Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutkintotodistukseen liittyviä rekistereitä ja kenttiä

  Tutkintotodistuksen tulostamisen onnistumiseksi kannattaa tietyt asiat kirjata valmiiksi alla mainittuihin rekistereihin. Todistuksessa tarvittavat tiedot voidaan tulostaa suoraan näiden rekistereiden kentistä. Näin tiedot tarvitsee kirjoittaa vain yhteen paikkaan ja käyttää niitä hyväksi tulostepohjissa. Opiskelijarekisterissä on allaoleviin rekistereihin viittaavia linkkikenttiä, joihin kullekin opiskelijalle valitaan häntä koskevat tiedot. Todistuspohjiin tulostetaan tietona ko. kenttien tiedot.


  Tutkintotoimikunnat-rekisteriin kirjataan kaikki tutkintotoimikunnat, joiden alaisia tutkintoja oppilaitoksen tarjonnassa on (koskee näyttötutkintoja). Tutkintotoimikunnan ja sen puheenjohtajan nimi tulostetaan tästä rekisteristä. Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötutkintona suoritetun tutkinnon tai osatutkinnon todistuksen.

  Toimielimet-rekisteriin kirjataan ammattiosaamisen näytöistä vastaavien toimielinten tiedot. Opiskelijarekisterissä on tähän viittava kenttä Toimielin. (Ammattiosaamisen) näyttötodistuksen allekirjoittaa toimielimen puheenjohtaja.

  Tutkinnot-rekisteriin kirjataan kaikki oppilaitoksessa suoritettavat tutkinnot. Joka tutkinnolle täytetään ainakin kentät Tutkinto, Tutkintokoodi, OPH:n määräys/Dnro ja OPH:n määräys/Pvm (löytyy tutkinnon perusteiden etusivulta). Näyttötutkinnoille: valitaan joka tutkinnolle pudotusvalikosta se tutkintotoimikunta, jonka alaisuuteen kyseinen tutkinto kuuluu. Vaihtoehdot tulevat Tutkintotoimikunnat-rekisteristä.

  Tutkinnot voi myös hakea ePerusteet-rajapinnasta loaderin avulla.

  Eri todistuksissa tutkinnon nimi esiintyy monessa sijamuodossa. Näitä vaihtoehtoja varten on kentät Todistusnimi suomeksi 1, 2 ja 3, joihin kirjoitetaan esim. Autoalan perustutkinnon, ...tutkintoon, ...tutkinnosta.

  Jos yksi tutkintonimike kattaa koko tutkinnon, se kirjoitetaan kenttään Yhteinen tutkintonimike. (Esim. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja)

  Osaamisalat-rekisteriin kirjataan kaikki osaamisalat, joiden opiskelu on oppilaitoksessa mahdollista. Täytä ainakin Osaamisala- ja Koodi-kentät. Opiskelijarekisterissä on Osaamisala ja Osaamisala 2 -kentät, jotka ovat linkkikenttiä Osaamisalat-rekisteriin. Todistusnimi 1, 2 ja 3 kenttiä käytetään todistuksissa osaamisalan eri taivutusmuotojen kirjaamiseen.

  Väistyvä:
  Koulutusohjelma vaihtuu osaamisalaksi, mutta esimerkiksi tilastoihin Primus ottaa tiedon Koulutusohjelma-kentästäkin, jos se on täytetty. Koulutusohjelmat-rekisteriin täytetään ainakin Koulutusohjelma- ja Koodi-kentät. Opiskelijarekisterissä on vastaavasti Koulutusohjelma ja Koulutusohjelma 2 -linkkikentät.

  Tutkintonimikkeet-rekisteriä tarvitaan, jos samasta tutkinnosta valmistuvilla on erilaisia tutkintonimikkeitä. Tällöin todistukseen tulostetaan erikseen (kaikille sama) tutkinnon nimi ja (vaihteleva) tutkintonimike(et). Jos nimike on sama kaikille tietyn tutkinnon opiskelijoille, se kirjoitetaan Tutkinnot-rekisteriin kenttään Yhteinen tutkintonimike. Opiskelijarekisterissä on Tutkintonimike ja Tutkintonimike 2 -kentät niitä tapauksia varten, että opiskelijan tutkintoon sisältyy kaksi tutkintonimikettä.

  Todistuksiin merkittävät asetukset -rekisteriin kirjataan lähinnä opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa todistuksen takasivulle tulevat asetusnumerot ja päivämäärät. Takasivulle tulee teksti, että tutkinto on opetusministeriön antaman asetuksen mukainen ja lisäksi asetusnumero, esim. A216/2001. Asetusnumeron perään kirjoitetaan asetuksen sen liitteen muutospäivämäärä ja numero, joka on ollut voimassa silloin, kun opiskelija on aloittanut opintonsa. Samassa ryhmässä opiskelevilla voi siis tulla todistuksen takasivulle eri asetusnumerot ja päivämäärät, riippuen siitä, milloin he ovat aloittaneet opintonsa.

  Opiskelijarekisterissä on kenttä Todistukseen merkittävä asetus rekisteristä, joka viittaa ko. rekisteriin. Jokaiselle opiskelijalle voi valita suoraan hänen todistukseensa tulevan asetuksen. Kun vaihtoehdot on kirjoitettu valmiiksi rekisteriin, ei pitkiä asetusnumeroita ja päivämääriä tarvitse joka opiskelijalle kirjoittaa uudestaan ja näin vältytään kirjoitusvirheiltä.

  Lisätiedot arviointiin -rekisteriin voidaan siirtää tiedonsiirtona tai kirjoittaa itse todistuksissa käytettäviä viitetietoja. Usein nämä viitetekstit ovat pitkiä, joten ne kannattaa tallentaa tähän rekisteriin valmiiksi. Ne ovat silloin käytettävissä kaikille opiskelijoille samanlaisina.

  Viitetietoja voi muokata vielä arviointivaiheessa painamalla kurssisuorituksen Lisätietoja-kentässä tai arviointikirjan Todistusviite-kentässä F3-näppäintä. Avautuu erillinen editointi-ikkuna, jossa voi valita tietyn lisätietoviitteen aktiiviseksi, jolloin teksti näkyy kokonaisuudessaan listan alapuolella. Näin tekstiä on helpompi muokata.

  Näyttötutkintomaksu: Osa tutkintotoimikunnista haluaa todistusten lisäksi listan, josta näkyy mm.milloin näyttötutkintomaksu on maksettu. Päivämäärät kirjataan Opiskelijarekisterissä Näyttötutkintomaksu-kenttään. Jotkin tutkintotoimikunnat taas haluavat taulukon, josta näkyy opiskelijoittain suoritetut tutkintosuoritukset arvosanoineen, arviointikeskustelussa ollut opettaja/kouluttaja ym.