Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedotteet

  Opettajille ja henkilökunnalle voidaan antaa mahdollisuus tiedotteiden tekemiseen. Opiskelijat ja huoltajat eivät voi laatia tiedotteita.

  Tiedotteet voivat olla yleisiä aivan kaikille henkilöille Wilman etusivulla näkyviä, koko oppilaitosta koskevia tai henkilöryhmittäin määriteltyjä.

  Tiedotetoimintojen käyttöönotto

  • Rasti Koulun tiedot -rekisterin kenttä Tiedotetoiminto käytössä.
  • Anna koulun henkilökunnalle oikeus laatia tiedotteita tai pelkästään nähdä niitä: Opettaja- ja henkilökuntarekisterissä on kenttä Tiedottaminen Wilmassa, johon valitaan
   • Lisää ja muokkaa kaikkia niille, jotka saavat muokata muokata/poistaa myös muiden tekemiä tiedotteita (esim. rehtori ja koulusihteeri)
   • Lisää ja muokkaa omia niille, jotka saavat julkaista omia tiedotteita, ja muokata/poistaa vain näitä itse julkaisemiaan tiedotteita. Henkilö voi julkaista tiedotteita myös muille kuin omalle henkilöryhmälleen, esim. opettaja huoltajille tai hallinto opettajille.
   • Näkee opettajalle/henkilökunnalle sallitut niille, jotka eivät saa julkaista tiedotteita lainkaan, mutta jotka saavat kyllä nähdä kaikki opettajille tai henkilökunnalle tarkoitetut tiedotteet. Kentän tyhjäksi jättäminen menettelee samoin.

  Tiedotteiden näkyminen

  Käyttäjä näkee tuoreimmat tiedotteet Wilman etusivulla. Tiedote avataan otsikkoa klikaamalla. Vanhat tiedotteet löytyvät kirjautumisen jälkeen Tiedotteet-sivulta, joka näkyy kaikilla Wilman käyttäjillä. Pysyvät tiedotteet tunnistaa lukkosymbolista ja tärkeät tiedotteet infosymbolista.

  Ylläpito voi laatia ylläpidon tiedotteita, jotka näkyvät kirjautumissivulla ylimmäisenä. Kirjautumissivun tiedotteet ovat julkisia ja näkyvät niillekin, joilla ei ole tunnuksia oppilaitoksen Wilmaan.

  Tiedotteen laatiminen

  Tiedote luodaan Tiedotteet-sivulla klikkaamalla valitsemalla Toiminnot / Kirjoita uusi tiedote.

  • Otsikko-kenttään kirjoitetaan tiedotteen otsikko.
  • Kuvaus-kenttään kirjoitetaan tiedotteen alkuosa. Otsikko ja tämä teksti näkyvät tiedotelistassa.
  • Teksti-kenttään kirjoitetaan tiedotteen varsinainen sisältö. Tämä teksti näkyy, kun tiedote avataan luettavaksi. Kirjoitettaessa voidaan käyttää samoja muotoiluja kuin viestienkin kirjoittamisessa. Tiedote voi olla maksimissaan 100 000 merkkiä pitkä.
  • Näkyvissä alkaen on päivämääräkenttä, johon merkitään päivämäärä, josta lähtien viesti on muiden käyttäjien luettavissa.
  • Oppilaitokset-kohta on aktiivinen vain multiPrimus-käyttäjillä. Jos käyttäjä kuuluu useampaan oppilaitokseen, pystyy hän tässä valitsemaan ne oppilaitokset, joita tiedote koskee.
  • Henkilöryhmät-rastikentillä määritellään keitä tiedote koskee eli ketkä näkevät tiedotteen. Jos opettaja laatii tiedotteen henkilökunnalle, näkee hän luonnollisesti tämän oman tiedotteensa, vaikka hän ei henkilökuntaan kuulukaan.
  • Julkinen-rastikentällä tiedotteen saa näkyviin koulukohtaiselle Wilman kirjautumissivulle, jolloin sen lukeminen ei vaadi kirjautumista Wilmaan. Julkisia tiedotteita voivat laatia kaikki ne opettajat ja muu henkilökunta, joilla on oikeus lisätä tiedotteita, eli opettaja/henkilökuntarekisterissä Tiedottaminen Wilmassa -kentästä vaihtoehto "Lisää ja muokkaa kaikkia" tai "Lisää ja muokkaa omia".
  • Luokat (opiskelijat/huoltajat) -kentässä voidaan valita luokat, joita tiedote koskee. Listassa on näkyvissä luokat niistä kouluista, jotka on rastittu Oppilaitokset-kohdassa. Jos luokkia ei valita listasta, tiedote koskee Oppilaitokset-kohdassa valitun koulun kaikkia luokkia. Luokkia voi valita ja poistaa listasta maalaamalla tai pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja klikkaamalla hiirellä luokan nimeä.
  • Kieliryhmät-kentillä voidaan määritellä, millä Wilman käyttökielillä viesti on näkyvissä.
  • Pysyvä tiedote säilyy tiedotteiden listaussivun yläreunassa kunnes se poistetaan.

  Kun tiedote on kirjoitettu ja asetukset valittu, klikkaa Lisää tiedote -painiketta.

