Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Abitodistus

  Tiedostot

  Tämä on lukion abitodistus.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Keltapohjainen suoritustaulukko käy läpi aina kyseisen opiskelijan opetussuunnitelman ja tulostaa sieltä tulostepohjaan määritellyt tiedot. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan mihin solut on pohjalla sijoitettu.

  Ensimmäinen kuva näyttää ylätunnisten paperitulosteena. Toinen kuva näyttää ylätunnisten kun avaa ko. tulosteen Primuksen tulostuseditorissa.

  1. sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut Koulun nimen, opiskelijan nimen ja henkilötunnuksen tietojen tulostamista varten. Näiden solujen sisältö on Tietoa, joka tulostetaan Primuksen kentistä. Tekstisolut esim. OPINTOKIRJAN OTE näkyvät pohjalla tekstinä.

  Jos solun sisällössä olevaa tekstiä halutaan muuttaa, valitaan solu aktiiviseksi niin solun sisältöteksti tulee näkyviin oikealla puolella olevalle tekstivälilehdelle ja tekstiä voidaan muokata. Tietoa -solun sisältöä voi myös tarvittaessa muuttaa. Valitaan solu aktiiviseksi, painetaan Tietoa välilehdellä olevaa solun sisältöä niin saadaan hakuruutu esiin. Kentän sisältö tyhjätään ja valitaan kenttäluettelosta haluttu kenttä.

  Suoritustaulukko


  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen solu Kurssin tiedot->Nimi, tulostaa aineen nimen. Solun ehdoksi on määritelty Arvosanalukumäärä()>0 eli aineen nimi tulostuu vain silloin, kun aineen alla olevissa kursseissa on arvosanoja. Tulostuvaksi kurssityypiksi on valittu pakollinen aine.

  Seuraavana rivillä on solu kurssien arvosanojen tulostamista varten. Solun ensimmäinen sisältö Arvosana->Arvosana, ehto Arvosana->Arvosana<>"" tulostaa kurssin arvosanan. Kurssityypiksi on valittu pakollinen kurssi, soveltava kurssi ja syventävä kurssi. Solulla on myös toinen sisältö -, joka tulostuu silloin, kun kurssissa ei ole arvosanaa.

  Viimeisenä rivillä on solu loppuarvosanan tulostamista varten. Solun sisältö on Arvosana->Arvosana, ehto Arvosana->Arvosana<>"". Tulostuvaksi kurssityypiksi on valittu pakollinen aine.

  HUOM! Tarkista kaikkien solujen tulostuvat kurssityypit. Koulunne käyttämät kurssityypit saat helpoimmin selville Kurssit rekisterissä ottamalla jakauman käytetyistä kurssityypeistä. Valitse Toiminnot/Koosteet/Jakaumat. Valitse tilastoitavaksi kentäksi Tyyppi->Nimi. Paina Laske ja tulosta esikatseluun. Tuloksesta näet mitä kurssityyppejä on käytössä ja kuinka paljon mitäkin.

  Alatunniste


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia yhteisiä tietoja varten.

  Otsikot (tekstisolut) näkyvät teksinä. Tietosolut suoritusten kokonaismäärä ja rehtorin nimi näkyvät punapohjaisina. Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.


  Artikkeli on päivitetty 12.04.2010