Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lähiopetustunnit

  Jaksotus voidaan tehdä viikkotuntien tai lähiopetustuntien perusteella. Viikkotunteja käyttävät yleensä peruskoulut ja lukiot, lähiopetustunteja taas ammatilliset oppilaitokset ja opistot. Lähiopetustuntien määrän voi syöttää Kurreen käsin tai se voidaan johtaa osaamispistemäärästä.

  Lähiopetustunnit ja viikkotunnit

  Oppituntien määrä per tutkinnon osa/osa-alue voidaan Kurressa ilmoittaa viikkotunteina tai lähiopetustunteina.

  • Lähiopetustunti tarkoittaa opetuksen absoluuttista, toteutuvaa tuntimäärää, esim. 24 h. Koko 24 tuntia voidaan opettaa yhden viikon aikana tai se voidaan jakaa useammalle viikolle, esim. 8 h + 6 h + 10 h.
  • Viikkotuntimäärä taas tarkoittaa keskiarvoa: Jos opintoa opetettaisiin tasaisesti ympäri vuoden, kuinka monta tuntia sitä opetettaisiin viikossa? Yksi viikkotunti voidaan opettaa siten, että opetusta on 1 h/vko läpi vuoden, 2 h/vko puolen vuoden ajan tai 4 h/vko neljäsosavuoden ajan.

  Ammatillisessa opetuksessa osaamispistemäärä ja annettavan opetuksen määrä eivät välttämättä ole suoraan suhteessa toisiinsa, vaan ne vaihtelevat opetettavan aineen tai opiskelijaryhmän mukaan. Jokin 1 osp osa-alue saattaa sisältää 24 opetustuntia ja toinen 16.

  Osaamispisteiden muuntaminen lähiopetustunneiksi

  Jos osaamispisteiden ja opetustuntien suhde määräytyy kurssityypin perusteella, voi perustietoikkunan
  Kurssityypit-välilehdellä merkitä Lähiopetusta/laajuus -sarakkeeseen, montako lähiopetustuntia per osaamispiste kussakin tyypissä järjestetään, esim. pakollisissa 24 tuntia ja valinnaisissa 18 tuntia per osaamispiste. Kurssityyppien ei tarvitse vastata Primuksen tyyppejä vaan niitä voidaan luoda tarpeen mukaan enemmänkin.

  Perustietoikkunan Opetustarjonta (Kurssit)-välilehdellä näkyy Kesto-sarakkeessa opinnon osp-määrä ja Lähiopetustunteja-sarakkeessa tuntimäärä kerrottuna osp-määrällä. Esim. jos pakollisia opetetaan 24 tuntia ja kyseessä on kahden osaamispisteen laajuinen jakso, näkyy lähiopetustunteina 48.


  Viikkotuntimäärä ja lähiopetustunnit ovat vaihtoehtoisia keskenään. Jos kurssityypille on täytetty lähiopetustuntimäärä, käyttää Kurre vain niitä. Ryhmittelyikkunan Jaksottamatta-sarakkeessa näkyy tällöin osaamispisteiden sijaan tuntimäärä: 124h, 24h tms.

  Jos lähiopetustuntien määrä per osaamispiste vaihtelee eikä riipu kurssityypistä, voi lähiopetustuntien määrän merkitä suoraan perustietoikkunan Opetustarjonta (Kurssit)-välilehdelle. Tämä tulee kuitenkin tehdä ennen ryhmien tekoa.

  Ryhmien teon jälkeen voi osaamispisteet muuntaa lähiopetustunneiksi perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä: Klikkaa ryhmän rivi aktiiviseksi, klikkaa sitä uudelleen hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Muuta ryhmän kestoa. Valitse apuruudussa kohta Lähiopetustunteina (h) ja anna riville tuntimäärä.

  Muuta ryhmän kestoa -toiminnossa Kurre käyttää kertoimena oletuksena kurssityypille merkittyä lähiopetusta/laajuus-tietoa, jos ryhmän kestoa vaihdetaan jälkikäteen. (Aiemmin Kurre ottanut Tuntien tiedoista opetustyöviikkomäärän oletuskertoimeksi.)

  Voit käsitellä tällä tavalla kerralla kaikki ne ryhmät, joilla on sama osaamispistemäärä. Jo sijoitettujen ryhmien tuntimääriä ei voi muuttaa jälkikäteen. Poista tällaisten ryhmien tunnit ensin työjärjestyksistä ja muuta kesto vasta sitten.

  Laajuudet Primuksessa

  Primuksen Opetustarjonta (Kurssit)-rekisterin Osaamispisteet-kenttään kirjataan opetussuunnitelman mukainen laajuus eli se osaamispistemäärä, jonka opiskelija saa suoritettuaan tämän kurssin.

  Esimerkki: Pakollisia opintoja opetetaan 24 tuntia per osaamispiste. ”Hoitotyön perusteet” on pakollinen opinto, jonka laajuus on 4 osp. Perustietoikkunan Kurssityypit-välilehdelle merkitään pakollisten kurssien lähiopetustuntimääräksi 24. Opetustarjonta (Kurssit)-välilehden Kesto-sarakkeessa näkyy 4 ja Lähiopetustunteja-sarakkeessa 96 eli 4 x 24. Ryhmittelyikkunan Jaksottamatta-sarakkeessa näkyy 96t, joka voidaan jakaa jaksoille/viikoille siten kuin halutaan, vaikkapa 10 tuntia tälle viikolle, 8 tuntia seuraavalle ja 2 tuntia sitä seuraavalle jne.

  Primuksen versiosta 4.48 lähtien laajuuden voi täyttää myös Osaamispisteet-kenttään. Tiedonsiirto Kurreen tutkii laajuus-kentät oletuksena seuraavassa järjestyksessä:
  1) Lähiopetus ov
  2) Osaamispisteet
  3) Opintoviikkoja
  4) ECTS-opintopisteet
  Laajuus siirtyy Kurressa Kesto-sarakkeeseen.

  Sijoittelu lähiopetustunteina

  Lähiopetustunteja käytettäessä kullekin viikolle tai jaksolle on käytettävissä täsmälleen sille jaksotettu määrä tunteja. Sijoitteluikkunan alapaneelista näkyy sijoitettu ja sijoittamaton tuntimäärä. Viikottaisessa työjärjestyksessä jokainen sijoitettu tunti syö opetustuntien määrää yhdellä. Jos taas jakson pituus on 8 viikkoa, syö yksi sijoitus 8 tuntia eli tunti per viikko kahdeksan viikon ajan.

  Niin kauan kuin opinnon tunteja on sijoittamatta, voi tuntimäärää muuttaa myös tässä näkymässä. Klikkaa opinto aktiiviseksi ikkunan alapaneelista, klikkaa sitä uudelleen hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Muuta tuntimäärää.

  Avainsanat: lähiopetustunnit

  Päivitetty 7.4.2016