Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonsiirto Primuksesta Kurreen

  Opiskelijat, opettajat, opetustilat ja kurssivalinnat saadaan haettua Primuksesta Kurren omalla siirtotoiminnolla. Siirto ei vaadi siirtotiedoston tekemistä. Riittää, kun kirjaudutaan Kurreen ja valitaan, mitä tietoa Primuksesta halutaan hakea ja millä tavalla.

  Kurreen voidaan hakea kaikki tai vain osa opiskelijoista. Primuksen valmiit haut ovat käytettävissä Kurren puolellakin, joten voit hyödyntää niitä tietojen rajaamisessa. Tietoja voidaan täydentää myöhemmin joko täydentävällä haulla tai syöttämällä tietoja käsin suoraan Kurreen.

  Luo uusi Kurre-tiedosto tai avaa olemassa olevista tiedostoista se, johon haluat tuoda lisää tietoja Primuksesta. Tiedonsiirto tehdään Kurren perustietoikkunassa valitsemalla ylävalikosta Tiedonsiirrot / Hae Primuksesta.

  Tiedonsiirtoruudun asetukset

  Voit tuoda kaikki tiedot kerralla tai esim. pelkät opettajat ja opetustilat. Katso myös kouluastekohtaiset ohjeet peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen tiedonsiirron asetuksille.

  Hae opiskelijat

  • Oletuksena haetaan kaikki opiskelijat. Hae-painike avaa Primuksesta tutun hakuruudun, jonka avulla voit hakea esim. vain koulutulokkaat tai vain 8. luokkalaiset. Myös Primuksen valmiit haut ovat käytettävissä.
  • Opiskelijat nykyisillä luokillaan säilyttää opiskelijat tämän vuoden luokillaan. Tätä vaihtoehtoa käytetään yleensä ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa, joissa luokkien nimet eivät muutu (esim. 08A, 08SOS)
  • Simuloi luokaltasiirtoa eli opiskelijat seuraavan vuoden luokillaan. Tätä vaihtoehtoa käytetään lähinnä peruskouluissa ja pienissä lukioissa. Tätä vaihtoehtoa käytetään lukioissa myös silloin, kun valinnat on kirjattu lukuvuosittain, ja halutaan siirtää Kurreen seuraavan lukuvuoden valinnat. Opiskelijoilla ei tapahdu "luokaltasiirtoa", mutta kuluvan vuoden valintojen sijaan siirretään seuraavan lukuvuoden valinnat.

  Opetustarjonnan siirto

  • Valintojen perusteella: Kursseista siirtyvät ne, joissa on vähintään yksi valinta. Tämä vaihtoehto sopii yleensä peruskouluihin.
  • Hae-kohdassa voit hakea esim. lyhenteen perusteella pelkät tietyn aineen kurssit.
  • Vain opsi -kohdan avulla haetaan tietyn opsin kaikki kurssit, oli niissä valintoja tai ei. Tämä vaihtoehto sopii yleensä ammatilliseen koulutukseen ja lukiolle.
  • Huom. kurssien Nimi ruotsiksi tai Nimi englanniksi -kenttien tieto ei siirry Kurreen.

  Hae opettajat, opetustilat, henkilökunta ja muut resurssit

  • Opettajat haetaan Primuksen Opettajat-rekisteristä. Opettajilla tulee olla joko täydellinen hetu, tai jokin keinotekoinen tunniste kentässä Tunniste Kurressa.
  • Opetustilat haetaan Primuksen Huoneet-rekisteristä. Huoneilla tulee olla nimi ja uniikki lyhenne.
  • Henkilökunta haetaan Primuksen Henkilökunta-rekisteristä. Henkilöllä tulee olla joko täydellinen hetu tai jokin keinotekoinen tunniste kentässä Tunniste Kurressa.
  • Muut resurssit haetaan Primuksen Kalusto-rekisteristä. Kalustolla tulee olla nimike ja ryhmätunnus.

