Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion kurssitarjotin

  Lukion kurssitarjottimen muodostaminen on Kurren avulla helppoa. Käyttäjän tarvitsee vain päättää, kuinka monta ryhmää kutakin kurssia järjestetään, missä jaksoissa ryhmiä opetetaan ja mitkä ryhmät opetetaan samaan aikaan, samassa palkissa. Opiskelijat näkevät tarjottimet Wilmassa ja kirjaavat itse valintansa. Valintojen perusteella muodostuu kullekin opiskelijalle yksilöllinen työjärjestys.

  Valmistelut

  Katso ensin ohjeet ryhmien tekemiseen ja opettajatietojen syöttämiseen lukioiden työskentelyjärjestyksestä. Linkki löytyy ohjeen lopusta.

  Tarjotin voidaan tehdä joko

  • esivalintojen perusteella, jolloin voidaan käyttää opiskelijat ryhmiin jakavaa optimointitoimintoa tai
  • ilman valintoja, jolloin opiskelijat huolehtivat päällekkäisyyksistä itse.

  Erityisryhmät

  Perustilanteessa opiskelijat saavat valita itse omat ryhmänsä suoraan kurssitarjottimesta. Jos jokin kurssi järjestetään vain kerran tai tietyt opiskelijat ovat etusijalla johonkin ryhmään, käsittele nämä ryhmät ennen tarjottimen kokoamista:

  • Jos haluat varmistaa tiettyjen opiskelijoiden pääsyn tiettyyn ryhmään (esim. abit), merkkaa heille valmiiksi valinta juuri tähän ryhmään. Opiskelija voi poistaa valinnan Wilmassa, jos haluaa. Anna ryhmälle maksimikoko, jos siihen mahtuu vielä muita opiskelijoita.
  • Perustiedot-ikkunan Opiskelijat ryhmiin -toiminnossa näkyy myös valinnan jakso, jos se on merkittynä Primuksessa opiskelijan ops-puuhun valinnalle. Jaksovalintatiedon avulla voi varmistaa, että lukuvuoden ensimmäisillä jaksoilla tarjotaan abiturienteille heidän valitsemiaan kursseja, jotka on käytävä ennen yo-kirjoituksia. Voit myös siirtää abit valmiiksi näihin ryhmiin. Kun muodostat kurssitarjotinpalkit, laita nämä ryhmät ensimmäisten jaksojen tarjottimiin.
  • Jos haluat muodostaa ryhmän siten, että siinä on vain tietyt 15 opiskelijaa eikä ketään muita, merkkaa näille opiskelijoilla valinta tähän ryhmään ja anna sitten ryhmän maksimikooksi 15. Toinen vaihtoehto on lukita ryhmä, mutta tässä vaihtoehdossa opiskelija ei saa itse poistettua valintaa Wilman kautta.

  Sekä maksimikoon syöttäminen että ryhmän lukitus tehdään perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä.

  Kurssitarjotinpalkkien muodostaminen

  Tee kursseille tarvittava määrä opetusryhmiä ja jaksota ne ennen tarjottimen tekoa!

  1) Avaa ryhmittelyikkuna ja kurssitarjotin-välilehti. Siirry 1. jaksolle oikean ylänurkan jaksopainikkeella. Hae esiin kaikki luokat tyhjäämällä luokkavalikko ikkunan vasemmassa ylälaidassa. Paina Enteriä, jolloin valikkoon jää pelkkä *-merkki.

  2) Klikkaa Uusi tarjotin -painiketta. Nimeä tarjotin esim. "Jakso 1". Muita tietoja ei tarvitse tässä vaiheessa täyttää.

  3) Ruudun oikeaan laitaan tulevat näkyviin kaikki tämän jakson kurssien opetusryhmät.

  4) Vedä hiirellä jokin ryhmä oikeasta laidasta vasempaan laitaan, "Tarjotinpalkit tehdään..." tekstin päälle, jolloin ruudulle ilmestyy automaattisesti ensimmäinen tarjotinpalkki. Lisää palkkeja saat viemällä ryhmiä olemassa olevan palkin alapuolelle. Kun klikkaat oikeasta reunasta ryhmää hiirellä, näytetään kurssitarjottimen palkkien otsikkorivien oikeassa reunassa oranssilla taustavärillä ilmoitus päällekkäisyyksistä, jos ryhmällä ja jollain palkissa jo olevalla ryhmällä on yhteisiä resursseja.


  5) Kun työ on sopivassa vaiheessa, rasti Optimoi valinnat -kenttä tarjottimen alta. Optimointi voi olla päällä alusta alkaen, mutta se saattaa hidastaa tarjottimen analysointia ja siksi se kannattaa ottaa pois päältä suurimpien muutosten ajaksi. Optimoinnin ollessa päällä ryhmiin ilmestyvät opiskelijamäärät ja alapaneeliin päivittyy lista sen hetkisistä päällekkäisyyksistä.

