Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta, kenttäluettelo

  Tiedonkeruu Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta voidaan tehdä Primuksesta tiedonsiirtona. Jotta tiedonkeruu onnistuisi, tulee kysyttävät tiedot täyttää jo hyvissä ajoin, alla olevan taulukon mukaisesti. Tammikuussa tehtävää tiedonsiirtoa voi testata Primuksessa aikaisintaan edellisestä elokuusta lähtien. Mutta tilastoon vuosittain tulevat muutokset eivät välttämättä ole vielä mukana ohjelmassa ennenkuin Tilastokeskuksen omat ohjeet on julkaistu.

  • Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö on tullut voimaan 1.1.2018.
  • Nyt siirtymävaiheessa kerätään tiedot sekä 31.7.2018 asti voimassa olevan että uuden lain mukaisesti opiskelevien tutkinnoista. Koulutusmuoto voi olla siis opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus, näyttötutkintoon valmistava ammatillinen koulutus tai reformin mukainen koulutus (opiskelijat sekä tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta).
  • Tiedonkeruu on henkilöpohjainen ja tapahtuu vain kerran vuodessa.
  • Tiedonsiirtoa voi harjoitella Primuksessa vaikka kuinka monta kertaa. Tiedosto ei lähde eteenpäin ennen kuin viet sen Tilastokeskuksen sovellukseen.

  Ohjelmapäivitys, jossa tilaston vaatimat muutokset on mukana, tulee alkuvuodesta 2019.

  Muutokset vuoden 2018 tiedonkeruussa

  • Huomioidaan uusi suoritustapa "osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)".
  • Tieto erityisopiskelijasta ilmoitetaan nyt kaikille (kyllä tai ei).
  • Erityisopetuksen perustetta ei tarvitse ilmoittaa enää.
  • Seuraavat tiedot tulee ilmoittaa kaikille: Koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika missä tahansa oppilaitoksessa, Koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika tässä oppilaitoksessa, Kirjoillaolo 20.1. ja Kirjoillaolo 20.9. (Katso alempaa taulukosta.)
  • Läsnäolotietoja haetaan nyt läsnäolotaulukon lisäksi myös Opiskelijatyöpäivien laskenta/tuntimäärätaulukosta.
  • Huomioidaan uusi rahoitusmuoto "10 työvoimakoulutus (OKM rahoitus)". Rahoitustieto ilmoitetaan kaikille.
  • Väylä näyttötutkintoon on nyt Väylä tutkintoon ja tieto ilmoitetaan kaikille, jos tieto löytyy opiskelijalta.
  • Osaamispisteitä ei enää ilmoiteta (viimeiset viisi saraketta).

  Muutokset vuoden 2017 tiedonkeruussa

  • Erikoisammattitutkintojen tutkintokoodit ovat muuttuneet 4-alkuisiksi. Hyväksytään vielä myös vanhat 3-alkuiset koodit.
  • Uutena lisätty rahoitusmuoto 9 maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (valtionavustus).

  Vuoden 2016 tietojen keruussa opintoviikot vaihtuivat osaamispisteiksi. Kieli-vaihtoehtoihin lisättiin koodi 98 (muu kieli). Laajennettiin tiedonkeruuta vielä siten, että oppilaitostunnus_opiskelu ja oppilaitostunnus_tutkintotodistus tulee myös osatutkintojen suorittajille.

  Tilastokeskukseen toimitetaan vain yksi tiedosto opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista. Oppisopimuskoulutuksesta on erillinen ohjeensa, sitä ei ilmoiteta tässä tiedonsiirrossa. Ohje löytyy täältä.

  Alla olevaan taulukkoon on kerätty täytettävät kentät. Pääsääntöisesti tiedot kerätään nyt kaikilta koulutusmuodosta riippumatta.

  Tilastokeskuksen tietuekuvaus ja excel-sarakePrimuksen kenttäRekisteriMuuta
  Koulutuksen järjestäjä (A)Y-tunnusKoulun tiedot
  Oppilaitostunnus_opiskelu (B)Koulu-kenttä (Tilastokeskuksen oppilaitoskoodi)OpiskelijatKatso kohta 1)
  Oppilaitostunnus_opiskeluTulokoulu (rekisteristä)OpiskelijatKatso kohta 1)
  Koulutusmuoto (C)SuoritustapaOpiskelijatEi pakollinen
  Tutkintolaji (D)TutkintokoodiTutkinnotKatso kohta 2)
  Tutkintokoodi (E)TutkintoOpiskelijat
  TutkintokoodiTutkinto 2OpiskelijatKatso kohta 3)
  Tutkintonimikekoodi (F)TutkintonimikeOpiskelijat
  TutkintonimikekoodiTutkintonimike 2OpiskelijatKatso kohta 4)
  Osaamisalakoodi (G)OsaamisalaOpiskelijat
  OsaamisalakoodiOsaamisala 2OpiskelijatKatso kohta 4)
  Koulutuksen opetuskieli (H)OpetuskieliOpiskelijat
  Koulutuskunta_opiskelu (I)Koulu-kenttäKoulun tiedotKatso kohta 5)
  Koulutuskunta_opiskeluTulokoulu (rekisteristä)OppilaitoksetKatso kohta 5)
  Henkilötunnus (J)HenkilötunnusOpiskelijat
  Oppijanumero (K)Oppijanumero, siirretään 11 viim.merkkiä, jos kenttä täytettyOpiskelijat
  Sukunimi (L)SukunimiOpiskelijat
  Etunimet (M)EtunimetOpiskelijat
  Sukupuoli (N)SukupuoliOpiskelijatKatso kohta 6)
  Äidinkieli (O)ÄidinkieliOpiskelijatKatso kohta 6)
  Opiskelijan kotikunta (P)Kotikunta (Jos kenttä on tyhjä, tieto haetaan kentästä Asuinkunta)OpiskelijatKatso kohta 6)
  Opiskelijan kansalaisuus (Q)KansalaisuusOpiskelijatKatso kohta 6)
  Erityisopiskelija (R)HOJKS tehty -rasti tai tehty pedagoginen asiakirja (HOJKS, erit.tuen suunnitelma, vaativan erit.tuen suunnitelmaOpiskelijat tai Pedagogiset asiakirjat (rekisteri)Katso kohta 7)
  Erityisopiskelijan opetusryhmä (T)Erityisoppilaan opetusryhmäOpiskelijat tai Pedagogiset asiakirjat (rekisteri)Ilmoitetaan erityisopiskelijoille
  Opiskelijan tavoite (U)Opiskelijan tavoite koulutuksessaOpiskelijat
  Ko. koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika missä tahansa (V)Koulutuksen/tutkinnon aloituspvm (tutkitaan järjestyksessä 1. Kouluun tulopäivä, 2.Aloituspäivä, 3. Koulutuksen/tutkinnon aloituspv)Opiskelijat
  Ko. koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika tässä oppilaitoksessa (W)AloituspäiväOpiskelijat
  Kirjoillaolo ko. oppilaitoksessa (20.1.20xx) (X)Läsnäolotaulukko, Kevät 20.1.20xx tai Opiskelijatyöpäivien laskenta/tuntimäärätaulukkoOpiskelijat
  Kirjoillaolo ko. oppilaitoksessa (20.9.20xx) (Y)Läsnäolotaulukko, Syksy 20.9.20xx tai Opiskelijatyöpäivien laskenta/tuntimäärätaulukkoOpiskelijat
  Rahoitus (Z)Rahoitusmuoto (optpv-laskennan taulukko)OpiskelijatKatso kohta 8)
  RahoitusKevään/Syksyn rahoitusmuoto (Läsnäolotaulukko)OpiskelijatKatso kohta 8)
  RahoitusOpintojen rahoitusOpiskelijatKatso kohta 8)
  Koulutuksen/tutkinnon päättymisaika (AA)Koulutuksen/tutkinnon päättymispvm (kirjaa tähän arvioitu päättymispäivä, jos opiskelija ei ole vielä valmistunut)Opiskelijat
  Tutkinnon suorittaminen (AB)Katso alempaa kohtaa 9OpiskelijatKatso kohta 9)
  Suoritetut tutkinnon osat (AC)Primus laskee automaattisestiOpiskelijatKatso kohta 10)
  Oppilaitostunnus_tutkintotodistus (AD)Koulu-kenttä (tai Yksikkö-kenttä)OpiskelijatKatso kohta 1)
  Oppilaitostunnus_tutkintotodistusTutkintotodistuksen myöntänyt oppilaitos (rekisteristä)OpiskelijatKatso kohta 1)
  Tutkinnon suorituskunta (AE)OpetuspaikkakuntaKoulun tiedot
  Tutkinnon suorittamispäivämäärä (AF)Todistuslajit ja Todistusten päiväykset (tai Todistuslajit ja Valmistumispäivä)tai osatutkinnolle Osatutkintotodistuksen päiväysOpiskelijatKatso kohta 11)
  Väylä tutkintoon (AG)Väylä tutkintoonOpiskelijat 

  1) Opiskelijan Koulu-kentässä on se koulu, josta hän saa/on saanut tutkintotodistuksen. Jos opinnot/valmistava koulutus on suoritettu eri oppilaitoksessa, toinen oppilaitos täytetään Opiskelijat-rekisterin kenttään Tulokoulu (rekisteristä) (viittaa Oppilaitokset-rekisteriin). Oppilaitokset-rekisteriin tehdään omat rekisterikortit eri paikkakunnilla sijaitsevia yksiköitä varten ja täytetään niille Sijaintikunta- ja Tilastokeskuksen oppilaitoskoodi -kenttä. Jos oppilaitoksella on Koulun tiedoissa vain yksi ns. pääkoulu ja eri toimipisteet on kirjattu Yksiköt-rekisteriin, Primus huomioi myös Yksikkö-kentän opiskelijalta ja siirtää opetuspaikkakunnan sen mukaan.
  Lisäys 2016: Oppilaitostunnus_tutkintotodistus kerätään nyt myös osatutkintoja suorittaneilta. Tutkintotodistuksen myöntävän oppilaitoksen voi kirjata myös uuteen kenttään Tutkintotodistuksen myöntänyt oppilaitos, jos se on eri kuin opiskeluoppilaitos.

  2) Primus täyttää tutkintolajin automaattisesti tutkintokoodin perusteella.

  3) Tutkinto 2-kenttä täytetään, jos opiskelija on ottanut osia toisesta tutkinnosta. (Ei ylioppilastutkintoa). Opiskelijasta tulee silloin kaksi riviä tiedostoon.

  4) Täytetään, jos opiskelija saa tutkintoonsa toisen tutkintonimikkeen ja/tai toisen osaamisalan. Opiskelijasta tulee silloin kaksi riviä tiedostoon.

  5) Samalla tavalla kuin kohdassa 1.

  6) Sukupuoli, äidinkieli, opiskelijan vakinainen asuinkunta ja opiskelijan kansalaisuus ovat aivan välttämättömiä tietoja silloin, kun opiskelijalla ei ole henkilötunnusta. Jos opiskelijalla on henkilötunnus ja se ilmoitetaan tässä aineistossa virheettömästi, sukupuoli, äidinkieli, opiskelijan vakinainen asuinkunta ja opiskelijan kansalaisuus voidaan jättää ilmoittamatta. Jos henkilötunnus on virheetön, Primus jättää nämä tiedot siirtämättä.

