Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Årsplanering


  Skolans verksamhetsplan och verksamhetsberättelse kan göras i Wilma. Skolkansliet skapar färdiga mallar i Wilma, där rektorerna fyller i sina egna skolors planer och senare de saker som har förverkligats. De färdiga årsplanerna och -berättelserna är i Wilma synliga för lärarna och direktionen. Också studerande och vårdnadshavare kan se de färdiga årsplanerna, men inte verksamhetsberättelserna.

  Skeden

  1) Förberedelser

  • Kontrollera att alla uppgifter som krävs är ifyllda i registret Information om skolan, att lärare och kanslipersonal har de rättigheter som de behöver och att studerandenas studerandetyper är uppdaterade.

  2) Kansliet skapar en mall för skolornas planer.

  • Mallen kan liknas vid en innehållslista. Under de olika rubrikerna skriver rektorerna och andra in den egna skolans planer. Det är möjligt att kopiera en tidigare plan och använda denna som botten.
  • Utgående från mallen skapar kansliet en egen planbotten för varje skola. Det är också möjligt att kopiera tidigare planer.
  • Kansliet ska ändra de skolspecifika planernas arbetsskeden till "Planen är under arbete".
  • I detta skede är planen synlig för lärare och personal. Planen kan bearbetas av de personer som har fått rättigheter till den.

  3) Rektorn fyller i den egna skolans plan.

  • Rektorn fyller i texter under planens rubriker.
  • Rektorn lägger vid behov till nya underrubriker under de stora rubrikerna.
  • Rektorn kan delegera ifyllandet av vissa avsnitt till andra lärare.
  • Rektorn låter direktionen godkänna planen.
  • Rektorn klickar på knappen Markera som färdig.

  4) Planen kommer tillbaka till kansliet.

  • Kansliet godkänner planen.
  • Kansliet byter planens arbetsskede till "Planen är godkänd, berättelsen är under arbete".
  • Planen är synlig för studerande, vårdnadshavare och dylika i Wilma.

  5) Rektorn fyller i den egna skolans verksamhetsberättelse.

  • Under planen fyller rektorn i hur planen har förverkligats, dvs. verksamhetsberättelsen.
  • Rektorn kan delegera ifyllandet av vissa avsnitt till andra lärare.
  • Rektorn låter direktionen godkänna berättelsen.
  • Rektorn anger "Verksamhetsberättelsen är färdig" som berättelsens arbetsskede med hjälp av knappen Markera som färdig.

  6) Verksamhetsberättelsen kommer tillbaka till kansliet

  • Kansliet godkänner berättelsen.
  • En färdig berättelse är synlig för lärare i Wilma. Studerande och vårdnadshavare ser inte berättelsen, utan endast planen.