Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Sökfunktionen i Wilma

  På en del sidor i Wilma finns en sökfunktion enligt bilden nedan. Sökfunktionen finns på sådana sidor som visar information från register i Primus, men som inte innehåller några andra egentliga funktioner. Exempel på sådana sidor är bl.a. Disciplinära åtgärder, Kurser, Meningsbanken, Inventarier och Bibliotek. De här sidorna är synliga för användaren i Wilma såvida han/hon hör till en användargrupp som i Användargruppsregistret har tilldelats rätten att se registren i fråga. Obs! Sökfunktionen finns automatiskt tillgänglig på alla de sidor där den kan användas.

  Med hjälp av sökfunktionen kan du snabbt hämta fram information med önskad sökning (t.ex. studerandens namn). Nedan visar vi två alternativ för att ställa in vilka sökfält och uppgifter som ska synas på sidorna i Wilma.

  Ange sökfält och rubriker med listans ordning

  Enligt standardinställningen följer de sökfält och kolumnrubriker som finns på en viss sida i Wilma den listordning som finns i det bakomliggande registret i Primus. Exempelbilden intill visar standardlistordningen för Disciplinära åtgärder-registret och vyn som inställningen resulterar i i Wilma. Listordningen i Primus ger alltså i Wilma sökfälten och kolumnrubrikerna Studerande, Åtgärden genomförs (datum) och Orsak till åtgärden (register). Genom att ändra på listans ordning kan du välja vilka uppgifter som ska synas på sidorna i Wilma och i registerlistan i Primus.

  Sökfälten följer inte listans ordning när det gäller sidorna ansökningar och beslut, Yrkesprov, Erkännande av kunnande och Inlärning i arbete. Också dessa kan ha egna sökfält som anges med hjälp av blankett.

  OBS! När du använder en sökblankett kan det ta lite längre tid att hämta fram information i Wilma.

  Ange sökfält och rubriker med blankett

  Om du vill ha andra sökfält och kolumnrubriker än vad standardinställningen eller listordningen ger, kan du göra en blankett för att styra hur de ska visas. När man använder blanketter kan man också göra separata vyer med sökfält och rubriker t.ex. för personalen och lärarna. Då gör man egna blanketter för dessa användargrupper.

  Till exempel på Disciplinära åtgärder-sidan skulle sökfälts- och kolumnrubrikvyn för lärare göras på följande sätt:

  • Öppna Blanketteditorn.
  • Välj Funktioner/Nytt registerkort.
  • Ange "Sökfält" som blankettyp och klicka på OK.
  • Skriv in önskat namn i Blankettens namn-fältet, t.ex. "Sökfält för disciplinära åtgärder i Wilma, lärare".
  • Ange "Disciplinära åtgärder" i fältet Blankettens databas.
  • Välj rätt grupp i Användargrupp i Wilma, i detta fall lärarnas användargrupp. Det måste finnas en användargrupp på blanketten, annars syns den inte i Wilma.
  • Välj de skolor där blanketten ska användas i Skola-fältet.
  • Kryssa i de användare som ska kunna se blanketten i Används i Wilmas anslutningar. I detta fall "Lärare".
  • Kryssa ännu i Syns i Wilma och spara blanketten.

  Lägg sedan på blanketten in de fält som du vill ska synas i Wilma:

  • Högerklicka på tomt område på blanketten och välj Lägg till del. Namnge delen (detta namn syns ovanför sökfälten i Wilma).
  • Högerklicka på delen och välj Lägg till fält. Fortsätt lägga in önskade fält på samma sätt och spara därefter blanketten.
  • Läraren ser nu sökfälten och kolumnrubrikerna på Disciplinära åtgärder-sidan i Wilma i enlighet med blanketten.

  Du kan göra blanketter också för andra användargrupper på detta sätt. Om du gör en blankett t.ex. bara för lärare, kommer de övriga användarna att se sökfälten och kolumnrubrikerna enligt registrets standardlistordning.
  På sådana sidor där det finns flikar (t.ex. Ansökningar och beslut och Yrkesprov), kan du ställa in sökfälten separat för de olika flikarna. När du gör en ny blankett av typen Sökfält och gör den tillgänglig i Wilma, visas de sökfält som du angett på blanketten automatiskt på alla flikarna. Men du kan ställa in blanketten så att fälten visas enbart på vissa flikar, genom att göra på följande sätt:

  • Öppna Blanketteditorn, gå till Fälteditorn och ta fram följande fält (om de inte redan finns):

  Används på följande flikar (ansökningar och beslut),
  Används på följande flikar (yrkesprov),
  Används på följande flikar (erkännande av kunnande)
  Används på följande flikar (inlärning i arbete).

  • Om du vill använda enbart en sökblankett, vars fält ska synas på alla flikar, ska du lämna Används på följande flikar-fältet tomt på sökblanketten.
  • Om du har gjort en blankett t.ex. för Ansökningar och beslut-sidan och du vill att sökfälten på blanketten ska synas enbart på fliken Alla, ska du välja alternativet "Alla" i fältet Används på följande flikar (ansökningar och beslut). Om du vill ha in sökfältet även på någon annan flik, ska du då även ange den fliken i fältet.
  • Om du sedan vill ha helt andra fält på t.ex. Öppna ansökningar-fliken, ska du göra en ny sökfältsblankett och på den välja in de fält du vill ha och sedan ange "Öppna ansökningar" i fältet Används på följande flikar (ansökningar och beslut).
  • På alla andra flikar på sidan Ansökningar och beslut visas de förvalda fälten enligt standardinställningen. Du kan välja att skapa separata blanketter även för dem.
  • Gör separata blanketter för vårdnadshavare och studerande efter behov. Också för dessa blanketter kan du välja vilka flikar de ska synas på.

  Att dölja enskilda uppgifter i listan

  Om du vill dölja en viss uppgift i listan, gå till registerkortet för uppgiften i Primus och kryssa för Visa inte i Wilmas listor. Om t.ex. en bok på Bibliotek-sidan i Wilma inte ska synas, ska du gå till Biblioteksregistret, välja boken i fråga och kryssa i nämnda kryssfält.

  Uppdaterad: 18.8.2017