Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Valinnaisaine-elementit

  Yläkoulun valinnaisainepalkit voidaan muodostaa Kurre 6:n tapaan tutkimalla päällekkäisyyksiä ja etsimällä ryhmiä, jotka voidaan opettaa samaan aikaan. Kurre 7:n nopeampi tapa on valintojen optimointi, jossa käyttäjä määrittelee vain opetusryhmien ja elementtien määrän. Kurre vie opiskelijat ryhmiin siten, ettei päällekkäisyyksiä synny.


  1) Hae perustietoikkunan Kurssit-välilehdelle esiin pelkät valinnaisaineet: Valitse Rajaava sarake -kenttään "Kurssin tyyppi" ja syötä Näytä-kenttään "valinnainen aine" tai muutama kirjain sen alusta.

  2) Järjestä tiedot Valinneita-sarakkeen mukaan. Syötä jokaiselle valinnaisaineelle tarvittava opetusryhmämäärä Ryhmiä-sarakkeeseen. Määrä on annettava myös niille aineille, joista muodostuu vain yksi ryhmä.

  3) Maalaa kaikki yksiryhmäiset valinnaiskurssit. Klikkaa jotain niistä hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Opiskelijat ryhmiin.... Kurre siirtää oppilaat aineen (ainoaan) ryhmään. Nämä ryhmät ovat nyt valmiita yhdistettäviksi valinnaisaine-elementtiin. Seuraavaksi tehdään moniryhmäisten aineiden ryhmät, joko käsin tai Kurren optimointitoiminnolla.

  Elementtien teko kurssitarjottimen avulla

  4) Avaa ryhmittelyikkuna ja kurssitarjotin-välilehti. Aineen koko tuntimäärä saa tässä vaiheessa olla jaksottamatta. Siirry oikean ylänurkan jaksopainikkeen avulla Jaksottamatta-jaksolle.

  5) Klikkaa Uusi tarjotin -painiketta. Nimeä tarjotin esim. "8. lk valinnaiset" ja anna luokkahauksi 8*.

  6) Ruudulle tulevat näkyviin jaksottamattomat aineet. Yhteiset aineet erotat helpoiten valinnaisaineista ottamalla Näytä-valikosta esiin kurssityypin mukaiset värit. Toinen vaihtoehto on hakea esiin pelkät valinnaisaineet Näytä/Piilota -kenttien avulla. Kentät ilmestyvät ruudulle, kun klikkaat ruudun oikeassa ylänurkassa olevaa kuvaketta. Kuvassa esiin on otettu kaikki aineet, joiden lyhenne alkaa v-kirjaimella.

  7) Ruudulla on kutakin tuntimäärää vastaavat osiot. Yhden vvt:n aineet ovat omassaan, kahden vvt:n omassaan jne. Jos jollain valinnaisaineella on 4 vvt:n oppimäärä ja sitä opetetaan kahdessa eri elementissä, irrota aineen tuntimäärästä 2 tuntia. Näin saat kaksi kahden tunnin osiota, jotka voit yhdistää muiden 2 vvt aineiden kanssa. Irrottaminen tehdään ponnahdusvalikon Irrota tunteja-toiminnolla.

  8) Vedä hiirellä ryhmiä ikkunan oikeasta laidasta vasemman laidan palkkeihin. Jos koulussa on esim. vain yksi kotitalousopettaja ja neljä ryhmää kotitaloutta, tarvitaan neljä palkkia. Yksi palkki = yksi valinnaisaine-elementti, ts. saman palkin ryhmät opetetaan yhtä aikaa.

  Uusia palkkeja saat viemällä ryhmän jonkin jo olemassa olevan palkin alle.

  9) Rasti Optimoi valinnat -kenttä tarjottimen alapuolelta. Oppilaiden päällekkäisyydet näet ikkunan alalaidasta. Infossa kerrotaan, mikä päällekkäisyyden aiheuttaa. Siirrä tällaiset ryhmät eri palkkeihin.