  Muut asetukset -osio:

  • Älä siirrä valintoja tuo Kurreen valintojen tai kurssihaun mukaiset kurssit, mutta tuo ne tyhjinä eli ilman valintoja. Jos esim. opiskelijalla on valinta kurssissa MA7, siirtyy Kurreen sekä ko. kurssi sekä opiskelija, mutta opiskelijalla ei näy kurssissa valintaa.
  • Siirrä myös edellisten vuosien valinnat tuo Kurreen ne valinnat, jotka on merkitty edeltäville lukuvuosille, tai kuluvalle lukuvuodelle simulointia käytettäessä.
  • Siirrä myös opsin ulkopuoliset valinnat rastitaan lähinnä sellaisissa 2. asteen oppilaitoksissa, joissa opiskelijoille on lisätty Primuksen kautta opsiin kuulumattomia opintojaksoja. Tämä vaihtoehto siirtää Kurreen ne ns. "häntäkurssit", joissa opiskelijalla on valinta.
  • Siirrä saman luokka-asteen opiskelijat yhteiselle luokalle koskee tilannetta, jossa oppilaan luokkatiedolla ei ole merkitystä, ts. kun mihinkään aineeseen/kurssiin ei tehdä luokittaisia ryhmiä.
  • Päivitä luokka ja koulu (lähinnä ammatillinen koulutus) on tarkoitettu tilanteeseen, jossa opiskelijat ovat jo Kurressa, mutta väärillä luokilla: Primuksen puolella on muokattu luokkajakoa, ja Kurreen halutaan päivittää samanlainen luokkajako. Toiminto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa luokka jaetaan tai luokkia yhdistellään uudella tavalla. Luokkatieto siirtyy Primuksen Ryhmä/Luokka-kentän mukaisena, jos ei simuloida, ja Tuleva ryhmä/luokka -kentän mukaisena, jos simuloidaan. Huom! Tätä vaihtoehtoa EI käytetä luokaltasiirtojen tekoon, esim. 7A-luokkalaisten vaihtamiseksi 8A-luokkalaisiksi.
  • Älä huomioi luokka-asteita (lähinnä lukiot ja ammatillinen koulutus) -valinnalla tiedonsiirrossa ei muodostu samannimisiä luokkia useaan kertaan. Ilman tätä valintaa Kurreen muodostuu useita samannimisiä luokkia, jos opiskelijoilla on Primuksessa sama luokka mutta ei samaa tietoa Luokka-aste/Vuositaso-kentässä.
  • Siirrä henkilöiden kutsumanimet tuo Kurreen henkilöiden suku- ja kutsumanimen koko nimen sijaan.
  • Päivitä henkilöiden tunnisteet nimen perusteella -valinta rastitaan, jos Kurre-kannassa on ennestään paljon henkilöitä, joilla on puutteellinen henkilötunnus, esim. XXXX-päätteinen. Toiminto päivittää Kurren tunnisteet Primuksen henkilötunnuksiin perustuviksi. Jos puutteellisia hetuja on vain muutamalla henkilöllä, on tunnisteet helppo korjata käsin Opiskelijat- tai Opettajat-välilehdillä.
  • Päivitä tilojen ja muiden resurssien tunnisteet korttinumeron perusteella -valinnalla päivitetään tilojen ja muiden resurssien tunnisteet. Ennen tiedonsiirtoa on huolehdittava siitä, että niiden korttinumerot ovat Kurressa oikein.
  • Päivitä vain olemassa olevat, älä tuo uusia tietoja koskee tilannetta, jossa Primuksen puolella on tehty muutoksia, jotka halutaan siirtää Kurreen - esim. muutettu opetustilojen nimiä.

  Opetustarjonnan asetukset -osio:

  • Siirrä aineet kurssien sijaan (lähinnä peruskouluille) -vaihtoehto tuo Kurreen aineen alla olevat kurssit opintoviikkomäärineen ja valintoineen, mutta kurssin nimenä näkyy silti esim. ”Matematiikka”, ei ”MA7”. Tässäkin tapauksessa valinnat merkitään Primuksessa kursseihin, ei aineeseen. Tämä kannattaa rastia erityisesti peruskouluissa, joissa lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen. Kurssimuotoiset lukiot jättävät kentän rastimatta.
  • Siirrä kurssi, vaikka sen kesto on nolla koskee lähinnä ammatillista koulutusta ja tilannetta, jossa laajuudet on merkitty esim. vain tutkinnon osille, mutta Kurreen halutaan siirtää opintojaksot.
  • Siirrä kurssien kurssityypit Kurreen tuo siirrettävien kurssien kurssityypit Kurreen.
  • Päivitä kurssien lyhenne ja koodi korttinumeron perusteella -asetusta käytetään, kun Primuksesta haettava kurssi on jo ennestään Kurressa, ja siihen halutaan päivittää Primuksessa muutettu lyhenne ja/tai koodi. Ilman asetusta Kurre ei tunnista siirrettävää kurssia samaksi vaan tuo sen uutena.
  • Hae kurssin kesto ensisijaisesti -valinnalla valitaan, mistä kurssien kesto haetaan. Keston voi hakea joko Kurssit-rekisteristä (oletus) tai opsikohtaisista muutoksista, mikä tarkoittaa tilannetta, jossa kurssin laajuutta (ov, osp, vvt, tuntimäärä) on muutettu opetussuunnitelmassa.
  • Siirrä opsikohtaiset kurssit Kurreen (lähinnä ammatillinen koulutus) -valinnalla sama kurssi siirtyy Kurreen useana kurssina, jos se on mukana useassa opsissa. Tätä valintaa voi käyttää, mikäli edellisessä kentässä asetetaan kurssin kesto haettavaksi opsikohtaisista muutoksista. Tällaisille kursseille tulee Kurreen Kurssit-välilehden Opsi-sarakkeeseen tieto, minkä opetussuunnitelman kurssista on kyse. Opsikohtaisista kurssimuutoksista siirretään Kurreen Lyhenne, Kurssin nimi, Kurssityyppi, Koodi, Luokka-aste, Lähiopetustunteja, Opettaja, Huone, Yksikkö.
  • Hae kurssin kestoksi -valinnalla asetetaan, minkä laajuustyypin mukaan kurssien kestot siirretään Kurreen. Vaihtoehdot ovat Primuksen kurssin kesto automaattisesti (oletus), Opintoviikot, Lähiopetus ov, Osaamispisteet ja ECTS-opintopisteet.

  Tiedonsiirron asetusten tallennus

  Siirron asetukset voi tallentaa valitsemalla ruudun yläpalkista Toiminnot / Tallenna asetukset. Näin siirrot voi tehdä joka kerta samoilla asetuksilla. Jos asetuksia on välillä tarpeen muuttaa, saa tallennetut asetukset takaisin valitsemalla Toiminnot / Lue asetukset.

  Tiedonsiirron yhteenveto

  Klikattuasi tiedonsiirtoikkunan Jatka-painiketta avautuu tiedonsiirron yhteenveto, jossa on listattuna eri välilehdillä Kurreen siirrettävät tiedot.

  • Jos tieto on sinisenä tekstinä, tieto löytyy jo Kurresta.
  • Jos tieto on mustana tekstinä, tieto siirtyy uutena.
  • Jos tieto on punaisena tekstinä, se korvaa Kurressa jo olevan tiedon.
  • Jos tieto on harmaana tekstinä, se ei korvaa Kurressa jo olevaa tietoa.
  • Jos tieto on Kurressa tyhjä, se korvataan siirrettävällä tiedolla.

  Voit poistaa ne tiedot, joita et halua siirtää: maalaa tai klikkaa Ctrl-näppäin pohjassa poistettavat tiedot ja paina Delete-näppäintä. Koko tiedonsiirron voi perua Peruuta-painikkeella.