Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työjärjestysten manuaalinen siirto iCalendar-muodossa

  Kurren työjärjestykset voi siirtää iCal-muotoa tukeviin kalenteriohjelmiin. Siirtotiedostot voi muodostaa joko manuaalisesti Kurren sijoitteluikkunassa, tai ajastetusti. Tämä ohje koskee tiedostojen manuaalista muodostamista.

  • Kirjaudu siihen Kurre-tiedostoon, jonka varauksista tehdään siirtotiedosto.
  • Valitse Sijoittelu / Tulosteet / iCalendar-tiedostot
  • Valitse apuruudun yläreunasta esim. Opettajat-välilehti. Rasti ne opettajat, joille tehdään kalenteritiedostot.
  • Valitse ruudun oikeasta reunasta haluttu jakso tai jaksot, ja klikkaa sitten Tulosta.


  Kurre kysyy tiedostojen tallennuspaikkaa. Tee tiedostoille oma hakemistonsa tai tallenna ne muuhun sovittuun paikkaan.


  Jokaisen resurssin jokaisesta jaksosta syntyy oma tiedostonsa.