Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att ta ibruk småbarnspedagogikfunktionerna

  Funktionerna för småbarnspedagogiken är tillgängliga för SaaS-kunder, med separat avtal:


  Vi på Visma instruerar alltid kunderna i samband med ibruktagningen av funktionerna. I den här anvisningen går vi igenom de mest relevanta aspekterna kring ibruktagningen, med tanke på om man behöver göra ändringar i funktionerna senare. Anvisnngen fungerar även som en checklista, ifall något inte fungerar på önskat vis.

  Suomi.fi

  • Kommunen bör ha skaffat suomi.fi-identifikation så att vårdnadshavarna kan identifiera sig i Wilma och lämna in ansökan om småbarnspedagogik. Se närmare info om suomi.fi-tjänsterna.

  Prwilma.ini

  • Gå till prwilma.ini-filen och lägg till earlyeduenabled=true under [Setup]

  Registret Verksamhetsenheter

  Registerkort

  • Gör ett "ansökningsdaghem", t.ex. med namnet "Ansökan om småbarnspedagogik". Barnen sparas temporärt under det här daghemmet när föräldrarna lämnar in ansökningar.
  • Gör ett separat registerkort för varje daghem.

  Inställningarna på "ansökningsdaghemmets" registerkort

  • Kryssa i Småbarnspedagogikfunktionen i användning.
  • Fältet Skolformens termer i Wilma: kryssa i "Småbarnspedagogik".
  • Gör suomi.fi-inställningarna. Se denna anvisning.
  • Vid behov kan du fylla i steg 1 till steg 6 i fälten Småbarnspedagogikansökans anvisning stegX på svenska och fältet Bekräftelsemeddelande för småbarnspedagogikansökan på svenska. De här fälten används för att ge vårdnadshavarna information om ansökan i de olika skedena.

  Inställningar på daghemmens registerkort

  • Kryssa i Småbarnspedagogikfunktionen i användning -kenttä.
  • Fältet Skolformens termer i Wilma: kryssa i "Småbarnspedagogik".
  • Fältet Standardskola för småbarnspedagogik: ange "ansökningsdaghemmet".
  • Ange vid behov det relevanta området i fältet Område för småbarnspedagogik. Fältets alternativ kommer från Elevantagningsområden-registret (gör ett separat registerkort för varje område i det här registret, om de inte finns från förr). I små kommuner behöver man inte fylla i detta fält.
  • Ange i fältet Platser vid enheten hur många barn som ryms på daghemmet.
  • Fyll i
   • Koefficient för barn under 3 år
   • Koefficient för barn fyllda 3 år
   • Koefficient för endast förskoleundervisning
  • Fyll i Förskolekoefficient för barn i kompletterande dagvård.
  • Om det på verksamhetsenheten finns grupper av specialkaraktär, fyll även i fältet Särdrag.
  • Fältet Tilläggsinfokolumner om enheten i Wilma samt fältena Tilläggsinfo om enheten i Wilma på svenska/finska/engelska ifylls i samband med ibruktagningsprojektet med Visma. i de här fälten ska man ange t.ex. enhetens adress, telefonnummer och annan relevant info.
  • Gör följande infofält:
   • Lediga platser (Användningsgrad.Datum.Metod(Dagens datum,Lediga platser))
   • Fyllda platser (Användningsgrad.Datum.Metod(Dagens datum,Fyllda platser))
   • Användningsgrad % (Användningsgrad.Datum.Metod(Dagens datum,Användningsgrad %))
   • Platser fyllda preliminärt (Användningsgrad.Datum.Metod(Dagens datum,Platser fyllda preliminärt))

  Grupper-registret

  Inställningar

  • Skapa ett separat registerkort för varje grupp.
  • Ange namnet på gruppen i Namn-fältet. Fyll även i
   • Kursen börjar
   • Kursen slutar
   • Skola
   • Max.antal studerande
   • Verksamhetstider
  • Om det finns grupper av särskild karaktär, fyll i fältet Särdrag för de grupperna.
  • Fyll i Lärare och Övriga lärare.
  • Ta fram alla fält i Ålderstabellen. Ange i fälten Ålder i månader från och Ålder i månader upp till i vilka åldrar barnen i gruppen är. Fyll även i Gäller från och Gäller till.

  Barn-registret

  • Ta fram följande fält:

   • Ansökningar
   • Placeringens startdatum
   • Placeringens slutdatum
   • Status
   • Serviceprodukt
   • Placeringsenhet
   • Placeringsgrupp
   • Ansökan
   • Avtal

  Andra relevanta register

  Under ansökningsprocessen och avtalsprocessen sparas uppgifter automatiskt även i registren Familj och Småbarnspedagogikavtal. Själva ansökan om småbarnspedagogik lagras i ansökningar och beslut-registret. Barnets plan för småbarnspedagogiken sparas däremot i registret Pedagogiska dokument.

  Det finns även andra register där man vid behov kan bearbeta eller skapa nya uppgifter:

  • Småbarnspedagogikens kategorier (t.ex. daghemsverksamhet, gruppfamiljedaghem, osv.)
  • Serviceprodukter (i praktiken antalet vårdtimmar, vårdnadshavarna väljer ett lämpligt alternativ vid ansökan)
  • Verksamhetstider
  • Särdrag och skiftesvård (t.ex. fokusområden, allergier, språkbad m.m, som vårdnadshavarna kan använda för att gallra fram lämpliga vårdalternativ vid ansökningen)

  Bilagor

  Vårdnadshavarna kan bifoga utlåtanden, t.ex. om allergier till ansökan. I så fall ska kommunen ha aktiverat möjligheten att bifoga bilagor:

  • Bilagor
  • Bilagor i Wilma
  • Ställ i Blanketteditorn in så att bilagor kan användas med profilblanketten för ansökan. Inställningen finns på fliken Villkor och kontrollregler: Välj alternativet "Inga begränsningar" för Se bilagor i Wilma och Ändra bilagor i Wilma.

  Att göra och bearbeta en måbarnspedagogikansökan

  Varje kommun kan själv bestämma hur ansökan ska se ut. Visma och kunden gör upp ansökan tillsammans under ibruktagningsprojektet. Man kan sedan ändra ansökan i Primus Blanketteditor, varje steg i ansökan består av en separat blankett.


  Uppdaterad: 18.9.2018