Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammattitaidon hankkiminen työssä -lomake

  Katso kuva

  Lomakkeen luonti

  Lomake-editorissa luodaan suunnittelua varten lomake, jonka tietokantana on Työssäoppiminen-rekisteri. Lomakkeella suunnitellaan henkilökohtaiset tavoitteet ja kirjataan työtehtävät, joiden avulla osaaminen hankitaan. Lomakkeelle voidaan lisätä myös arviointiin liittyvät kentät sekä työantajalle että opiskelijalle itsearviointia varten.

  Vastuuhenkilö luo uuden työssä oppimisen Wilmassa, joka tallentuu Työssäoppiminen -rekisteriin. Suunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan kanssa. Wilman versiosta 2.21 lähtien myös opiskelija itse voi aloittaa työssä oppimisen kirjaamisen.

  Lomakkeen asetukset

  Tallenna sivun ylälaidassa oleva Ammattitaidon hankkiminen työssä.lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primuksessa Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakkeen tietokanta: Työssäoppiminen
  Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  Käytössä Wilman liittymissä: Opettajat
  Käyttäjäryhmä Wilmassa: Sellainen ryhmä, jossa vastuuhenkilöille on annettu oikeudet Työssäoppiminen-rekisteriin ja siellä rastittu oikeudet Uuden rekisterikortin luominen sekä Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus. Sama ryhmä lisätään Opettajat-rekisterissä Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään niille, jotka saavat lomaketta käyttää.
  • Rasti kohtiin Näkyy Wilmassa ja Uuden rekisterikortin luominen sallittu.

  Opiskelijan lomake

  Jos opiskelija suunnittelee itsenäisesti työssä oppimistaan, voidaan yllä oleva lomake kopioida Lomake-editori-rekisterissä ja tallentaa uudella nimellä.

  Opiskelijan lomakkeen asetukset ovat:
  Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  Käytössä Wilman liittymissä: Opiskelijat
  Käyttäjäryhmä Wilmassa: Sellainen ryhmä, jossa opiskelijalle on annettu oikeudet Työssäoppiminen-rekisteriin. Sama ryhmä lisätään Opiskelijat-rekisterissä Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään niille, joille lomake on tarkoitettu.

  Jos opiskelijalle halutaan antaa oikeus itse aloittaa työssäoppimisen kirjaaminen eHOPS:n kautta:

  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu rastitaan
  • Opiskelijoiden käyttäjäryhmällä tulee olla Työssäoppiminen-rekisterissä myös oikeus Uuden rekisterikortin luominen.

  Lomakkeen kenttiin ja osioihin voidaan tarvittaessa asettaa täyttämisen estävä kielto, jolloin opiskelija ei pääse muuttamaan niissä olevia tietoja.

  • Klikkaa kynän kuvaa osion nimen tai kentän nimen alapuolella,
  • Avautuu ikkuna, jossa laitetaan Tiedon muuttaminen Wilmassa -kohtaan "Kielletty".

  Jos opiskelijalta ja/tai työnantajalta halutaan saada arviointia työssä oppimisesta, voidaan lomakkeelle lisätä kentät näitä tietoja varten.

  Työpaikkaohjaaja

  Työpaikkaohjaaja kirjataan Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat -rekisteriin. Hänelle annetaan tunnukset Wilmaan sekä käyttöoikeus lomakkeeseen, jota hän täyttää. Tältä sivulta ladattavasta lomakkeesta tehdään oma versio työpaikkaohjaajille kopioimalla lomake ja antamalla työpaikkaohjaajille oikeus kirjoittaa ainoastaan Palaute-kenttään.

  Ohje työssä oppimisen kirjaamiseen Wilmassa löytyy täältä.

  Lomakkeen näkyminen Wilmassa

  Opettaja pääsee täyttämään lomaketta opiskelijan eHOPS:n kautta niihin opintojaksoihin/ tutkinnon osiin, joissa työssä oppiminen on sallittu.

  Opiskelijan täytettäväksi tarkoitettu lomake löytyy Työssäoppiminen-linkin kautta sen jälkeen, kun opettaja on luonut uuden työssä oppimisen.

  Avainsanat: työpaikka, suunnittelu, työssä oppiminen


  Artikkeli on päivitetty 30.12.2016