Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Skapa Wilma-användarnamn: lösningar i problemsituationer

  I den här anvisningen beskrivs de vanligaste orsakerna till och lösningarna på de problem som kan uppstå då vårdnadshavare, lärare och studerande skapar egna Wilma-användarnamn.

  Om användarna får problem med Wilma ska de kontakta sin egen skola. Om skolan inte kan lösa problemet så ska skolan ta kontakt med vårt kundstöd.

  Vårdnadshavare, lärare och studerande bör INTE hänvisas till vårt kundstöd av två anledningar:

  • Oftast går det inte att reda ut problemet utan kontakt med Primus. Om skolan inte kan reda ut problemen som vårdnadshavarna har, ska skolan ta kontakt med oss. Kundstödet kan då få fram de bakgrundsuppgifter som behövs för att reda ut situationen och kan också ge råd om hur man i fortsättningen löser eller undviker liknande problem.
  • Kundstödet överbelastas om vårdnadshavarna kontaktar oss, vilket gör att kundstödet inte kan betjäna de egentliga kunderna, dvs. skolans personal.

  Ett bra sätt att instruera vårdnadshavarna är att lägga till en Ny notis (admin). I notisen går det att ge noggrannare instruktioner om hur man skapar ett nytt användarnamn och vad man kan göra om det uppstår olika problemsituationer. En notis som görs av administreringen syns på Wilmas inloggningssida och man behöver inte vara inloggad för att kunna se den.


  1) Personen har problem med att börja skapa sig ett användarnamn

  Kontrollera att användaren inte försöker skapa användarnamnet i Wilma-appen. Det är inte möjligt att skapa ett Wilma-användarnamn via appen, utan i stället ska personen använda en webbläsare.

  2) Inget bekräftelsemeddelande kommer till e-posten

  • Be användaren kontrollera skräpposten.
  • Kontrollera Primus register Meddelandekö. Har meddelandet hamnat i kön? Kontrollera felmeddelandet i Fel-fältet och ta kontakt med e-postserverns administrator.
  • Kontrollera smtp-inställningarna för standardskolan (oftast registerkort 1) i registret Information om skolan. Är avsändarens e-postadress ifylld? Om uppgifter om avsändaren saknas kan det leda till att meddelandet inte är synligt för mottagaren.
  • Be användaren skicka efter ännu ett bekräftelsemeddelande och kontrollera att e-postadressen skrivs in korrekt.

  3) Det går inte att logga in med det nya användarnamnet

  • Kontrollera att användaren verkligen har gjort ett nytt användarnamn. Om t.ex. uppgiften i fältet Vårdnadshavarnas Wilma-användarnamn inte motsvarar vårdnadshavarens användarnamn så har skapandet av det nya användarnamnet lämnats på hälft.
  • Användaren försöker logga in med det gamla användarnamnet och det nya lösenordet, eller med någon annan felaktig kombination. Det nya användarnamnet är användarens e-postadress och lösenordet är det som han/hon själv har hittat på.
  • Användaren skriver in användarnamnet eller lösenordet på ett felaktigt sätt.
  • Användaren försöker logga in i fel Wilma. Kontrollera vad det står i adressfältet i webbläsaren. Ofta kan det vara så att användaren försöker logga in i demoWilma eller i grannkommunens Wilma.
  • OBS! När användaren ska logga in den allra första gången ska kontot skapas via en webbläsare. Först därefter går det att logga in i appen.

  4) Bekräftelsekoden är felaktig

  • E-postprogrammet kan ha delat e-postadressen så att den finns på två rader. När användaren kopierar adressen kan det hända att endast den första raden kopieras. Kontrollera alltså att hela adressen kopieras. I bilden till höger har slutdelen "7894d12" fallit bort från resten av adressen i e-postmeddelandet. Det är viktigt att även slutdelen kommer med i webbläsarens adressfält.
  • Länken är föråldrad. Länken är i kraft endast i två dagar. Be användaren beställa ett nytt bekräftelsemeddelande (innehållande en ny länk). Be alltså att användaren går till connect-sidan och igen anger sin e-postadress i det första skedet.

  5) Användarnamnet eller lösenordet är felaktigt

  • I Primus finns inte den kombination av användarnamn/lösenord som användaren har skrivit in. Troligen försöker användaren hitta på ett nytt användarnamn i den ruta där man ska skriva in sitt nuvarande användarnamn.

