Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Perusopetukseen ilmoittautuminen, huoltajan lomake

  Katso kuva

  Tämä on mallilomake perusopetukseen ilmoittautumista varten. Lomakkeen avulla huoltajat voivat ilmoittaa lapsensa kouluun. Lomakkeessa käytetään opiskelijarekisterin kenttiä, ja lomake näkyy Wilman huoltajaliittymässä.

  Lomakeen kopiointi Primukseen
  Tallenna sivun alalaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakeen tiedot

  • Lomakkeen tyyppi: Omat tiedot
  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijat
  • Käytössä Wilman liittymissä: Huoltaja

  Lomake näkyy Wilmassa Lomakkeet-osiossa sen jälkeen kun lomake-editorissa on rastittu kenttä Näkyy Wilmassa. Testaa lomaketta Wilmassa jollain huoltajatunnuksella.

  Valmistelut

  Koulutulokkaille rekisterikortit ja huoltajille avainkoodit

  • Tee koulutulokkaille rekisterikortit Primukseen tai tuo tiedot väestörekisteriohjelmasta. Yleensä tulokkaiden kortit haetaan "Koulusiirrot"-kouluun tai muuhun kunnan käyttämään virtuaaliseen kouluun, josta ne sitten myöhemmin jaetaan oikeille kouluille.
  • Tee koulutulokkaiden huoltajille avainkoodit Wilmaan. Avainkoodin avulla huoltaja voi tehdä itselleen Wilma-tunnuksen, tai yhdistää koulutulokkaan tiedot olemassa olevaan tunnukseensa.
  • Täytä opiskelijarekisterissä Huoltajan tunnuksen voimassaolo päättyy se päivä, jolloin kouluun ilmoittautuminen päättyy. Jos päättymispäivää ei anneta, pääsevät huoltajat kirjautumaan Wilmaan pitkin kevättä, ja he näkevät kesken olevan koulupäätösprosessin tilanteen. Avaa tunnukset myöhemmin uudestaan, kun päätökset on tehty. Huoltajilla säilyy sama Wilma-tunnus läpi lapsen koko kouluajan.

  Vaadittavat toiminnot käyttöön

  Koulun tiedot-rekisterissä rastitaan Koulusiirrot-koululle Oikeus käyttää Wilmaa, Lomaketoiminto käytössä sekä Huoltajaliittymä käytössä. Muita Wilman toimintoja ei tarvita.

  Kaikki ilmoittautumiset tallentuvat siis aluksi tähän kouluun, ja kouluvirasto käsittelee ilmoittaumiset ja siirtää sitten oppilaskortit oikeille kouluille.

  Oppilaaksiottoalueet

  Oppilaille ja kouluvaihtoehdoille täytetään oppilaaksiottoalue. Alueen avulla yhdistetään kunkin alueen oppilaat ja koulut siten, että huoltajalle tarjotaan oman alueen kouluja.

  • Lisää kunnan oppilaaksiottoalueet Primuksen Oppilaaksiottoalueet-rekisteriin. Alueiden avulla rajataan koulun valintaa: huoltajille tarjotaan oman alueen kouluja.
  • Täytä koulutulokkaille opiskelijarekisterissä kenttä Oppilaaksiottoalue asuinpaikan mukaisesti.
  • Täytä koulutulokkaille oman oppilaaksiottoalueen mukainen lähikoulu kenttään Lähikoulu.
  • Tee Perusopetukseen ilmoittautuminen -rekisteriin jokaisesta ilmoittautumisvaihtoehdosta oma rekisterikorttinsa. Vaihtoehdot voivat olla koulujen nimiä tai tarkempia linjoja/painotuksia, esim. Esimerkkilän alakoulu tai Mallilan alakoulu, kielikylpy. Koulun tai linjan nimi syötetään Selite-kenttään. Vaihtoehdot näkyvät Wilmassa huoltajille sellaisina, kuin ne tähän kenttään kirjataan. Täytä vaihtoehdoille myös Oppilaaksiottoalue-kenttä. Huomaa, Koulu-kenttä jätetään täyttämättä.

  Esiopetuksen tiedot

  Lomakkeella kysytään myös esiopetuksen paikkaa. Paikan voi valita Esiopetuspaikka(koulu) -kentän valmiista vaihtoehdoista tai kirjoittaa tekstikenttään.

  • Valikon vaihtoehdot kirjataan Oppilaitokset-rekisteriin. Täytä Rajauskoodiksi "esi" niille kouluille, joilla on esiopetusta. Näin esiopetuspaikkojen valikossa näkyvät vain esiopetusta järjestävät koulut.
  • Toinen vaihtoehto on käyttää lomakkeen tekstikenttää - tällöin huoltaja kirjoittaa esiopetuspaikan nimen itse.

  Lomakkeen sisältö ja täyttäminen

  Perustiedot ja huoltajat

  Koulutulokkaan perustiedot ja huoltajien tiedot tulevat lomakkeeseen esitäytettyinä, huoltaja ei voi muokata näitä tietoja.

  Kouluun ilmoittautuminen

  Seuraavaksi huoltaja ilmoittaa, tarvitseeko hän kunnan koulutuspalveluita. Jos ei tarvitse, rastitaan oikea vaihtoehto ja siirrytään suoraan tallennukseen. Jos tarvitsee, rastitaan tämä vaihtoehto ja täytetään lomakkeen loput tiedot.


  Lomakkeella näytetään esitäytettynä koulutulokkaan oma oppilaaksiottoalue ja hänen lähikoulunsa. Ilmoittautumiskoulu tulee valita, vaikka huoltaja hyväksyisi lähikoulun.

  • Jos huoltaja hakee oman oppilaaksiottoalueen kouluun, valitaan koulu valikosta Valitse ilmoittautumiskoulu. Kentässä on ehto, joka rajaa näkymän siten, että valittavissa on vain oman oppilaaksiottoalueen koulut. Valittu koulu tallentuu Primuksen Opiskelijarekisterin kenttään Koulutulokkaan ilmoittautumistieto.
  • Jos huoltaja hakee oppilaaksiottoalueen ulkopuoliseen kouluun, valitaan koulu kenttään Koulu, johon haetaan. Tässä kentässä puolestaan on ehto, joka rajaa valikkoon näkyviin ne koulut, jotka eivät ole oman oppilaaksiottoalueen sisällä. Valittu koulu tallentuu Primuksen Opiskelijarekisterin kenttään Koulutulokkaan ilmoittautumistieto 2. Huoltajan antamat perustelut tallentuvat Primuksen Opiskelijarekisterin kenttään Oppilas hakee toiseen kouluun, perustelut

  Esiopetuspaikan voi merkitä joko kohtaan Esiopetuspaikka (koulu) tai Esiopetuspaikka (muu). Kouluvaihtoehdot tulevat Oppilaitokset-rekisteristä. Koulut on rajattu Rajauskoodin avulla niihin, joiden rajauskoodina on "esi". Esiopetuspaikka (muu) on tekstikenttä, johon voi kirjoittaa tiedon, esim. Mallilan päiväkoti.

  Mahdolliset allergiat ja muut lisätiedot tallentuvat Opiskelijarekisterin kenttään Lisätietoja alakouluun ilmoittautumiseen.

  Lopuksi lomakkeelle täytetään ilmoittaja, eli kuka kouluunilmoittautumisen täytti. Tämä tallentuu Opiskelijarekisterin kenttään Ilmoittaja alakouluun. Kenttä on nimetty lomakkeella muotoon Ilmoittajan nimi.
  Tämä tieto on myös merkitty pakolliseksi, eli lomaketta ei voi tallentaa ilman, että kenttään on täytetty ilmoittajan nimi.

  Ohjetekstit

  Lomakkeen kolmelle kentälle on lisätty ohjeteksti. Nämä kentät ovat

  • Ilmoittautumiskoulu
  • Esiopetuspaikka (muu)
  • Ilmoittajan nimi

  Ohjetekstissä on kerrottu lisätietoja kentän täyttämisestä. Voit muokata tai poistaa tekstejä kentän ominaisuuksissa Ohjeteksti-välilehdellä. Ohjetekstejä voit lisätä muillekin kentille. Wilmassa kentän vieressä näkyy sininen informekki, josta avautuu kentän ohjeteksti.

  Lomakkeen ehdot ja tarkistussäännöt

  Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä voi asettaa ehtoja lomakkeen näkymiselle Wilmassa sekä kenttien täyttöön liittyviä ehtoja. Lomakkeen esilläoloajan voi rajoittaa esim. tammikuuksi 2014: Laita ehdoksi Nykyinen päivämäärä>="1.01.2014" Ja Nykyinen päivämäärä=<"31.01.2014".

  Lomakkeella on viisi tarkistussääntöä. Tietoja ei tallenneta, ennen kuin seuraavat kohdat ovat kunnossa:

  • Uskontokuntalaji on valittu.
  • Katsomusaine on valittu.
  • On täytetty joko Ilmoittautumiskoulu tai Koulu, johon haetaan, molempia ei voi täyttää.
  • Rastittu joku kolmesta vaihtoehdosta, Haen kunnan kouluun, Haen toisen kunnan kouluun tai yksityiseen kouluun tai En käytä kunnan koulutuspalveluita.
  • Jos on haettu oppilaaksiottoalueen ulkopuoliseen kouluun, on täytettynä myös perustelut.

  Nämä tarkistussäännöt huomioivat myös sen, haetaanko kunnan kouluun vai ei. Jos oppilas ei hae kunnan kouluun, ohitetaan ehdot.

  Lomakkeeseen voi tehdä myös muita tarkistussääntöjä tai halutessaan poistaa jo olemassaolevia. Lomakkeen ehdot ovat esimerkkejä.


  Artikkeli on päivitetty 13.03.2019

  Aiheeseen liittyen: