Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Profilblankett för beslut (studerande, vårdnadshavare)

  Se bild

  Med den här blanketten kan vårdnadshavare eller myndiga studerande i Wilma granska beslut som gjorts i Primus.

  Wilma visar beslutets uppgifter på denna blankett då beslutet inte är kopplat till någon ansökan, utan man endast har gjort ett enskilt beslut i t.ex. Primus. Blankettens synlighetsvillkor är Ansökan->Ansökningskod="".

  Beslut som föregåtts av någon slags ansökan visas på ansökningens profilblankett. Ladda alltså upp en profilsida för varje typ av ansökan, varvid profilen även innehåller en beslutsdel.

  Kopiera blanketten till Primus

  Spara lom-filen på din dator genom att klicka på länken ovan. Öppna Primus och Blanketteditorn. Klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  Blankettens uppgifter

  • Blankettens databas: Ansökningar och beslut
  • Blankettens typ: Profil
  • Används i Wilmas anslutningar: Studerande, Vårdnadshavare
  • Användargrupp i Wilma: -
  • Wilmas användarnamn (testning): fyll i testanvändarens (testvårdnadshavare eller teststuderande) Wilma-användarnamn

  Gör eventuella ändringar i blankettens fält, ordningsföljd etc. och testa blanketten med testanvändarens konto i Wilma. När blanketten är klar, ta bort testnamnet i fältet Wilmas användarnamn (testning) och kryssa i stället i Syns i Wilma.

  Wilma visar beslutsuppgifterna på den här blanketten i de fall då ingen ansökan är knuten till beslutet utan man helt enkelt vill registrera ett beslut för en studerande. Synlighetsvillkoret för blanketten är Ansökning->Ansökningskod="".

  På blanketten visas antingen kansliets eller skolans beslut, beroende på om beslutet har getts i fältet Beslut (kansliet) eller Beslut (skola). Fälten har därför följande synlighetsvillkor:

  • I fältet Beslut(kansliet): Beslut(kansliet)->Förklaring<>""
  • I fältet Beslut(skola): Beslut(skola)->Förklaring<>""

  De delar som gäller beslutsfattaren, beslutet och giltighet syns om beslutet har offentliggjorts. De här delarna är kopplade till ett synlighetsvillkor som styrs av publiceringsdagen, dvs. delarna syns om publiceringsdagen är innevarande dag eller en dag som infaller före den.


  Artikeln har updaterats 22.10.2015