Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Välitodistus, numeroarviointi, poissaolosumma

  Katso kuva

  Tämä on peruskoulun 7. - 9. luokan välitodistus.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja viedään Primukseen avaamalla Opiskelijarekisterin tulostuseditori ja valitsemalla Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Ylätunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona.

  Keltapohjainen suoritustaulukko käy läpi aina kyseisen opiskelijan opetussuunnitelman ja tulostaa sieltä halutut tiedot. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan mihin solut on pohjalla sijoitettu.

  Ensimmäinen kuva näyttää ylätunnisten paperitulosteena. Toisessa kuvassa ylätunniste on sellaisena kuin se näkyy Primuksen tulostuseditorissa.

  1. sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut koulun nimen, lukuvuoden, lukuvuoden päättymispäivän, opiskelijan nimen, syntymäajan sekä vuosiluokan tietojen tulostamista varten. Näiden solujen sisältö on tietoa, joka tulostetaan Primuksen kentistä. Koulu -kentät tulostetaan Koulun tiedot -rekisteristä. Tekstisolut näkyvät pohjalla tekstinä.

  Jos solun tekstiä halutaan muuttaa, valitaan solu aktiiviseksi, jolloin solun teksti tulee näkyviin editorin oikeaan laitaan Teksti-välilehdelle, jossa tekstiä voi muokata ja poistaa.

  Myös Tietosolun sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa. Valitse solu aktiiviseksi, klikkaa Tieto-välilehden kenttää, jolloin avautuu hakuruutu. Kenttäluettelosta voit valita soluun lisää tietoa tai poista aiemman tiedon.

  Suoritustaulukko


  Ensimmäinen rivi, väliotsikko

  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen solu tulostaa väliotsikot. Väliotsikko tulostuu silloin, kun sen alla olevissa aineissa on arvosana ja aineissa on suorituksia, joiden päivämäärä on lukuvuoden alkamispäivän jälkeen. Väliotsikoita ovat tavallisesti Äidinkieli ja kirjallisuus, Toinen kotimainen kieli ja Muut valinnaiset aineet.

  Toinen rivi; käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine ja yhteinen aine

  Toiselta riviltä tulostetaan käyttäytymisen aine, yhteiset aineet ja yksilöllistetyt aineet. Todistukseen tulostuvat kaikki ne aineet, joissa viimeisin suoritus on annettu lukuvuoden alkamispäivän jälkeen ja joiden kurssityyppi on käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine tai yhteinen aine.

  Kaikki aineet tulostuvat solun vasempaan reunaan. Jos haluat sisentää väliotsikoiden Äidinkieli ja kirjallisuus sekä Toinen kotimainen kieli alle tulostuvat aineet, lisää Kurssit -rekisterissä muutama välilyönti aineiden nimiin.

  Seuraava solu tulostaa arvosanan. Arvosana tulostuu silloin, kun opiskelijalle on lukuvuoden alkamispäivän jälkeen annettu arvosanoja.

  Yksilöllistettyjen aineiden arvosanan eteen tulostetaan arvosanaviitteeksi tähti (*). Yksilöllistettyjen aineiden tähti-merkin tulostamista varten ota Kurssityypit-rekisterissä esiin kenttä Arvosanaviite. Kurssityyppien yksilöllistetty aine ja yksilöllistetty kurssi arvosanaviitteeksi merkitään tähti (*).

  Arvosanan tulostavan solun sisältöön on valittu tulostuvaksi myös arvosanaviite, joten jos kurssityypille on merkitty arvosanaviitteeksi tähti, tulostetaan se arvosanan lisäksi.

  Kolmas rivi, valinnainen aine

  Kolmannelta riviltä tulostetaan sisennettynä valinnaiset aineet. Todistukseen tulostuvat kaikki ne aineet, joiden kurssityyppi on valinnainen aine ja joihin opiskelijalle on lukuvuoden alkamispäivän jälkeen annettu arvosana. Arvosanat tulostuvat samaan tapaan kuin toisella rivilläkin.

  Neljäs rivi, lyhytkurssiaine

  Neljänneltä riviltä tulostetaan lyhytkurssiaineet ja niiden arvosanat. Samoin kuin muutkin aineet, ne tulostetaan jos niissä on arvosana, joka on annettu lukuvuoden alkamispäivän jälkeen. Arvosanan yhteyteen tulostetaan tähti, jos kurssityypin arvosanaviitteeseen se on merkitty.

  Jos koulussasi näiden kurssien tyyppinä on joku muu kuin lyhytkurssiaine, rasti käytössä oleva kurssityyppi editorin oikean laidan Tulostuvat kurssityypit kohdasta.

  Tämä tulostepohja on toimiva kun opetussuunnitelma on rakennettu vieressä olevan kuvan mukaisesti.

  Alatunniste

  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen. Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia yhteisiä tietoja varten.


  Lukukauden poissaolotunnit yhteensä -tieto tulee opiskelijan käyttäytymisen kurssista, poissaoloja-kentästä.

  Poissaolomäärä haetaan luokka-asteen mukaisesta käyttäytymisen kurssista. Vaihda solun Tieto-välilehdelle se kurssi, jossa poissaolot ovat 7. luokkalaisilla; 2. välilehdelle 8. luokkalaisten käytöskurssi ja 3. välilehdelle 9. luokkalaisten kurssi.

  Lisätietoja tulostetaan Opiskelijarekisterin Lisätietoja todistukseen -kentästä.

  Seuraavan lukukauden alkamisaika sekä kellonaika tulostetaan Koulun tiedot -rekisterin kentistä Kevätlukukausi alkaa ja Seuraava lukukausi alkaa klo.


  Artikkeli on päivitetty 02.04.2013