Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukiodiplomien kirjaaminen ja arviointi

  Lukiodiplomin suorittamista varten Primuksen Kurssit-rekisteriin tarvitaan lukiodiplomikurssit. Kurssit voi tuoda LOPS2016-siirtotiedostolla tai vaihtoehtoisesti luoda käsin Primukseen. Lukiodiplomikurssit ovat soveltavia kursseja, jotka viedään mukaan opetussuunnitelmaan. Diplomia varten tehdään uusi arvosana-asteikko 1-5 ja kirjataan diplomikurssin Muiden arvosanojen aiheet -kenttään osa-alueiksi opettajan, asiantuntijan ja mahdollisen kolmannen arvioijan yleisarvosanat. Diplomi tulostetaan esipainetulle erikoispaperille.

  Arviointiasteikon luominen

  Aloita luomalla uusi arviointiasteikko ja siihen kuuluvat arvosanat.

  • Arvosana-asteikot -rekisterissä luodaan uusi rekisterikortti, jonka nimeksi annetaan esim. "Lukiodiplomi 1-5".
  • Arvosanamääritykset -rekisterissä luodaan uudet arvosanat 1-5 (5 rekisterikorttia). Täytä arvosanoille vähintään: Nimi, Asteikko ja Kirjaimin.

  Diplomikurssien perustaminen

  Mikäli et ole tuonut lukiodiplomikursseja LOPS2016-siirtotiedostolla, avaa Primuksen Kurssit -rekisteri ja luo lukiodiplomikurssia varten uusi kurssi. Vinkki: Uuden kurssin luonnin sijaan voit kopioida esim. kuvataiteen viimeisen kurssin ja muuttaa kurssin nimen ja lyhenteen.

  • Anna lyhenteen numero-osaksi ensimmäinen vapaa numero, esim. KU6.
  • Anna kurssin nimeksi esim. "Kuvataiteen lukiodiplomi".
  • Kurssityypiksi valitaan "soveltava".
  • Muiden arvosanojen aiheet -kenttään kirjataan arvioijat: 1. riville "Opettajan yleisarvosana", 2. riville "Asiantuntijan yleisarvosana" ja 3. riville "Muun arvioijan yleisarvosana".
  • Jos haluat, että myös teoksen ja portfolion arvosana tallentuu Primukseen, tee niillekin omat, arvioijakohtaiset rivinsä: "Opettajan arvosana, portfolio", "Opettajan arvosana, teos" jne.
  • MultiPrimus: Jos diplomikurssille voi tulla mukaan opiskelijoita muistakin lukioista, valitse Koulu-kenttään kaikki lukiot.


  Jos diplomeille ei ole omaa kurssia

  Vaikka lukion opsissa ei olisikaan diplomeille omaa kurssia, kannattaa sellaiset kuitenkin tehdä Primukseen. Näin opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille helposti, ja opettajilla on paikka arvosanan kirjaamiseen. Kurssin ov-määräksi merkitään 0 ja kurssityypiksi "muu kurssi". Näin diplomi ei näy omana kurssinaan todistuksissa eikä se kerrytä opiskelijan kurssimäärää.

  Kurssien vieminen opetussuunnitelmaan

  Kun kurssit on tehty, vedä ne hiirellä mukaan opsiin. Esimerkkilukiossa kuvataiteen diplomikurssista tulee aineen 6. kurssi, ja se viedään muiden kuvataidekurssien perään. Tallenna muutos. Kurssin pitäisi nyt näkyä opiskelijoillakin opsissa.

  MultiPrimus: Jos lukioilla on omia opseja, tee sama muutos kaikkien lukioiden opseihin. Diplomikurssien on hyvä olla yhteisiä kaikkien lukioiden kesken, jos opiskelijat saavat käydä suorittamassa diplomeita muissakin lukioissa.

  Diplomikurssi valittavaksi Wilmaan

  Jos oppilaitoksessasi on käytössä kurssitarjotin, vie diplomikurssit tarjottimeen. Kurssit voivat olla mukana jaksokohtaisissa tarjottimissa, tai voit koota ne omaan erilliseen tarjottimeensa.

  • Kurre 7 -tarjotin: Syötä kurssit Kurreen joko käsin perustietoikkunan Kurssit-välilehdelle, tai siirrä ne tiedonsiirrolla Primuksesta. Perusta kullekin kurssille vähintään yksi opetusryhmä, ja vedä opetusryhmä mukaan kurssitarjottimeen. Muodosta vielä diplomikurssille arviointikirja.
  • Primuksen kurssitarjotin: Etsi diplomikurssit kurssilistasta, ja vedä ne hiirellä mukaan tarjottimeen. Arviointikirja muodostuu automaattisesti tallennuksen yhteydessä.

  Opiskelijat voivat nyt ilmoittautua diplomikursseille samalla tavalla kuin muillekin kursseille.

  Arviointi

  Diplomikurssit arvioidaan samalla tavalla kuin muutkin kurssit, joko Wilman tai Primuksen kautta. Arvosana-asteikkona näkyy arvosanat 1-5, ja arviointikirjassa näkyy omina sarakkeinaan kohdat opettajan ja asiantuntijan yleisarvosanoille. Arvosana-sarakkeeseen merkitään diplomin varsinainen arvosana.

  • Opiskelijan valitseman tehtävän numero ja nimi kirjataan kenttään Lisätietoja.
  • Diplomin kuvaus kirjataan kenttään Sanallinen arviointi.

  Jos opiskelija ei suorita diplomia loppuun asti, mutta saa kuitenkin kurssisuorituksen, arvioidaan kurssi normaaliasteikolla. Asteikkoa ei kuitenkaan voi vaihtaa Wilmassa, joten arvosana kirjataan Primuksen kautta. Jos kurssista annetaan pelkkä suoritusmerkintä, voi sen arvosanan lisätä mukaan diplomikurssin asteikkoon.

  Todistuksen tulostus

  Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Opiskelija saa todistuksen lukiodiplomistaan suoritettuaan lukion koko oppimäärän. Lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuspohjaa.

  Todistus tulostetaan Edu.fi-palvelun kautta. Kaikki tiedot kirjataan suoraan pohjaan, joten ota Primukseen kirjatut arviointitiedot itsellesi talteen esim. tulosteena tai tekstitiedostona.

  Todistusta varten tarvitaan esipainettua erikoispaperia, jonka koulu tilaa itse.

  Todistuksen numero

  Toditusnumero ja tieto annetusta todistuksesta kirjataan ns. todistustaulukkoon. Taulukkoon voi kirjata myös suullisten kielikokeiden todistukset, päättotodistuksen ja ylioppilastutkinnon todistuksen. Lukiodiplomin laji on 16, muu todistus.

  Katso myös erillinen ohje diplomin suorittajien tilastoinnista.

  Opiskelijan työ- ja ajankäyttösuunnitelma

  Primuksen tulostuseditorilla voi tehdä työ- ja ajankäyttösuunnitelmaa varten tulostepohjan. Tuloste asetetaan Wilmaan opiskelijan itsensä tulostettavaksi. Valitse tekemäsi tuloste Koulun tiedot -rekisterissä Opiskelijan tulosteet -kenttään.