Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016 Pedagogiset asiakirjat, tulostepaketti

  Päivitetty 28.9

  • HOJKS sivu 2 sekä huoltajien version HOJKS sivu 2: Muutettu oppiainetaulukon Yksilöllistetty-sarake tulostumaan tietona. Taulukossa aikaisemmin ollut rasti ei ohjelmasta johtuen toimi kuin ensimmäisen rivin osalta. Jos kunnan tulostepohjia on muokattu, voit tehdä saman muutoksen omiin pohjiin seuraavasti:

  Valitse oppiainetaulukosta "Yksilöllistetty"- otsikon alapuolella oleva solu, jossa on X. Poista solun sisältö ja valitse Tieto-välilehdelle "Yksilöllistetty". Lisää solun reunaviivat "Asettelu ja reunaviivat" -osassa. Nyt taulukkoon tulostuu "Kyllä/Ei" riippuen siitä onko oppiaine yksilöllistetty.

  Lisätty 8.9.2016 vapaaehtoinen HOJKS oppiainetaulukko

  • Oppiaineet halutessa erillisenä sivuna, sama tuloste kuin 2011 tulosteissa. Tarkemmin tämän ohjeen kohdassa HOJKSin oppiainetaulukko.

  Päivitetty 26.8:

  • Kaikille lomakkeille vaihdettu 2.huoltajan työpuhelin tulostumaan 2.huoltajan työpuhelin-kentästä 1.huoltajan työpuhelimen sijaan.
  • Pedagoginen selvitys:
   • Lisätty kentät: Annettu tuki ja arvio vaikutuksista, Oppimisvalmiudet ja erityistarpeet, Henkilökohtaiset vahvuudet sekä Arvio jatkotuen tarpeesta.
  • Pedagoginen arvio:
   • Poistettu tarpeettomana Toteutetut tukitoimet alkaen, Tukitoimet. Tukitoimet voidaan tulostaa liitteeksi erillisellä Toteutetut tukitoimet -tulosteella
   • Lisätty tarvittaessa moniriviseksi kentät Annettu tuki ja arvio vaikutuksista sekä Arvio jatkotuen tarpeesta.
  • Muutokset tehty myös huoltajaversioihin.

  Päivitetty 23.8:

  • Lisätty "Tarvittaessa monirivinen" useammalle eri kentälle. Korjauksen voi tehdä myös suoraan jo ladattuihin tulosteisiin tulostuseditorissa klikkaamalla tulosteen punaista solua, esim. "Oppimistavoitteet" ja lisäämällä rastin editorin oikeassa reunassa näkyvään rastikenttään "Tarvittaessa monirivinen". Tekstiä sopii riville silloin tarvittaessa useampia rivejä.
  • HOJKS:
   • 2.sivulle lisätty kenttä Oppilaalle annettava osa-aikainen erityisopetus ja poistettu oppiainetaulukosta Itsearviointi tarpeettomana.
   • 4.sivulle korjattu taulukkoon sanamuoto "Toteuttamisen arviointi" -> "Toteutumisen arviointi".
   • Korjaukset tehty myös huoltajien versioon
  • HOJKS,toiminta-alueittain:
   • 2.sivulle lisätty kenttä Oppilaalle annettava osa-aikainen erityisopetus
   • 3.sivulle lisätty otsikko "Erityisen tuen päätöksessä määrätty opiskelu toiminta-alueittain"
  • Muutokset tehty myös huoltajaversioihin.

  Päivitetty 16.8.2016:

  • Muokattu ylätunnisteet
  • Lisätty Toiminta-alueittain opiskelevien HOJKS-lomakkeista huoltajaversiot.
  • Lisätty Toteutetut tukitoimet

  Tulostepaketti

  Kaikki perusopetuksen OPS 2016 oppimisen ja koulunkäynnin lomakkeita vastaavat tulosteet on pakattu ylläolevaan pedatulosteet160816.zip-tiedostoon. Voit siis ladata kaikki tulosteet kerralla. Paketti sisältää tulosteet:

  • Pedagoginen arvio
  • Oppimissuunnitelma
  • Pedagoginen selvitys
  • HOJKS
  • HOJKS, toiminta-alueittain opiskeleva oppilas
  • Toteutetut tukitoimet

  Kaikista asiakirjoista on myös huoltajan versiot. Tulosteet sisältävät useamman sivun, joten tulostusta varten niistä on tehtävä koottu tuloste. Paketissa on valmiiksi myös kootut tulosteet (Tulosta HOJKS jne.) mutta erilliset tulostesivut niihin pitää lisätä manuaalisesti.

  Tulosteiden käyttöönotto

  Tallenna paketti ja pura se omalle koneellesi. Sen jälkeen tulosteet ovat luettavissa Primuksen Pedagogiset asiakirjat -rekisterin tulostuseditoriin.

  Avaa Primus ja Pedagogiset asiakirjat -rekisteri ja Toiminnot / Tulostus / Tulostuseditori (F5). Avaa sitten valikko Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja valitse tuotavat tulosteet. Kaikki tulosteet voi valita kerralla shift-näppäimen avulla. Tulostepohjat ovat sen jälkeen tallennettuina Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedostojen kuvakkeet hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteiden kokoaminen

  Koska tulosteet sisältävät useita erillisiä sivuja, pitää ne koota Primuksessa yhdeksi kootuksi tulosteeksi. Paketissa on mukana tätä varten pohjat:

