Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammattiosaajan työkykypassi, opiskelijan itsearviointilomake

  Katso kuva

  Kun työkykypassiopinnot on lisätty opetussuunnitelmaan, ne näkyvät Wilmassa opiskelijan eHopsissa. Opiskelija antaa itsearvioinnit osa-alueista lomakkeen avulla.

  Opiskelijan itsearviointi työkykypassi-opinnoista

  Valmistelut

  • Ota Opetustarjonta-rekisterissä esiin kentät Opiskelijan itsearviointi ja Opiskelijan itsearviointi tekstinä, joko molemmat tai vain toinen.
  • Tee työkykypassille tarvittaessa omat arviointiasteikot opiskelijoita ja opettajia varten (esim. "Lyhytkurssit_opiskelija/ Lyhytkurssit_opettaja"). Työkykypassin osa-alueita ei arvioida muuten kuin hyväksytty-hylätty periaatteella, mutta jos halutaan seurata osa-alueen sisällä tavoitteiden saavuttamista pienemmissä osissa, voidaan ne arvioida erikseen.
  • Oppilaitos voi päättää, riittääkö itsearvioinniksi pelkkä itsearviointi tekstinä, jolloin omaa asteikkoa ei tarvita opiskelijoille.
  • Lataa lomake tästä ohjeesta Primukseenne. Voit muokata sitä tarpeidenne mukaiseksi.
  • Valitse opiskelijarekisterissä opiskelijoille Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeella. Se yhdistää opiskelijan ja lomakkeen Wilmassa.
  • Rastita opiskelijarekisterissä kenttä Suorittaa ammattiosaajan työkykypassin niille opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa nämä opinnot. Kentän voi lisätä myös hops-lomakkeelle, jolloin se täytetään Wilmassa.

  Lomakkeen asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijakohtaiset kurssitiedot
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Wilma: Opiskelijat
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opiskelija
  • Näkyy Wilmassa ja Uuden rekisterikortin luominen sallittu rastitaan

  Mallilomake

  Opiskelijan tekemä itsearviointi on toteutettu mallissamme niin, että arvioitavat kohteet on laitettu Opetustarjonta -rekisterissä työkykypassin osa-alueiden Muiden arvosanojen aiheiksi. Tämä monirivinen kenttä on lomakkeella laitettu näkyviin, mutta tietojen muuttaminen on kielletty. Muiden arvosanojen aiheiden rivejä näkyy lomakkeelle Wilmassa niin paljon, kuin laitatte aiheita osa-alueille. Viereen on lisätty Opiskelijan itsearviointi ja Opiskelijan itsearviointi tekstinä -kentät.

  Arviointia varten on tehty omat asteikot opiskelijalle ja opettajalle. Itsearvioinnin asteikkoon voit tehdä parhaaksi katsomianne arvosanoja, esim. "Osaan, Tarvitsen vielä harjoitusta, En osaa jne".

  Lomakkeelle voi laittaa Opiskelijan itsearviointi -kenttään ehdon Asteikko->Nimi=*lyhytkurssit*, täppä kohdassa "Vakio". Silloin Wilmassa näkyy vain Lyhytkurssit-asteikkoon kuuluvat arvosanat. Vaihda ehtoon käytössänne olevan asteikon nimi.

  Asteikkoa ei ole pakko käyttää vaan ihan hyvin voi kerätä opiskelijan itsearvioinnin sanallisena/tekstinä. Poista silloin Opiskelijan itsearviointi-kenttä lomakkeelta.

  Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle on laitettu ehto Wilmaan kirjautunut opiskelija->Suorittaa ammattiosaajan työkykypassin=Kyllä JA Tyyppi->Nimi=*lyhytkurssi*. Eli silloin lomaketta ei näytetä Wilmassa, jos opiskelija ei suorita passia eikä myöskään muiden kuin työkykypassiin kuuluvien opintojen kohdalla. Vaihda tähänkin ehtoon käytössänne oleva kurssityypin nimi, joka työkykypassin osa-alueille on valittu.

  Opiskelijan itsearviointi Wilmassa

  Wilmassa opiskelija tekee itsearvioinnin omassa eHops-näkymässään. Hän klikkaa työkykypassin osa-aluetta eHopsissa, jolloin avautuu sivupaneeli. Hän valitsee Lomakkeet-välilehdeltä itsearviointi-lomakkeen. Opiskelija voi tehdä itsearvioinnin vaiheittain sitä mukaan, kun hän tuntee hallitsevansa tavoitteet. Arvioinnit näytetään tietona opettajan omalla lomakkeella.

  Opettaja hyväksyy suoritukset ja kun kaikki osa-alueet on hyväksytysti suoritettu, opiskelija saa tutkintotodistuksen liitteenä Ammattiosaajan työkykypassi-todistuksen. Opettajan kommentit voidaan näyttää opiskelijalle Wilmassa tulosteella, jolloin hän voi itsekin seurata, että kaikista passiopinnoista on tullut suoritukset. Ne näkyvät myös opiskelijan Suoritukset-sivulla Wilmassa.


  Artikkeli on päivitetty 03.03.2017