Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Valintojen kirjaaminen

  Lukioissa ja muissa oppilaitoksissa, joissa opiskelijat valitsevat itse kurssinsa, voidaan valintojen syöttäminen jättää opiskelijoiden tehtäväksi Wilma-ohjelmassa. Peruskouluissa valinnat merkitsee yleensä koulusihteeri, opinto-ohjaaja tms. Valinnat voi merkitä joko vuosittain tai kerralla koko kouluajaksi. Peruskouluissa yhteiset aineet valitaan yleensä koko kouluajaksi, valinnaisaineiden valinnat täydennetään myöhemmin. Lukioissa valinnat merkitään yleensä vuodeksi eteenpäin, mutta valintoja voidaan päivittää aina tarvittaessa, esim. joka jakson jälkeen.

  Peruskoulun ainevalinnat

  • Rasti Koulun tiedot -rekisterissä kenttä Valintojen syöttö ilman lukuvuositietoa. Tämä helpottaa valintojen kirjaamista. Ilman rastia valintaan kirjautuu aina myös lukuvuosi, joka on peruskouluilla yleensä tarpeeton tieto, sillä oppilaan vuosiluokka määrää, mitä aineita ja kursseja milloinkin opiskellaan.
  • Siirry Opiskelijat-rekisteriin ja hae esiin kaikki oppilaat tai ainakin kaikki uudet oppilaat. Valitse kaikki uudet oppilaat (maalaa opiskelijalistasta nimet).
  • Klikkaa ops-puussa Äidinkieli-palkkia (ainetasoa) hiiren kakkospainikkeella ja valitse Valitse kaikki alikurssit. Äidinkieltä on nyt valittu koko kouluajaksi, kullekin lukuvuodelle opsissa määrätty tuntimäärä. Tallenna valitsemalla Toiminnot / Tallenna rekisterikortti.
  • Kaikille 1. luokan oppilaille on nyt valittu äidinkieltä. Tee sama muille yhteisille aineille Valitse kaikki alikurssit -toiminnolla.
  • Hae sitten kaikki pojat haulla Sukupuoli=”Mies”. Maalaa pojat opiskelijalistasta ja valitse heille poikien liikunta. Tytöille vastaavasti valitaan tyttöjen liikunta. Jos opetussuunnitelmassa on vain yksi liikunta-niminen aine, valitse se sekä pojille että tytöille. Jako tyttöjen ja poikien ryhmiin tehdään silloin vasta työjärjestyksiä tehdessä.
  • Voit valita biologian, vieraan kielen ym. myöhemmin alkavat aineet joko nyt tai vasta myöhemmin, kun aineet tulevat oppilaille ajankohtaisiksi.
  • Hae seuraavaksi ne oppilaat, joilla alkaa jokin uusi aine, esim. A-kieli. Maalaa näistä ne, jotka opiskelevat A-englantia, merkitse valinnat ops-puuhun ja tallenna valinnat. Tee sama ruotsia opiskeleville. Käy samalla tavalla läpi tekninen- ja tekstiilityö, eri katsomusaineet ja valinnaisaineet.
  • Kun valinnat on tehty, ota valintayhteenveto valitsemalla Toiminnot / Koosteet / Valintayhteenveto. Siitä tarkistat helposti, että kaikille on valittu tarvittavat aineet.

  Lukion kurssivalinnat

  Tässä esimerkissä tehdään ns. esivalinnat tai oletusvalinnat, joita opiskelijat saavat itse muuttaa, täydentää ja ajoittaa Wilmassa.

  • Valitse kaikki uudet opiskelijat (maalaa opiskelijalistasta nimet).
  • Klikkaa hiirellä Äidinkieli-palkin alla olevia laatikoita (kursseja). Valittujen kurssien taustaväri muuttuu. Tallenna.
  • Maalaa kaikki laajan matematiikan lukijat ja valitse heille laajan matematiikan viisi ensimmäistä kurssia. Maalaa sitten lyhyen matematiikan lukijat, ja valitse heille lyhyen matematiikan kaksi ensimmäistä kurssia.
  • Käy samalla tavalla läpi eri A- ja B-kieliä opiskelevat, katsomusaineet, kuvataide ja musiikki jne.
  • Hae sitten kaikki pojat haulla Sukupuoli=”Mies”. Maalaa pojat ja valitse heille poikien liikunnan ensimmäinen kurssi. Käy samalla tavalla läpi tytöt. Jos opetussuunnitelmassa on vain yksi, kaikille yhteinen “liikunta”, valitse se kaikille opiskelijoille. Jako tyttöjen ja poikien ryhmiin tehdään silloin vasta työjärjestyksiä tehdessä.
  • Kun valinnat on tehty, ota valintayhteenveto. Siitä tarkistat helposti, että kaikille on valittu tarvittavat aineet. Valitse Toiminnot / Koosteet / Valintayhteenveto.

  Toinen tapa on valita kerralla kaikki pakolliset kurssit. Klikkaa hiiren 2. painikkeella opsin ylimmäistä kurssia, jonka nimi on Primus. Valitse ponnahdusvalikosta Tee oletusvalinnat, jolloin jokaiseen pakolliseen kurssiin tulee valinta. Valituksi tulevat kaikki ne kurssityypit, joille on Kurssityypit-rekisterissä rastittu kenttä pakollinen. Tällöin kaikille opiskelijoille tulee valinta sekä laajaan että lyhyeen matematiikkaan, mutta jos tällaisia vaihtoehtoisia pareja on opetussuunnitelmassa tarjolla vain muutamia, ei ylimääräisten valintojen poistaminen käsin ole kovin suuri työ. Tällaiset korjaukset voi myös jättää opiskelijoiden tehtäväksi Wilmassa.

  Seuraavien lukuvuosien valintojen syöttäminen

  Valinnat voi syöttää etukäteen myös tuleville lukuvuosille. Tämä toiminto on käytössä, jos Koulun tiedot -rekisterissä EI ole rastittu kenttää Valintojen syöttö ilman lukuvuositietoa.

  Klikkaamalla opsissa kurssia kaksi kertaa ilmestyy siihen merkintä 1. Tämä tarkoittaa, että kurssi on valittu seuraavalla lukuvuodelle. Kolmella klikkauksella tulee kurssiin merkintä 2, joka tarkoittaa suoritusta vasta kolmantena lukuvuotena. Portaita on yhteensä viisi, kuudes klikkaus poistaa koko valinnan. Sama toiminto on mahdollista tehdä myös klikkaamalla kurssia hiiren 2. painikkeella. Silloin avautuu ponnahdusvalikko, josta valitaan Valinnan lukuvuosi ja avautuvasta listasta edelleen se lukuvuosi, jolle valinta halutaan tehdä. Lukuvuosivaihtoehdot muodostuvat Koulun tiedot -rekisterin lukuvuosikentän mukaan.

  Kun valinnat on tehty, voidaan opsista piilottaa ne aineet, joita opiskelija ei aio suorittaa. Opsin alalaidassa on kenttä Näytä valitut, jonka rastiminen jättää näkyviin vain ne kurssit, jotka kyseinen opiskelija on valinnut. Näytä arvostellut -kentän rastiminen jättää näkyviin vain ne kurssit, jotka on arvosteltu.

  Valinnat Wilmasta

  Wilmassa tehdyt kurssitarjotinvalinnat näkyvät Primuksessa Arviointi-rekisterissä. Kun opiskelija valitsee tietyn ryhmän, ilmestyy hänen nimensä ryhmän arviointikirjaan. Nimi arviointikirjassa tarkoittaa siis valintaa. Valinnat siirretään Arviointi-rekisteristä Opiskelijat-rekisteriin maalaamalla halutut arviointikirjat ja valitsemalla Lisätoiminnot / Päivitä valinnat opiskelijarekisteriin. Esim. kaikille MAA1-kurssin arviointikirjoista löytyville opiskelijoille tulee valinta MAA1-kurssiin. Wilmassa on myös toinen tapa merkitä valintoja eli Valinnat-sivu. Tällä sivulla merkityt valinnat näkyvät saman tien Opiskelijat-rekisterissä opiskelijakortilla.

  Valintayhteenveto

  Valintayhteenvedolla nähdään valintamäärät oppiaineittain, kursseittain ja opiskelijoittain. Siitä on helppo tarkistaa, kuinka moni opiskelija on valinnut tietyn kurssin ja onko kaikilla opiskelijoilla riittävästi valintoja. Valintayhteenveto löytyy Opiskelijat-rekisteristä valitsemalla Toiminnot / Koosteet / Valintayhteenveto.

  • Valintayhteenveto useasta aineesta: Rasti Yhteenveto kursseista -välilehdellä ne kurssityypit, joista yhteenveto otetaan, esim. kaikki valinnaiset kurssit. Huom! Koska valinnat merkitään aina kurssitasolle, ei aineeseen, valitaan tässä aina “kurssi”-päätteisiä kurssityyppejä. Jos valinnoille on merkitty lukuvuodet ja jaksot (esim. VKO1 merkitty lukuvuodelle 2010-2011 jaksolle 1), voit tehdä yhteenvetoon myös aikarajauksen Tulostettavat valinnat -kohdassa. Klikkaa lopuksi Laske-painiketta ja sitten Esikatselu-painiketta.
  • Valintayhteenveto tietyistä aineista/kursseista: Valitse Yhteenveto pääaineesta -välilehdellä Ctrl-näppäin pohjassa ne kurssit, joista yhteenveto otetaan, esim. kaikkien katsomusaineiden 1. kurssit. Jos valitset aineita, tulee yhteenvetoon mukaan aine ja kaikki aineeseen kuuluvat kurssit.
  • Valintayhteenveto tietystä kurssista: Valitse joku opiskelija, jolla on ko. kurssi opsissaan. Klikkaa opsissa ko. kurssia hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Koosteet / Valintayhteenveto.

  Valintayhteenvedossa on merkitty plussalla ne kurssit, jotka opiskelija on valinnut. Alimmaisella rivillä ja oikeanpuolisimmassa sarakkeessa on valintamäärien summatiedot opiskelijoittain ja kursseittain.

  Valintayhteenvedon tallentaminen

  Yhteenvetojen ja tilastojen määritykset voi tallentaa. Koulu voi näin tallentaa omia valmiita arvosana-, valinta- ja poissaoloyhteenvetoja, esim. valinnaisaineiden valinnat, nelosia saaneet, jouluarvioinnin arvosanat, yli 100 tuntia poissa olleet jne. Tallennus löytyy yhteenveto- ja tilastointiruutujen Toiminnot-valikosta. Toiminnon käyttö ei vaadi uusia oikeuksia, pääsy ko. yhteenvetoon riittää.

  Aiheeseen liittyen: