Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Val och kursutbud

     

    Studerandena kan anteckna sina ämnes- och kursval via Wilma. Man kan gradera valen per läsår och period. Val-funktionen hör till Wilmas grundnivå.

    Läroanstaltens kursbrickor syns i Wilma, varvid studerandena kan markera sina val via Wilma. Kursbrickans funktioner hör till Wilmas 2. nivå.