Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Blanketteditorn


  Med blanketteditorn kan du göra elektroniska blanketter som syns i Wilma. Med blanketterna kan man:

  • visa information (så att t.ex. en lärare kan se uppgifter rörande hans/hennes arbetsuppgift och lönesättning)
  • bearbeta information (t.ex. egna kontaktuppgifter)
  • anmäla sig (till t.ex. studentskrivningar, grundundervisning eller eftermiddagsverksamhet)
  • anhålla och ansöka (om t.ex. avgiftsfri skolskjuts eller tillgodoräknande av studier)
  • tillåta eller förbjuda (t.ex. överlämnande av elevens uppgifter till olika instanser)
  • skapa dokument (t.ex. beslut, studerandespecifika memon, pedagogiska dokument)


  Blanketterna skapas i Primus och uppgifterna som antecknas i dem sparas i Primus. Med blanketterna kan man ge lärare, studerande och vårdnadshavare möjligheten att bearbeta sina egna uppgifter. Dessutom kan lärare och personal bearbeta och komplettera studerandes, olika resursers, utrymmens, kursers, samarbetspartners uppgifter mm. Uppgifterna som kan ändras och uppgifterna som syns på blanketten kan väljas mycket noggrant - för varje fält. Vilka personer som ska ha tillgång till en specifik blankett kan definieras på person- eller användarggruppsnivå.

  Blanketteditorn finns i Primus och är ett av underhållsregistren. Nere på denna sida hittar du länkar till editorns instruktioner.

  I vår blankettbank hittar du färdiga blankettmallar som du kan ladda ned och ta i bruk i er egen Wilma.