  6) Siirtele loputkin ryhmät palkkeihin ja seuraa samalla alapaneelista päällekkäisyyksien infoa. Kurre siirtelee opiskelijoita ryhmästä toiseen sitä mukaa, kun ryhmiä viedään palkkeihin. Kun Kurre törmää tilanteeseen, jossa jollekin opiskelijalle tulee väistämättä päällekkäisyyksiä, tulee tähän ruutuun lista opiskelijoista valintoineen.

  7) Hajautetut kurssit Jos osa aineista opetetaan hajautetusti, jaksota kurssien tuntimäärät siten kuin niitä opetetaan, esim. 2 tuntia 1. jaksoon, 2 tuntia 3. jaksoon ja 1 tunti 5. jaksoon. Jokaisesta viikkotuntimäärästä näkyy kurssitarjottimessa oma osionsa, ja niistä kootaan oma palkkinsa.

  Palkkien ja ryhmien järjestäminen

  Ryhmät tulevat palkkiin siinä järjestyksessä, jossa ne vedetään palkkiin mukaan. Ryhmiä voi järjestellä siirtelemällä niitä hiirellä toiseen kohtaan, tai ne voi järjestää automaattisesti lyhenteen, kurssityypin tai sijoitustyypin mukaan: Klikkaa palkin vihreää otsikkoriviä hiiren 2. painikkeella, ja valitse ponnahdusvalikosta Järjestä palkin ryhmät ja haluamasi järjestämistapa.

  Palkit tulevat oletuksena numerojärjestykseen. Voit muuttaa järjestystä tarttumalla palkin vihreään otsikkoriviin ja vetämällä palkin toisen palkin päälle. Kurre numeroi palkit samantien uudelleen. Jos poistat palkkeja, saattaa numerointiin tulla aukkoja. Numerointia voi muuttaa käsin klikkaamalla hiiren 2. painikkeella palkin vihreää otsikkoriviä ja valitsemalla Muuta palkin numero.

  Palkkien opetusajankohdat

  Palkkien opetusajankohdat eli ns. tuntikaavio luodaan Kurren sijoitteluikkunassa. Tarjottimen voi julkaista Wilmassa joko ennen palkkien sijoittamista tai sijoittamisen jälkeen. Jos palkit on sijoitettu työjärjestykseen, näkevät opiskelijat Wilmassa, millainen työjärjestys heille valintojen perusteella muodostuu.

  Vinkkejä palkkien rakentamiseen

  Paras palkkirakenne löytyy kokeilemalla. Kun kaikki ryhmät ovat palkeissa ja päällekkäisyyksiä on mahdollisimman vähän tai ei lainkaan, siirrä tarjotin Wilmaan tai jos Wilmaa ei käytetä, tallenna tarjotin. Palkit ovat nyt valmiit ja opiskelijat on sijoitettu ryhmiin.

  Aloita niistä ryhmistä, jotka on pakko opettaa omissa palkeissaan. Jos koulussa on esim. vain yksi atk-luokka ja tässä jaksossa viisi ryhmää atk:ta, tarvitaan vähintään viisi palkkia. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman vähän palkkeja eli yhdessä palkissa tulee olla mahdollisimman monta opiskelijaa. Pidä silmällä myös ryhmäkokoja: niin kauan kun tarjotinta ei ole tallennettu, Kurre pystyy siirtämään opiskelijoita ryhmästä toiseen eli kun yksi ryhmä viedään pois palkista, Kurre järjestelee ryhmäkokoonpanot uusiksi.

  Näytä- ja Asetukset-valikoista löydät lisäapua tarjottimen kokoamiseen. Voit ottaa avuksi kurssityyppien tai sijoitustyyppien mukaiset värit, sallia päällekkäisyydet tai valita päällekkäisyyksien esittämisen myös punaisen Tuplia-tekstin avulla.

  Ryhmän lukitseminen tiettyyn tarjotinpalkkiin

  Jos tietty ryhmä on pakko järjestää juuri tietyssä palkissa ja haluat estää, ettei ryhmää vahingossa siirretä toiseen palkkiin, kannattaa ryhmä lukita. Lukitus tiettyyn palkkiin ei estä valintojen muokkaamista tai muita ryhmään kohdistuvia toimenpiteitä. Klikkaa ryhmää hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Lukitus. Palkin kaikki ryhmät voidaan lukita kerralla klikkaamalla ryhmän sijasta palkin vihreäpohjaista otsikkoriviä ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Lukitus.

  Kun tarjotin on valmis

  Kun tarjotin on valmis, palaa Ominaisuudet-ruutuun tarjottimen alla olevan painikkeen kautta. Ohjeessa "Kurren kurssitarjotin Wilmaan" on kuvattu tarkemmin tarjottimen julkaisuasetukset.

  Tarjotinryhmät voidaan esittää Wilmassa joko kurssityypin mukaisilla väreillä (oletus) tai sijoitustyypin mukaisilla väreillä. Sijoitustyyppien avulla voi antaa omat värinsä esim. 1. vuoden, 2. vuoden ja 3. vuoden kursseille.

  Muodosta arviointikirjat heti, kun ryhmien jaksot ja opettajat ovat varmistuneet. Opettaja näkee ryhmänsä Wilmassa vasta, kun arviointikirjat on tehty.