Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Todistus maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavasta opetuksesta

  Tämä on maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen todistus.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primuksen Opiskelijat-rekisteri ja avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Ylätunnisteeseen tulostuu oppilaitoksen nimi ja kunta, otsikko "Todistus suoritetusta opetuksesta", oppilaan suorittama opintoviikkomäärä sekä oppilaan nimi ja henkilötunnus.

  Lisäksi ylätunnisteeseen tulostuu otsikot "Opinnot", "Laajuus, ov" ja "Arvosana / kielitaidon taso".

  Suoritustaulukko


  Ensimmäinen rivi

  Rivin ainoa punainen solu tulostaa väliotsikot. Rasti ensimmäiselle solulle tulostuvaksi kurssityypiksi "väliotsikko". Jos väliotsikkotasolle täytyy saada laajuus ja arvosana tulostettua, kopioi tälle riville 2. rivin toinen ja kolmas solu vastaavaan kohtaan ja aseta niihin tulostuvaksi kurssityypiksi "Sama kuin ed. solu".

  Toinen rivi

  Rivin ensimmäinen punainen solu tulostaa aineen nimen, toinen laajuuden opintoviikkoina ja kolmas arvosanan. Rasti ensimmäiselle solulle tulostuvaksi kurssityypiksi ainetason kurssityyppi, esim. "aa yhteinen aine", ja kahdelle muulle "Sama kuin ed. solu".

  Rivit 3-6

  Rivien ensimmäiset punaiset solut tulostavat "Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus" -aineelle kielitaitotasot (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) ja toiset punaiset solut arvosanat kielitaitotasoille. Arvosanat haetaan opiskelijan ops-puusta kyseisen aineen suoritusruudusta Muut arvosanat -kentästä.

  Seitsemäs rivi

  Rivin ainoa punainen solu tulostaa sanallisen arvioinnin, mikäli se on kurssille täytetty. Sanallisessa arvioinnissa voi kuvata oppilaan edistymistä opintojen aikana.

  Alatunniste


  Alatunnisteeseen tulostuu lisätiedot (Lisätietoja todistukseen -kentästä), tieto opiskelijan perusopetuksen aloittamisesta (tuleva luokka haetaan Tuleva luokka-aste/vuositaso -kentästä), päivämäärä sekä rehtorin nimi.


  Artikkeli on päivitetty 19.05.2016