  Tiedotteen muokkaus

  Niillä käyttäjillä, joilla on oikeus laatia ja muokata tiedotteita, on tiedotteet jaoteltu omille välilehdilleen. Kaikki-välilehdeltä saa kerralla esiin kaikki tiedotteet, Omat tiedotteet -välilehdellä näkyy käyttäjän itse laatimat tiedotteet.

  • Etsi tiedote, jota haluat muokata. Klikkaa Lue koko juttu -linkkiä, jolloin se aukeaa kokonaisuudessaan.
  • Jos saat muokata tätä tiedotetta, näkyy ikkunan oikeassa reunassa Toiminnot-valikossa muokkaus- ja poistamislinkit. Klikkaa Muokkaa tiedotetta -linkkiä.
  • Tee tarvittavat muokkaukset ja tallenna tiedote.

  Muokattavan tiedotteen lopussa näkyy edellisen muutoksen ajankohta. Myös tiedotteen laatijan voi vaihtaa muokkausruudussa.

  Pääkäyttäjä voi lukita hyvin tärkeät tiedotteet Primuksen Wilman tiedotteet -rekisterissä. Kun tiedotteelle on rastittu Muuttaminen estetty -kenttä Primuksessa, poistuu Wilmasta Muokkaa tiedotetta- ja Poista tiedote -linkit sekä kynän kuva tiedotelistasta. Wilmassa käyttäjä ei siis pääse muokkaamaan tällaisia tiedotteita, vaikka hänellä oikeudet tiedotteiden muokkaamiseen olisikin.

  Tiedotteen poisto

  Tiedotteen voi poistaa vain sen luonut henkilö tai sellainen henkilö, jolla on oikeus muokata kaikkia tiedotteita. Tiedotteen voi poistaa joko sen lukutilassa tai muokkaustilassa.

  • Kun viesti on avattu lukutilaan, voit poistaa tiedotteen valitsemalla oikeasta reunasta valitsmealla Toiminnot / Poista tiedote.
  • Muokkaustilassa voit poistaa tiedotteen klikkaamalla oikeasta yläkulmasta Poista tämä tiedote -linkkiä.

  Ylläpidon tiedotteet

  Ylläpito voi laatia Wilmaan pysyviä, kirjautumissivulla näkyviä, merkittyjä tiedotteita. Kirjautumissivun tiedotteet ovat julkisia ja näkyvät niillekin, joilla ei ole tunnuksia Wilmaan. Oikeus laatia ylläpidon tiedotteita annetaan opettaja-/henkilökuntarekisterin Oikeus käyttää Wilman ylläpitotoimintoja -rastikentän avulla. Tämä oikeus on tarkoitettu vain sille/niille henkilöille, jotka todella ylläpitävät Wilmaa.

  Ylläpitäjä voi tiedotetta luodessaan valita sen tyypiksi tavallisen tiedotteen tai ylläpidon tiedotteen. Ikkunan oikean reunan Toiminnot-valikossa on linkit "Kirjoita uusi tiedote" ja "Uusi ylläpidon tiedote".

  • Valitse Uusi ylläpidon tiedote.
  • Kirjoita tiedote ja rasti kaikki henkilöryhmät.
  • Rasti vielä asetuksista kohdat Julkinen sekä Tärkeä tiedote.

  Tällainen tiedote näkyy MultiPrimus-kunnissa/oppilaitoksissa Wilman yhteisellä kirjautumissivulla. Tiedote näkyy myös mahdollisilla koulukohtaisilla kirjautumissivuilla.

  Pääkäyttäjä voi lukita hyvin tärkeät tiedotteet Primuksen Wilman tiedotteet -rekisterissä. Kun tiedotteelle on rastittu Muuttaminen estetty -kenttä Primuksessa, poistuu Wilmasta Muokkaa tiedotetta ja Poista tiedote -linkit sekä kynän kuva tiedotelistasta. Wilmassa käyttäjä ei siis pääse muokkaamaan tällaisia tiedotteita, vaikka hänellä oikeudet tiedotteiden muokkaamiseen olisikin.

  Koulujen omat, julkiset tiedotteet

  Julkisia tiedotteita voi luoda myös ilman ylläpitäjän oikeutta. Tällaiset tiedotteet eivät näy MultiPrimus-kunnissa/oppilaitoksissa Wilman yhteisellä, kaikkien koulujen käyttämällä kirjautumissivulla, vaan ne kootaan omalle, koulukohtaiselle sivulle.

  Tätä varten tarvitaan koulukohtaiset tiedotesivut. Tiedotesivu luodaan antamalla Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä kenttään URL-tunniste jokin uniikki, koulukohtainen tunnus, esim. koulun nimi.

  Wilman yhteiselle kirjautumissivulle tulee linkit koulukohtaisille tiedotesivulle.

  URL-tunniste voi olla mikä tahansa merkkijono, esim. koulun nimi. Tunnisteessa voi kuitenkin käyttää vain www-osoitteissa sallittuja merkkejä (ei skandeja, ei erikoismerkkejä). Isoilla ja pienillä kirjaimilla on eroa, mutta kumpiakin voi käyttää. Tunnisteeksi laitetaan vain se sana, joka halutaan osoitteen loppuun, ei siis koko osoitetta.

  Aiheeseen liittyen: