Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yli luokkarajojen koottavat ryhmät

  Yli luokkarajojen opetettavien aineiden ryhmät voi muodostaa kahdella tavalla: Tehdään luokittaiset ryhmät, jotka yhdistetään - tai tehdään alkujaankin vain yksi ryhmä, johon poimitaan ainetta opiskelevat. Esimerkissä tehdään elämänkatsomustiedon ryhmä, jossa on 8A- ja 8C-luokkien oppilaita.

  Tapa A) Tehdään luokittaiset ryhmät ja yhdistetään ne

  1) Tee ET:hen luokittaiset ryhmät perustietoikkunan Kurssit-välilehdellä, Opeta luokittain -toiminnolla.

  2) Siirry ryhmittelyikkunaan ja hae esiin kaikki 8. luokat kirjoittamalla luokkahauksi "8*".

  3) Ruudulla näkyy nyt kaikkien 8. luokkien kaikki aineet. Voit rajata muut aineet pois kirjoittamalla Näytä ryhmät -kenttään esim. "ET" (aineen lyhenne Kurressa).

  4) Ruudulle jää näkymään pelkät ET:n ryhmät. Vedä hiirellä 8A-luokan ryhmä 8C-luokan ryhmän päälle. Rivit yhdistyvät 8A/8C-riviksi.

  Tapa B) Tehdään vain yksi ryhmä, johon viedään kaikki oppilaat

  1) Älä tee ET:hen luokittaisia ryhmiä, vaan merkitse perustietoikkunan Kurssit-välilehdellä ET:n riville opetusryhmien määrä. Jos 8. luokkalaisista tulee 1 ET-ryhmä, merkkaa Ryhmiä-sarakkeeseen "1".

  2) Klikkaa ET:n rivi aktiiviseksi ja klikkaa sitä sen jälkeen uudelleen hiiren 2. painikkeella. Valitse ponnahdusvalikosta Opiskelijat ryhmiin. Sekä A- että C-luokan ET-oppilaat siirtyivät nyt tähän ryhmään.

  Jos ryhmiä tehdäänkin 2, mutta ne eivät ole luokittaisia vaan kummassakin ryhmässä on sekaisin sekä A- että C-luokan oppilaita, merkkaa Ryhmiä-sarakkeeseen "2". Ponnahdusvalikon Opiskelijat ryhmiin -toiminto avaa apuruudun, jossa voit poimia tietyt oppilaat 1. ryhmään ja loput 2. ryhmään. Ryhmät näkyvät omina välilehtinään ruudun oikeassa laidassa. Ruudun vasemmalla puolella on lista oppilaista, jotka eivät ole vielä missään ryhmässä.

  Luokittaisten ryhmien poistaminen

  Jos olet jo tehnyt aineeseen luokittaiset ryhmät, saat poistettua ne perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä. Maalaa poistettavat ryhmät ja paina näppäimistöltä Delete. Siirry sitten Kurssit-välilehdelle, merkkaa ryhmämäärä ja siirrä oppilaat ryhmiin.