   • Om användaren har fått en nyckelkod är det viktigt att poängtera att endast nyckelkoden ska fyllas i (inte Wilma-användarnamnet). Wilma-användarnamnet anges endast om användaren sedan tidigare har ett användarnamn av gammal typ eller både ett användarnamn av gammal typ och en nyckelkod.
  • Användaren har ett användarnamn sedan tidigare, men han/hon har angett antingen fel användarnamn eller fel lösenord. Användaren kan testa att logga in i Wilma med användarnamnet/lösenordet för att kontrollera att han/hon kommer ihåg dem korrekt.
  • OBS! När användaren ska logga in den allra första gången ska kontot skapas via en webbläsare. Först därefter går det att logga in i appen.

  6) "Nästa"-knappen aktiveras inte

  • Användaren har inte tryckt på knappen Lägg till efter att han/hon har skrivit in användarnamnet eller nyckelkoden.

  7) Nyckelkodens format är inte korrekt

  • Användaren har skrivit in nyckelkoden felaktigt. Nyckelkoden innehåller fyra serier med fem tecken i vardera. Bindestrecken ska inte skrivas in utan de finns färdigt i rutan.
  • Nyckelkoderna innehåller endast bokstäverna A-F. Ibland kan nyckelkodens nollor och ettor se ut som O, I eller L. Dessa bokstäver finns dock aldrig med i nyckelkoden.
  • Den övre bilden visar nyckelkoden i Primus, medan den nedre bilden visar nyckelkoden i Wilma.

  8) Personbeteckningen stämmer inte

  • Användaren har inte skrivit in personbeteckningen på rätt sätt. Beteckningen ska vara i formatet ddmmåå-xxxx eller ddmmååAxxxx.
  • De vanligaste felen är att
   • vårdnadshavaren har skrivit in sin egen personbeteckning => det är barnets beteckning som ska skrivas in.
   • vårdnadshavaren har skrivit in personbeteckningen för fel barn => i rutan står det vilket barns personbeteckning som ska skrivas in.
   • användaren har skrivit in ett bindestreck i personbeteckningen för barn som är födda på 2000-talet => skriv bokstaven A istället för bindestreck.
   • användaren har skrivit in endast födelsetiden eller så är födelsetiden skriven i fel format. Det kan vara så att användaren har använt punkter eller skrivit ut hela årtalet. Personbeteckningen ska inte vara i formatet 12.05.99-1234, inte heller 12051999-1234 osv. Vid behov kan man kontrollera barnets korrekta personbeteckning på FPA-kortet.
  • Det är också möjligt att personbeteckningen är felaktig i Primus. Kontrollera att personbeteckningen är korrekt.
  • Om endast födelsetiden och ändelsen -XXXX eller -001Ä finns i Primus så frågar Wilma efter barnets födelsetid. Födelsetiden ska skrivas in i formatet dd.mm.åååå. Det står i rutan om användaren ska skriva in personbeteckning eller födelsetid. Det är framför allt invandrare som fyller i födelsetiden.

  9) Det är förbjudet att förena rollen som vårdnadshavare med rollen som studerande

  • Vårdnadshavaren försöker förena sitt eget användarnamn med elevens användarnamn eller nyckelkod.

   • Kontrollera att nyckelkoden har gjorts i fältet Vårdnadshavarnas Wilma-nyckelkoder och inte i fältet Nyckelkod i Wilma för studerande.
   • Om även eleven har ett användarnamn eller en nycklkod ska man kontrollera att vårdnadshavaren använder sitt eget användarnamn/sin egen nyckelkod och inte elevens.

  10) Gamla meddelanden har försvunnit

  • Wilma-användarnamnet eller -användarnamnen har gjorts med hjälp av en nyckelkod. Om ett användarnamn görs med en nyckelkod så kommer de gamla meddelandena inte med i det nya användarnamnet. Om det är meningen att gamla meddelanden ska finnas kvar bör det nya användarnamnet göras ovanpå det gamla.
  • Om man vill ångra ett användarnamn som har gjort med en nyckelkod ska man ta bort det nya användarnamnet från fältet Vårdnadshavarnas Wilma-användarnamn. I fältet Vårdnadshavarnas gemensamma Wilma-användarnamn föråldras ändrar man vid behov datumet så att det gamla användarnamnet fortfarande är i kraft. Be därefter vårdnadshavaren att göra användarnamnet på nytt, men utgående från det gamla (inte med nyckelkod).
  • Om den ena vårdnadshavaren inte känner till det gamla användarnamnet är det troligen så att det är endast den andra vårdnadshavaren som har använt det. Det betyder också att de gamla meddelandena har skrivits av den andra vårdnadshavaren. Meddelandena behöver då inte överföras till det nya användarnamnet för den vårdandshavare som inte har använt det gamla användarnamnet.