Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Register som berör skolskjutsar

  För planering av skolskjutsar fyller man i trafikanterna, transportformerna, transportrutterna och transportgrunderna i Primus. Från schemaprogrammet kan man till Primus överföra skoldagarnas inlednings- och avslutningstider. Uppgifterna i Primus kan i sin tur överföras t.ex. till ReittiGIS-programmet.


  Grund för skolskjuts

  I registret antecknas de grunder enligt vilka skolskjuts beviljas. Grunderna används i Studeranderegistrets fält Grund för skolskjuts (register).

  Trafikidkare

  I registret antecknas de transportörer som tar hand om skolskjutsar. Transportörförteckningen är tillgänglig i Studeranderegistrets fält Trafikidkare 1-6.

  Skolskjuts

  I registret antecknas transportörernas transportrutter samt transportpriser. Transportförteckningen är tillgänglig i Studeranderegistrets fält Skolskjuts 1-3 samt i de dagvisa fälten MÅ Skolskjuts 1, MÅ Skolskjuts 2 osv.

  Transportmedel

  I registret antecknas de transportmedel som kommunen använder för skolskjutsarna. Transportmedlen är tillgängliga i Studeranderegistrets fält Transportmedel.

  Resebiljetter

  I registret antecknas de biljettyper som eleverna i kommunens skolor kan använda sig av. Biljettyperna är tillgängliga i Studeranderegistrets fält Typ av biljett och Typ av biljett 2.

  Anteckning av skolskjutsuppgifter för eleven

  Elevens skolskjutsuppgifter antecknas i Primus Studeranderegister. I Primus finns också flera sådana fält som inte är synliga på bilden, t.ex. fält om veckoslutsskolskjutsar och avvikande skolskjutstider.

  En del uppgifter kan också ifyllas av elevens vårdnadshavare. Uppgifterna kan samlas in med en blankett i Wilma. Länk till instruktion om detta finns nedan.

  Skoldagarnas inlednings- och avslutningstider

  Elevens schemauppgifter kan överföras till Primus från Kurre. Uppgifterna överförs till tabellen MÅ fm, MÅ fm osv. Länk till instruktioner om överföring finns nedan.