Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opintojen laajuuden näkyminen Primuksessa

  Kurssien/opintojen laajuudet voidaan esittää Primuksessa käyttäjän valinnan mukaan joko osaamispisteinä, opintoviikkoina, tuntimäärinä, ECTS-pisteinä tai TKI-pisteinä (ammattikorkeakoulut). Muiden laajuuksien käyttö Primuksessa on helppo omaksua, koska niitä käytetään samalla tavalla kuin opintoviikkojakin.


  Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä valitaan, esitetäänkö opintojen laajuudet oletuksena opiskelijarekisterissä - opsin viereisellä info-alueella - osaamispisteinä, opintoviikkoina, opintopisteinä, tunteina vai TKI pisteinä. Laajuus valitaan Näytä kurssien laajuudet -kentässä. Tällöin muutos koskee kaikkia opiskelijoita.

  Saman määrityksen voi tehdä myös Luokat-rekisterissä, jos osa oppilaitoksen opiskelijoista opiskelee osaamispisteiden/opintoviikkojen, osa opintopisteiden tai osa tuntimäärien mukaan. Näytä kurssien laajuudet-kenttään valitaan ryhmälle oikea vaihtoehto. Eri ryhmillä voi olla eri vaihtoehto. Määritys koskee tällöin kyseisen ryhmän/luokan opiskelijoita.

  Sama kenttä on myös opiskelijarekisterissä, jolloin laajuuden esitystavan voi määritellä opiskelijakohtaisestikin. Kun kenttään valitaan jotakin, päivittyy tieto sekä opsin kurssipalkkeihin ja viereiselle infoalueelle että Wilmaan.


  Kun määritys on tehty ja avataan Opiskelijat -rekisteri ja valitaan jokin opiskelija, hänen opintojensa laajuudet näkyvät äskeisen valinnan mukaisesti. Tämä asetus on pysyvä, mutta sitä voidaan vaihtaa tilapäisesti (istunnon ajaksi) klikkaamalla Opiskelijat-rekisterissä hiiren oikeaa painiketta infoalueen päällä ja valitsemalla toinen vaihtoehto.

  Laajuuksien piilotus

  Laajuudet voi piilottaa tarvittaessa jopa opiskelijakohtaisesti. Näytä kurssien laajuudet-kenttään on lisätty vaihtoehto "Piilota laajuudet". Laajuuksien piilotusta tarvitaan esimerkiksi aikuiskoulutuksessa, jossa ei opintojen laajuuksia välttämättä käytetä.

  Laajuudet voi piilottaa oppilaitos-, ryhmä- tai jopa opiskelijakohtaisesti. Opiskelijakohtainen piilotus on tarpeen, jos sama opetussuunnitelma on käytössä sekä opetussuunnitelmaperusteisessa että näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Osalle opiskelijoista laajuudet pitää näkyä, osalle ei.

  Piilotus-vaihtoehto vaikuttaa sekä Primukseen että Wilmaan. Jos laajuudet on piilotettu, ne eivät näy:

  • Primuksen opiskelijarekisterin ops-puussa tai sen viereisellä infoalueella.
  • Wilman eHOPS:ssa palkeissa tai tooltipeissä
  • Wilman valinnat-näkymässä
  • Wilman suoritukset-näkymässä
  • Wilman yhteenveto-näkymä piilotetaan kokonaan
  • Wilman eHOPS-näkymän oikeassa reunassa

  Työssäoppimisen laajuus

  Työssäoppimiseen kirjataan myös laajuus, paljonko opiskelija on suorittanut opinnoista työssäoppien. Työssäoppiminen-rekisterissä on kenttä Laajuus opintoviikkoina, johon tieto kirjataan. Sen vaihtoehtona voidaan käyttää myös Laajuus osaamispisteinä, Laajuus tunteina tai Laajuus opintopisteinä. Laajuus siirtyy opiskelijarekisterin opsin viereiseen infoon sen mukaan, mitä laajuuden laskemistapaa on käytetty. Tilastoissa työssäoppimiset menevät edelleen vain opintoviikkoina, jatkossa osaamispisteinä.

  Tulosteet, haut ja yhteenvedot

  Suoritusmääriä ilmaisevat funktiot ovat muuttuneet Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi-nimisiksi funktioiksi. Nyt valitaan ensin kurssi ja sen jälkeen vasta laajuusyksikkö. Jos käytit ennen Opintoviikkoja.Kurssi-alkuista funktiota, valitse nyt Laajuus.Kurssi. Lisätietoa funktioiden käytöstä löydät Laajuusfunktiot-ohjeesta.

  Opintojen laajuudet eivät siis automaattisesti muutu tulosteisiin, vaan nämä on itse muutettava. Lisäksi mahdolliset opintojen laajuuksia käsittelevät valmiit haut pitää tehdä uudelleen.

  Arviointiyhteenvedot ja tilastot voidaan myös ottaa vaihtoehtoisesti osaamispisteinä, ECTS-pisteinä tai Tunteina opintoviikkojen sijaan. Wilmassa laajuudet voidaan näyttää joko osaamispisteinä, opintoviikkoina, ECTS-pisteinä tai tunteina. Halutut laajuudet saadaan näkyviin valintataulukkoon rastimalla ko. kohta Koulun tiedot -rekisterin Valintataulukon kentät/asetukset -kokonaisuudesta. Arviointikirjaan osaamispisteet, ECTS-sarake tai Tunteja-sarake saadaan rastimalla ko. kohta Arviointitaulukon sarakkeet -kokonaisuudesta.

  Myös Toimeenpanossa siirrettävät tiedot -kohdassa voidaan valita osaamispisteet, ECTS-pisteet tai Tunteja siirrettäviksi tiedoiksi. Tämä koskee tilanteita, joissa jollain opiskelijalla on poikkeava laajuus ts. eri pistemäärä kuin Kurssit-rekisteriin on kirjattu kyseisen kurssin laajuudeksi.

  Avainsanat: kurssien laajuudet, osaamispisteet, ECTS opintopisteet, Opintojen laajuus tunteina

  Päivitetty 17.6.2015