  Hiirikursori muuttuu "kielletty ajosuunta" -merkiksi, jos ryhmän opettaja tai opetustila on jo varattu toiselle ryhmälle tässä palkissa. Ota Näytä-valikosta esiin Ryhmän opettajan väri - näin huomaat heti, millä ryhmällä ko. opettaja on. Jos ryhmällä on useampia opettajia (kuvassa liikunta), ei väriä näytetä.

  10) Siirtele ryhmiä palkkeihin ja palkista toiseen kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman vähän palkkeja eli yhdessä palkissa tulee olla mahdollisimman monta oppilasta. Pidä silmällä myös ryhmäkokoja. Kun olet tyytyväinen palkkeihin, tallenna valinnat, joilloin oppilaat siirtyvät optimoinnin mukaisiin ryhmiin. Pienet korjaukset tai ryhmien vaihdot teet helpoiten valintaikkunan Opiskelijakohtaiset valinnat -välilehdellä.

  11) Kun elementit ovat valmiita, voit tarkistaa, puuttuuko palkeista oppilaita. Klikkaa palkkia hiiren 2. painikkeella ja valitse Näytä puuttuvat opiskelijat.

  Palaa Ryhmittely-välilehdelle ja jaksota elementtien tuntimäärät, esim. 2 tuntia syksylle ja 2 tuntia keväälle. Tarjotinpalkkien tuntimäärä näkyy Jaksottamatta-sarakkeessa harmaana. Kurre saattaa ilmoittaa, että näille jaksoille ei ole tehty omia tarjottimia. Tämä on ok, ja voit jaksottaa palkit siitä huolimatta. Jaksotuksen myötä palkeista katoaa palkkinumero ja oppilaat eivät voi enää muokata valintojaan Wilmassa.

  Jos haluat sallia valintojen muokkaamisen ja/tai säilyttää palkkinumeroinnin, tee ennen jaksotusta tarjottimet myös niille jaksoille, joilla valinnaisia opetetaan. Näihin tarjottimiin ei tarvitse viedä ryhmiä tms. vaan riittää, että luot yhden tyhjän tarjottimen per jakso.


  Muita tapoja elementtien tekemiseen

  A) Samat ryhmät kuin edellisvuonna

  Edellisvuoden ryhmät ja elementit säilyvät, kun uuden lukuvuoden työjärjestyksen pohjaksi otetaan vanha työjärjestys. Katso kopioinnin ohje.

  B) Paperilla/nappulataululla tehtyjen ryhmien siirto Kurreen

  4) Tee ensin valinnaisaineille tarvittava määrä opetusryhmiä yllä olevan ohjeen kohtien 1-3 mukaisesti. Oppilaat poimitaan ryhmiin perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä.

  5) Klikkaa jotain valinnaisaineryhmää ja klikkaa sitä sen jälkeen uudelleen hiiren 2. painikkeella. Valitse ponnahdusvalikosta Opiskelijat ryhmiin. Kaikki tämän aineen valinneet ovat alkuksi ruudun vasemmalla puolella, oikealla puolella taas on aineen opetusryhmät omina välilehtinään.

  6) Poimi oppilaista ne, jotka ovat menossa 1. ryhmään ja siirrä heidät >>-painikkeella oikeanpuolimmaiseen ruutuun. Ota sitten 2. ryhmän välilehti aktiiviseksi, ja siirrä oikeat oppilaat tähän ryhmään.

  7) Yhdistä lopuksi ryhmät elementeiksi ryhmittelyikkunassa. Siirry Jaksottamatta-jaksolle. Tartu hiirellä johonkin ryhmään Palkit-sarakkeen kohdalta ja vedä ryhmä toisen ryhmän päälle. Ryhmät siirtyvät samalle riville, esim. VMU/VKO. Yhdistä kaikki saman elementin ryhmät samalle riville.

  8) Jaksota lopuksi elementtien tunnit, esim. 2 tuntia syksylle ja 2 tuntia keväälle.