  7) Hojks-tieto siirtyy tiedonsiirron tekohetken tilanteen mukaan eli jos kentät on täytetty, siirtyy tieto, että opiskelija on erityisopiskelija. Huomioi tyhjätä kenttien tiedot, jos opiskelija ei enää ole erityisopiskelija (eli hojks/erityinen tuki on purettu).
  Jotta tieto erityisopiskelijasta siirtyy, täytyy opiskelijalla olla rastitettuna kenttä HOJKS tehty tai tehtynä pedagoginen asiakirja, jonka asiakirjalaji on "HOJKS, Erityisen tuen suunnitelma tai Vaativan erityisen tuen suunnitelma". Lisäksi täytetään kenttä Erityisoppilaan opetusryhmä. Kun HOJKS puretaan, tulee opiskelijarekisterin HOJKS-kentät tyhjätä ja kirjata pedagogiselle asiakirjalle HOJKS päättymispäivä/Tuen päättymispäivä.
  Tieto erityisopiskelijan opetusryhmästä haetaan ensisijaisesti opiskelijarekisterin kentästä. Jos kenttä on tyhjä, haetaan vastaavaa tietoa Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä. Jos opiskelijalle on tehty pedagoginen asiakirja tukea varten, katsotaan erityisopiskelijan opetusryhmä viimeisimmältä asiakirjalta sen laatimispäivän mukaan (tilastovuosi huomioiden). Päättymispäivän tulee silloin olla tyhjä tai tulevaisuudessa.

  8) Opiskelijan rahoitustieto katsotaan järjestyksessä: 1. Opiskelijatyöpäivälaskennan taulukon Rahoitusmuoto, 2. Läsnäolotaulukon Kevään/Syksyn rahoitusmuoto tai yksirivinen 3. Opintojen rahoitus. Jos rahoitusmuoto vaihtuu tilastovuoden aikana, tulee opiskelijasta tiedostoon kaksi riviä. Rahoitus tulee olla silloin kirjattuna moniriviseen kenttään.

  9) Kun Todistuslajit-kentässä on "1 tutkintotodistus" ja samalla rivillä Todistusten päiväykset -kentässä päivämäärä tilastovuodelta tai Valmistumispäivä-kentässä on päivämäärä tilastovuodelta, siirretään "1 Suorittanut koko tutkinnon". (Myös valmistumispäivää käytettäessä tulee täyttää lisäksi todistuslaji.)
  Jos mainituissa kentissä ei ole päivämäärää tai se ei ole tilastovuodelta, mutta opiskelijalla on tilastovuoden ajalta suorituksia, siirretään "2 Suorittanut tutkinnon osan tai osia". Todistuslajit-kenttä tulee täyttää koko- tai osatutkinnon suorittaneille.

  10) Suoritetut tutkinnon osat: Primus laskee automaattisesti tutkinnon osien lukumäärän suorituksista kaikilta opiskelijoilta. Tähän huomioidaan vain ammatilliset tutkinnon osat. Kurssityypit-rekisterissä täytetään ammatillisten tutkinnon osien kurssityypeille kenttään Huomioi tilastoissa arvo "Näyttöinä/tutkintosuorituksina" ja kenttään Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi valitaan vaihtoehto "Näyttöinä suoritettu tutkinnon osa". Vanhoissa opseissa, joissa on vielä erikseen omat kurssipalikat näyttöjä varten, kirjataan samat asetukset vain näyttöjen kurssityypeille.

  Jos opiskelija on ottanut osia toisesta tutkinnosta, kirjataan ko. tutkinnon osan opiskelijakohtaisiin kurssitietoihin Tutkinto-kenttään sama tutkinto kuin Tutkinto 2-kentässä opiskelijarekisterissä. Primus laskee silloin nämä eri tutkinnon osat opiskelijan kakkosriville tiedostossa.

  11) Jos on täytetty sekä Todistusten päiväykset että Valmistumispäivä -kentät, niissä EI tarvitse enää olla sama päivämäärä. HUOM: Valmistavan koulutuksen päättymispäivä on usein eri kuin tutkintotodistuksen päivämäärä. Tähän tarkoitukseen on olemassa oma kenttä: Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen päättymispäivä, joka ei siirry tiedostoon. Sitä tietoa ei kirjata Valmistumispäivä-kenttään.

  Päivitetty: 10.1.2019

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Tilastokeskus