  • Tulosta pedagoginen arvio 2016
  • Tulosta pedagoginen arvio 2016 huoltaja
  • Tulosta pedagoginen selvitys 2016
  • Tulosta pedagoginen selvitys 2016 huoltaja
  • Tulosta oppimissuunnitelma 2016
  • Tulosta oppimissuunnitelma 2016 huoltaja
  • Tulosta HOJKS 2016
  • Tulosta HOJKS 2016 huoltaja
  • Tulosta HOJKS toiminta-alueittain 2016
  • Tulosta HOJKS toiminta-alueittain 2016 huoltaja

  Tulosteiden eri sivut kootaan näihin pohjiin seuraavasti:

  • Avaa Primuksen Pedagogiset asiakirjat -rekisterissä tulostuseditori ja avaa ensin esim. tuloste Tulosta pedagoginen arvio 2016.
  • Avaa tulosteen ominaisuudet (Asetukset / Tulosteen ominaisuudet).
  • Lisää ko. tulosteen kaikki sivut tulosteelle klikkaamalla Lisää-painiketta. Valitse listasta Pedagoginen arvio sivu 1 2016. Tämän jälkeen tulosteen nimi ilmestyy Koottavat tulosteet -listaan. Lisää samalla tavalla muutkin sivut.


  Tulosteet tulostuvat siinä järjestyksessä kuin ne ovat listassa.

  • Kun kaikki sivut on lisätty, tallenna tulostepohja. Käytä asiakirjan tulostukseen tätä tulostetta, jolloin saat automaattisesti tulostettua asiakirjan kaikki sivut.

  Tee sama kokoaminen muiden asiakirjojen osalta. Toteutetut tukitoimet -tulosteen voi tarvittaessa myös lisätä koottuun tulosteeseen.

  Koottujen tulosteiden nimiä voi halutessaan muuttaa tulostuseditorissa valitsemalla Muokkaa / Nimeä tuloste uudelleen. Tuloste näkyy annetulla nimellä Wilmassa.

  Tulosteet Wilmaan

  Jotta tulosteet saadaan näkymään Wilmassa oikeassa paikassa ja oikeille henkilöille, täytyy tulosteilla olla käyttäjäryhmä ja näkymisehto. Näkymisehto Wilmaa varten on näihin koottuihin tulosteisiin lisätty jo valmiiksi, mutta käyttäjäryhmä tulee lisätä.

  Avaa tulostuseditorissa koottu tuloste (esim. Tulosta Pedagoginen arvio) ja valitse Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Anna tulosteeseen käyttäjäoikeus sille käyttäjäryhmälle, joka tulosteen saa nähdä ja tulostaa Wilmassa. Sama käyttäjäryhmä tulee siis valita sekä tulosteelle että opettajalle/henkilökunnalle. Rasti "Näkyy vain käyttäjäryhmällä" ja valitse käyttäjäryhmä valikosta.

  Huomaa: Kootuille tulosteille on valmiiksi tehty näkymisehto, joka näyttää tulosteen Wilmassa silloin, kun asiakirja on tehty 1.8.2016 tai sen jälkeen. Esimerkiksi HOJKSilla näkymisehto on:

  Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="HOJKS" JA Asiakirjan laatimispäivä>=1.8.2016.

  Jos on tarpeen tulostaa tätä ennen tehtyjä asiakirjoja, on hyvä tehdä lisäys näkymisehtoon myös vanhoihin tulostepohjiin. Sillä estetään tulostamasta vuoden 2016 versiolla ennen 1.8.2016 luotuja asiakirjoja. Näkymisehto on tällöin muotoa:

  Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="HOJKS" JA Asiakirjan laatimispäivä<1.8.2016.

  HOJKS oppiainetaulukko

  HOJKsissa on melko laaja oppiainetaulukko, ja jos taulukon kaikki kentät ovat käytössä ja niissä on paljon tekstiä, ei lopputulos ole välttämättä kovin helposti luettava.

  Tästä syystä tulosteelle on ladattavissa erillinen sivu oppiainetaulukkoa varten. Tällä sivulla on ainoastaan oppiainetaulukon kenttiä, joten tekstille jää enemmän tilaa. Koska kyseessä on monirivinen taulukko, jonka määräävä kenttä on "Oppiaine", on se siitä syystä jokaisella rivillä mukana.

  Jos haluat oppiaineet erilliselle svulle, lataa tiedostoliite "Hojks_sivu_4_oppiainetaulukko.tul". Tuloste on sama kuin vuoden 2011 tulosteissa, joten jos se on ennestään ollut käytössä, ei uutta latausta tarvita. Tallenna tuloste omalle koneellesi. Avaa sen jälkeen Primus ja Pedagogiset asiakirjat -rekisteri. Valitse Toiminnot / Tulostus / Tulostuseditori ja siellä Toiminnot / Kopioi tiedostosta. Hae tuloste sieltä, jonne sen tallensit. Tämän jälkeen tuloste on käytettävissäsi ja muokattavissa.

  Jos otat sivun osaksi HOJKsia, huomaa poistaa oppiainetaulukko HOJKsin toiselta sivulta. Lisäksi tämä uusi sivu on liitettävä osaksi koottua tulostetta. Avaa koottu tuloste "Tulosta HOJKS" ja sieltä Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Lisää tuloste kohtaan "Koottavat tulosteet".

  Huoltajan tulosteet

  Huoltajan tulosteet ovat muuten samanlaisia kuin oppilaitoksenkin versiot, mutta huoltajien tulosteista on jätetty pois allekirjoituskohta sekä lisätty teksti "Huoltajan Wilmasta tulostama tuloste".

  Tee huoltajan tulosteista kootut tulosteet samaan tapaan kuin koulun versioistakin. Valitse kootun tulosteen käyttäjäryhmäksi huoltajille tehty käyttäjäryhmä.


  Artikkeli on päivitetty 11.10.2016

  Aiheeseen liittyen: