Ramen kan du ändra eller ta bort med hjälp av cellen Placering och kantlinjer. Du lägger till eller tar bort kantlinjer genom att klicka på cellens linjer.

  Kortets storlek

  • Kortets storlek kan du ändra på samma sätt som man ändrar andra utskrifters storlek: klicka på kortets nedre kantlinje och medan du håller in musknappen för du kantlinjen upp eller ner. På samma sätt kan du ändra storleken på kortets innehåll.

  Kortantal per sida

  • Kortens antal väljer du genom att klicka på Inställningar / Utskriftens inställningar. Du kan själv fylla i hur många kort som placeras vågrätt (Sidor vågrätt) och hur många som placeras lodrätt (Sidor lodrätt).

  Artikeln har updaterats 21.10.2011