Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opinto-ohjaus: 2.vuoden opiskelija

  Katso kuva

  Tämä on 2. vuoden lukiolaisille suunnattu opinto-ohjauksen lomakemalli. Olemme saaneet hyödyntää lomakkeen suunnittelussa myös YOYO-hankkeessa olevien Helsingin lukioiden lomakepohjia. Lomakepohjia on yhteensä kolme, 1. vuoden opiskelijoille, 2. vuoden opiskelijoille ja 3. vuoden opiskelijoille. Jokaisessa lomakkeessa toistuvat samat yläosan tiedot keskiarvoihin asti. Voit vapaasti muokata tai poistaa lomakkeen kenttiä tai osioita.

  Opinto-ohjaajia ja/tai ryhmänohjaajia varten voit kopioimalla tehdä omat lomakeversiot, joiden avulla he pääsevät näkemään täytetyt tiedot omassa Wilmassaan.

  Lomakkeen avulla opiskelija täyttää opinto-ohjaukseen liittyviä tietoja Wilmassa. Lomakkeen yläosasta näkyy kuva tämän ohjeen lopussa. Voit tutustua lomakkeeseen kokonaisuudessaan Wilman demossa tunnuksilla luk/luk.

  Lomakkeen tiedot tallentuvat Primuksen Opiskelijat -rekisteriin.

  Lomakeen kopiointi Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijat
  • Lomakkeen tyyppi: Omat tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opiskelija
  • Wilman käyttäjätunnus(testaus): täytä testiopiskelijan Wilma-tunnus.

  Tee mahdolliset muutokset lomakkeen kenttiin, teksteihin, ohjeisiin jne. ja testaa lomaketta testikäytäjän tunnuksella Wilmassa. Kun lomake on valmis, poista Wilman käyttäjätunnus(testaus) -kentästä testaustunnus ja rasti tilalle "Näkyy Wilmassa". Lomake näkyy sen jälkeen Wilmassa opiskelijoilla.

  Käyttäjäoikeudet

  Lomake näkyy opiskelijoille Wilman Lomakkeet-osiossa. Erillistä käyttäjäryhmää ei tarvita, vaan lomake näkyy opiskelijoille kun Käytössä Wilman liittymissä on rasti kohdassa Opiskelija.

  Lomakkeen rakenne

  Lomake on jaettu seuraaviin osioihin:

  • Henkilötiedot
  • Suoritukset tähän mennessä
  • Keskiarvot
  • Opiskelu lukiossa
  • Ylioppilaskirjoitukset
  • Jatko-opinnot ja ammatillinen kiinnostus

  Henkilötiedot tulevat suoraan Primuksen opiskelijarekisteristä. Samoin suoritukset ja keskiarvot haetaan opiskelijan suoritusten perusteella. Katso tarkemmin seuraava kappale Primuksessa tehtäviä valmisteluita.

  Osiot Opiskelu lukiossa ja Jatko-opinnot ja ammatillinen kiinnostus sisältävät kysymyksiä opiskelijan vastattavaksi.

  Ylioppilaskirjoituksia koskevassa osiossa opiskelija täyttää suunnitelmansa yo-kirjoituksistaan. Lisäksi alla on taulukko, johon täytetään tarkemmin suunnitelma siitä, mitä kursseja missäkin jaksossa on tarkoitus suorittaa.

  Primuksessa tehtäviä valmisteluita

  Jotta lomake toimisi oikein omassa oppilaitoksessa, on lomakkeelle tehtävä seuraavat muokkaukset.

  Suoritukset tähän mennessä

  Suoritukset tähän mennessä -osiossa näytetään opiskelijan suorituksista opintoviikot kurssityypeittäin. Huom.: Muuta koulunne käyttämät kurssityypit tietokenttiin klikkaamalla punaisella pohjalla näkyvää tietoa ja määrittelemällä tieto uudelleen. Alla esimerkit, esim. jos koululla käytössä pakollisten kurssien kurssityyppinä lu yhteinen kurssi, valitse silloin se.

  • Hyväksyttyjä kursseja yhteensä: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)
  • Pakollisia: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu pakollinen kurssi)
  • Syventäviä: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu syventävä kurssi)
  • Soveltavia: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu soveltava kurssi)
  • Koulukoht.syventäviä: Laajuus.Kurssi.Laajuustyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu syventävä koulukohtainen kurssi)
  • Muu kurssi: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,muu kurssi)
  • Hylättyjä (4) kursseja: Arvosanalukumäärä.Kurssi.Arvosana(Primus,pk/lu 4)
  • Hylättyjä (H) kursseja: Arvosanalukumäärä.Kurssi.Arvosana(Primus,pk/lu H)
  • Keskeytyneitä (K) kursseja: Arvosanalukumäärä.Kurssi.Arvosana(Primus,K)
  • Keskeneräisiä (O) kursseja: Arvosanalukumäärä.Kurssi.Arvosana(Primus,O)

  Kurssisuoritusten alla on taulukko, johon opiskelija täyttää mahdolliset uusittavat kurssit tietoineen. Kun hylätty kurssi on suoritettu, poistaa opiskelija itse uusintaa koskevan rivin taulukosta.

  Keskiarvot

  Keskiarvot-osiossa on eriteltynä keskiarvo lukuaineista, matemaattis-luonnontieteellisistä aineista, kielistä, yhteiskunnallisista aineista sekä taito- ja taideaineista. Jotta keskiarvot tulisivat oikein, on tietokenttiin valittava oman koulun keskiarvomääritys, samaan tapaan kuin kurssityypitkin valittiin edellä.

  Ennenkuin keskiarvomäärityksiä voidaan valita lomakkeelle, on ne oltava luotuna Primuksessa. Katso tarkempi ohje:
  Määriteltävät keskiarvot

  Näkymisehto

  Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle laitetaan sellainen ehto, jonka avulla lomake saadaan näkymään vain 2. vuoden opiskelijoilla. Ehto voi perustua esim. luokan nimeen, luokka-asteeseen tai lukion aloituspäivään.

  • Jos lomake saa näkyä esim. 2015 aloittaneilla, voi ehdoksi laittaa

   • Ryhmä/Luokka->Nimi="*2015*"

  Opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan lomake

  Kun tarvittavat muokkaukset on tehty lomakkeelle, voi siitä helposti tehdä opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan version. Kopioi rekisterikortti ja tee kopioon muutokset:

  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Valitse kenttään opinto-ohjaajan/ryhmänohjaajan käyttäjäryhmä.
  • Poista lomakkeen näkymisehto Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdeltä.

  Itse lomakeosuudessa vaihda kaikkiin opiskelijan täyttämiin osioihin pelkkä lukuoikeus. Klikkaa jokaisen osion kohdalla kynäkuvaketta ja Lomakkeen osion ominaisuudet -ruudulla valitse kohtaan Tiedon muuttaminen Wilmassa "Kielletty".


  Artikkeli on päivitetty 09.05.2017