Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Wilman toiminnot - Käyttöönoton yhteenveto: perustoiminnot, valinnat, arviointi

  Katso kuva

  Tulosteiden avulla nähdään, mitkä Wilman ominaisuuksista on otettu käyttöön. Lisäksi nähdään, mitä tulosteita Wilman kautta voi tulostaa, mitä henkilötietokenttiä käyttäjät näkevät Wilmassa sekä tulostushetken mukaiset arvioinnin-, valintojen-, poissaolojen ym. asetukset.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Jos oppilaitoksella on käytössään monia Wilman toimintoja, kannattaa tulosteista muodostaa koottava tuloste.

  Wilman perustoiminnot, valinnat ja arviointi

  Tulosteessa on rastittu ne kentät ja asetukset, joissa on jotain sisältöä: kenttään on kirjoitettu jotain, valikosta on valittu jotain tai kenttä on rastittu. Vaikka kenttä on rastittu, se ei välttämättä ole esillä Koulun tiedot -rekisterissä. Esillä olevat kentät löydät rekisterin yläpalkin Etsi-toiminnon avulla. Jos kenttää ei löydy, voi sen ottaa esiin kenttäeditorissa.

  Vastaavasti vaikka kenttä olisi esillä, se voi olla tyhjä. Tällöin tulosteeseen ei tule rastia toiminnon kohdalle. Joillain asetuksilla ja toiminnoilla on oletusarvot. Esim. Arviointikirjan opiskelijajärjestys -kentällä on oletusarvo Nimen mukaan. Oletusarvo tarkoittaa, että jos kenttä on tyhjä, toimitaan kuin jos kenttään olisi valittu Nimen mukaan. Kentillä on oletusarvo silloin, kun toimintoa ei voi käyttää valitsematta "jotain".

  Tulosteen vasemmassa laidassa kerrotaan kentän nimi täsmälleen samassa muodossa kuin se löytyy Koulun tiedot -rekisteristä. Oikean laidan Toiminto-kohtaan taas oppilaitos voi itse lisätä kuvailua ja täsmennyksiä kentän käytöstä, esim. ohjeistusta miksi jokin toiminto on otettu käyttöön.

  Tuloste 1: Yleiset ja läsnäolo

  Tulosteen alussa tarkistetaan, mitkä liittymät Wilmasta on otettu käyttöön. Liittymä tarkoittaa käyttäjäryhmää. Vaihtoehdot ovat: opiskelijaliittymä, opettajaliittymä, huoltajaliittymä ja työpaikkaohjaajaliittymä. Näiden lisäksi tarkistetaan muutamat yleiset kirjautumiseen ja näkymään liittyvät asetukset.

  Tulosteen alalaidassa tarkistetaan läsnäoloilmoittautumisen asetukset.

  Tuloste 2: Henkilötiedot ja tulosteet

  Tulosteesta nähdään, mitä henkilötietoja käyttäjät pääsevät Wilman kautta näkemään ja muokkaamaan sekä mitä tulosteita oppilaitos on asettanut Wilmaan opiskelijoiden ja henkilökunnan tulostettaviksi.

  Tuloste 3: Valinnat ja tentti-ilmoittautuminen

  Tulosteesta nähdään käyttöönotetut toiminnot sekä toimintojen asetukset. Valintataulukon kentät/asetukset -kohdasta nähdään, mitä kurssitietoja Wilman valintataulukossa kerrotaan ja saavatko opiskelijat tallentaa (muokata) valintojaan.

  Tuloste 4: Suoritukset ja arviointi

  Tulosteen avulla tarkastetaan, mitä tietoja arviointiryhmistä opettajalle näytetään ja mitä tietoja opettaja pystyy muokkaamaan; milloin arvioinnit alkavat ja päättyvät; mitä arviointiin liittyviä tulosteitä opettaja voi Wilman kautta tulostaa; käyttöönotetut arviointiin liittyvät toiminnot sekä arvioinnin asetukset.


  Artikkeli on päivitetty 13.11.2012