Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamisen tunnustamisen yhteenveto

  Katso kuva

  Tuloste kerää listaksi opiskelijoiden muualla suoritetut kurssit, joista osaaminen on tunnustettu.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteen tiedot


  Tulosteeseen kerätään tietoja opiskelijoista, joilla on osaamisen tunnustamista joistakin kursseista.
  Yhteenveto jakautuu ylätunnisteeseen ja luettelomuotoiseen suoritustaulukkoon.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan koulun nimi ja päivämäärä.
  Koulun nimi haetaan Koulun tiedot-rekisterin Koulun nimi-kentästä.

  Luettelo-osa

  Luetteloon tulostetaan niiden opiskelijoiden tiedot, joiden Lisätietoja-kentässä on sisältöä.
  Luettelo-osaan tulostetaan opiskelijan suku- ja kutsumanimi, suoritetut opintoviikot niistä kursseista, joissa osaaminen on tunnustettu, kurssin nimi ja lisätietoja-kentän sisältö.
  Lisätietoja-kenttään merkitään sen oppilaitoksen nimi, jossa hyväksyttävä kurssi on suoritettu. Lause esitetään muodossa "Suoritettu Esimerkkilän lukiossa."

  Opiskelijan tiedot, opintoviikot ja lisätiedot haetaan opiskelijarekisteristä.
  Kurssin nimi haetaan kurssirekisteristä.

  Suoritukset tulostetaan mikäli osaaminen on tunnustettu opintojen aikana tai ennen. Alla olevat kurssityyppien nimet ovat esimerkkejä. Oppilaitos voi käyttää edelleen myös entisiä kurssityyppien nimiä (1hyv.luku ennen kokonaisuus jne.) Huomaa, että kurssityypin nimen muuttaminen entisen nimen päälle Kurssityypit-rekisterissä poistaa tämän kurssityypin rastit tulostepohjista, joten muuttuneet tyypit on rastittava tulostepohjiin uudestaan. Tässä kannattaa siis käyttää harkintaa.

  Valitaan kurssityypit jotka ovat nimeltään esimerkiksi:

  1osaam.tunnustaminen ennen
  2osaam.tunnustaminen ennen
  3osaam.tunnustaminen ennen
  1osaam.tunnustaminen aikana
  2osaam.tunnustaminen aikana
  3osaam.tunnustaminen aikana

  Tietojen hakeminen arviointiyhteenvedolla

  Tulosteessa tulostuvat tiedot voidaan hakea myös opiskelijarekisterin arviointiyhteenvedon avulla.
  Ennen koosteen ottamista tehdään opiskelijarekisteriin haku, jolla varmistetaan että tulostuvilla opiskelijoilla on suorituksia muissa oppilaitoksissa hyväksytyistä kursseista:

  Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi(Primus 1osaam.tunnustaminen aikana)<>"" TAI Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi(Primus 1osaam.tunnustaminen ennen)<>"" TAI Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi(Primus 2osaam.tunnustaminen aikana)<>"" TAI Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi(Primus 2osaam.tunnustaminen ennen)<>"" TAI Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi(Primus 3osaam.tunnustaminen aikana)<>"" TAI Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi(Primus 3osaam.tunnustaminen ennen)<>""

  Huom. Haun määrityksessä Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi()-kurssiksi valitaan PrimusPrimus.
  Voit valita kyseisen haun myös osaamisen tunnustamisen yhteenvedon tulosteen esihauksi.

  Arviointiyhteenveto löytyy Toiminnot-valikon alta valitsemalla Koosteet / Arviointiyhteenveto.
  Yhteenvetoon tulee rekisteriruutuun haetut opiskelijat ja yhteenvetoon laskettaviksi kurssityypeiksi valitaan edellämainitut kurssityypit. Aloitus- ja lopetuspäivämäärät täytetään omien tarpeiden mukaisesti.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011