Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijakohtaiset kurssitiedot, muokkauslomake opiskelijalle

  Katso kuva

  Opiskelija voi muokata opintojaksojen tavoitteita, sisältöjä, opetusmenetelmiä, arviointiperusteita ym. Wilman kautta. Tiedot tallentuvat Primukseen vain kyseiselle opiskelijalle, ja niitä voi täydentää ja korjata aina tarvittaessa.

  Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotta he voivat tehdä omaa HOPSia (opiskelijakohtaisten muutosten tekemiseen). Lomaketta käytetään ensisijaisesti toisen asteen koulutuksessa.

  Lomake Primukseen

  Tallenna lomake omalle koneellesi. Avaa Primuksessa Lomake-editori ja valitse Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijakohtaiset kurssitiedot
  • Lomakkeen nimi: esim. "Muokkaa opintojakson tietoja HOPS"
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: "Opiskelija" ja "Huoltaja"
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: esim. "Wilma: opiskelijat". Sama ryhmä merkitään myös opiskelijan rekisterikortille kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.
  • Näkyy Wilmassa -kohta rastitaan.

  Omaa profiililomaketta ei tarvita, vaan Opetussuunnitelman profiilisivu näyttää myös sekä opsikohtaiset että opiskelijakohtaiset muutokset. Jos opiskelijan Opsin rakennetta on muutettu Primuksessa, päivittyvät silti opsikohtaiset kurssimuutokset opiskelijan opsiin.

  Lomakkeella voi käyttää näkymisehdossa opiskelijakohtaisesti tehtyjen kurssimuutosten tietoja. Wilma tutkii ehdon täyttymistä nimenomaan opiskelijakohtaisista kurssimuutoksista, ei Kurssit-rekisterin tiedoista. Jos opiskelijalle on esimerkiksi vaihdettu kurssityypiksi "mukautettu" joihinkin opintoihin, voi tämän lomakkeen näkymisehdoksi laittaa Tyyppi->nimi=*Mukautettu*. Lomake näkyy silloin vain opiskelijakohtaisesti mukautettujen opintojen kohdalla.

  Opintojen tietojen muokkaus Wilmassa

  Jotta opiskelija pystyisi muokkaamaan omaa HOPSiaan, tulee opiskelijalla ja lomakkeella olla sama käyttäjäryhmä, esim. "Wilma: opiskelijat". Käyttäjäryhmät-rekisterissä ei tarvitse antaa mitään erillisiä oikeuksia tälle käyttäjäryhmälle. Riittää, että käyttäjäryhmä yhdistää opiskelijan ja lomakkeen.

  Linkki muokkauslomakkeeseen näkyy Wilmassa opiskelijan omalla sivulla, eHops- tai Opetussuunnitelma-välilehdellä. Kun opsista on valittu jokin tutkinnon osa/opintojakso, näkyy kurssitietojen yllä muokkauslinkki. Muutoksia voi tehdä sekä tutkinnon osan tasolle että opintojaksoihin. Muokkausoikeus koskee opetussuunnitelman kaikkia opintoja.

  Wilman kautta tarkasteltaessa tehtyjen muutosten kohdalla näkyy samanlainen pieni kynän kuva kuin Primuksen kautta tehdyissä muutoksissakin.


  Artikkeli on päivitetty 20.06.2016