Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

HOPS henkilökohtainen opiskelusuunnitelma -tuloste

  Katso kuva

  Tuloste koostuu kuudesta erillisestä sivusta. Siihen on koottu OPH:n ohjeessa mainittuja asioita. Malli on ohjeellinen ja voitte muokata tulosteita omiin tarpeisiinne sopivaksi. HOPS-tulosteen liitteenä voi antaa opintosuoritusotteen, josta selviää tarkemmin opintojen, valintojen ja arviointien tilanne.

  Tämä HOPS-malli on tehty siten, että se tulostetaan vain yhdelle opiskelijalle kerrallaan, ei siis koko ryhmän opiskelijoille. Suurin osa tiedoista tulostetaan opiskelijarekisterin kentistä. Sivuilla 4 ja 5 on suoritustaulukko, joka tulostaa tiedot opiskelijan opetussuunnitelmasta. Kootun tulosteen voi laittaa myös Wilmaan.

  Jos HOPS:iin tulevia tietoja halutaan tallentaa Wilman kautta, tehdään niitä varten Lomake-editorilla lomakkeet. Arvioinnit, työssäoppimisten, näyttöjen ja osaamisen tunnustamisten tiedot tallennetaan opiskelijalle esim. Wilman eHOPS:n kautta, linkki ohjeen lopussa.

  HOPS

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi tai muistitikulle.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi ensimmäinen tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle. Hae samoin muut tuloste-tiedostot Primukseen.

  Koottu tuloste = koko HOPS

  Tulosteet kerätään kootuksi tulosteeksi, jolloin saat kaikki sivut tulostettua kerralla samalta opiskelijalta.

  • Avaa opiskelijarekisterin tulostuseditori ja siellä Toiminnot / Uusi.
  • Tallenna ja nimeä tuloste esim. HOPS_koottu.
  • Tähän ei tarvitse tehdä muuta, kuin lisätä kaikki tämän ohjeen erilliset tulosteet.
  • Valitse Tulosteen ominaisuudet ja klikkaa avautuvassa apuikkunassa Lisää-painiketta ja valitse hops-tulostesivut yksitellen kohtaan Koottavat tulosteet.
  • Lopuksi paina OK.
  • Jos jotain kohtaa täytyy korjata tai muuttaa, avaa yksittäinen sivu tulostuseditorissa ja tee muutokset siihen ja tallenna.

  HOPS sivut

  1. sivu:

  Ensimmäinen sivu sisältää opiskelijan perustiedot ja tiedot tutkinnosta. Tiedot tulostetaan opiskelijarekisterin kentistä.

  2. sivu:

  Toisella sivulla on opiskelijan aikaisempi osaaminen:

  • koulutukset ja työkokemukset
  • varusmies- tai siviilipalvelus
  • harrastukset ja kielitaito

  Nämäkin tiedot tulostetaan opiskelijarekisterin kentistä.

  3. sivu:

  Kolmannella sivulla on:

  • lähtötasotestien tulokset
  • jatkosuunnitelmat opintojen jälkeen
  • tiedot tarvittavasta erityisestä tuesta
  • Oppimismenetelmät, oppimisen edistyminen ja oppimisen arviointi -kohtaan tiedot on laitettu tulostumaan esimerkiksi kentistä Oppimistyylianalyysi ja Oppimisen erityistarpeet. Nämä ovat memo-kenttiä, joihin voi kirjoittaa vapaata tekstiä. Tilalle voi vaihtaa jonkun muun memo-kentän, esim. omista kentistä Huom 1, Huom 2 jne.

  4. sivu:

  Neljäs sivu tulostaa suunnitelman osaamisen hankkimisesta ja ajoituksesta tutkinnon osittain. Sivulle tulostuu tutkinnon osa ja siihen liittyvät tavoitteet, opiskeluvalmius, ajankohta ja osaamisen hankkimismenetelmät. Tiedot tulostetaan opiskelijakohtaisista kurssitiedoista.

  • Rastita tulostuviksi kurssityypeiksi muut 1-tason kurssityypit, paitsi ei näyttöjä tarkoittavia tyyppejä.
  • Punaisissa soluissa on tulostusehtona Valinta=kyllä TAI Arvosana->Arvosana<>"".

  5. sivu:

  Viidennelle sivulle on koottu osaamisen arviointi. Suoritustaulukko tulostaa:

  • näytöt
  • sen jälkeen tutkinnon osat
  • ja niihin liittyvät työssäoppimiset
  • ja osaamisen tunnustamiset

  Tulosteella on arvioinnit, laajuus, suorituspäivä sekä osaamisen tunnustamisesta laajuus (osa/koko suoritus). Oikeassa reunassa on näytöstä tai työssäoppimisesta kertova teksti. HOPS:n liitteeksi voi tulostaa vielä opintosuoritusotteen, josta selviää tarkempi arviointi.

  • Rastita suoritustaulukon ensimmäiselle riville tulostuviksi kurssityypeiksi käytössänne olevat 1-tason kurssityypit.
  • Toiselle riville (työssäoppimiset) rastita kohta Sama kuin edellinen solu.
  • Kolmannelle riville (osaamisen tunnustamiset) rastita muut 1-tason kurssityypit paitsi ei näyttöjä tarkoittavia. Rastita myös 2-tason kurssityypit, jotta tunnustamiset tulostuvat yhteisten tutkinnon osien osaltakin. Jos opetussuunnitelmanne on rakennettu useampaan tasoon, niin laita tulostuvat kurssityypit sen mukaan.
  • Työssäoppimiset ja osaamisen tunnustamiset on laitettu tulostumaan kursiivilla, jotta ne erottuvat muista suorituksista.

  6. sivu:

  Viimeiselle sivulle on kerätty osaamisen tunnustamiset vielä erikseen sekä niiden perusteena oleva arviointi, laajuus ja päivämäärä. Suunnitelma-sarakkeeseen voi tulostaa tietoa siitä, miten tunnustamisen jälkeen edetään. Tiedot tulostetaan opiskelijarekisterin monirivisestä kentästä Suorituksien osaamisen tunnustamiset, rivikohtaisesti. Tähän kenttään päivittyy automaattisesti kaikki opiskelijan opetussuunnitelman kautta tehdyt osaamisen tunnustamiset. Mallitulosteella on 10 riviä, mutta voit lisätä enemmän, jos tunnustamisia on paljon jollakin opiskelijalla.

  Sivun alatunnisteessa on koulutuksen järjestäjän nimi sekä opiskelijan, ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan allekirjoitustiedot. Lisäksi sinne tulostuu tiedot siitä, milloin HOPS:a on päivitetty. Nämä tiedot tulostetaan opiskelijarekisterin kentistä HOPS päivämäärät ja Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS).

  Tuloste Wilmaan


  HOPS-tulosteen voi laittaa myös Wilmaan tulostettavaksi. Oppilaitoksen oman harkinnan mukaan sen voi laittaa opiskelijankin tulostettavaksi, jos on tarvetta. Opettajan tulostettavaksi on kaksi vaihtoehtoa; joko kaikki opettajat saavat tulostaa HOPS:n tai tiettyyn käyttäjäryhmään kuuluvat opettajat saavat tulostaa sen.

  Vaihtoehto 1:

  • Laita kootulle tulosteelle käyttäjäryhmä. Katso kuva ohjeen alussa.
  • Valitse ylävalikosta Asetukset / Tulosteen ominaisuudet ja rasti kohta Näkyy vain käyttäjäryhmällä.
  • Valitse käyttäjäryhmäksi joku opettajien käyttäjäryhmä. Käyttäjäryhmällä tulee olla ainakin Opiskelijat-rekisterin oikeus Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.
  • Sama käyttäjäryhmä valitaan Opettajat-rekisterissä esim. kaikille ryhmänohjaajille kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.
  • Rasti myös kohta Näkyy kaikilla kouluilla (multiPrimus).
  • Tuloste näkyy käyttäjäryhmään kuuluville opettajille tällöin Wilmassa opiskelijan profiilisivulla, Tulosteet-kohdassa.

  Vaihtoehto 2:

  • Lisää Koottu HOPS -tuloste Koulun tiedot-rekisterissä kenttään Opettajan ja henkilökunnan tulosteet.
  • Tuloste näkyy tällöin Wilmassa samassa kohti kuin vaihtoehdossa 1. Erona on se, että tuloste näkyy kaikille kyseisen koulun opettajille.

  Opiskelijan Wilmassa

  • Lisää Koottu HOPS -tuloste Koulun tiedot-rekisterissä kenttään Opiskelijan tulosteet (ja tarpeen mukaan kenttään Huoltajan tulosteet).
  • Tuloste löytyy opiskelijan omassa Wilmassa valikon kohdasta Tulosteet.
  • Huomaa, jotta tuloste olisi virallinen, opiskelijan täytyy pyytää HOPS:iin allekirjoitukset.

  Artikkeli on päivitetty 06.05.2016