Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Henkilön kuva Primuksessa ja Wilmassa

  Opiskelijoiden, opettajien ja henkilökunnan kuvat voi laittaa näkyville Wilmaan. Koulu kerää itse kuvat sekä luvat niiden käyttöön. Kuva näkyy henkilön profiilisivulla. Kuvan voi lisätä tulosteisiin.


  Ota toimintoa varten esiin kentät

  • Kuva (opiskelija-, opettaja- että henkilökuntarekistereisssä)
  • Kuvan käyttölupa koulutoimen sisäisessä käytössä (opiskelijarekisterissä) ja
  • Näytä kuva Wilmassa (opettaja- ja henkilökuntarekisterissä)
  • Asemoi kenttä/kentät vaikkapa Tiedot-välilehdelle henkilön yhteystietojen viereen.
  • Muilla kuvien julkaisua käsittelevillä lupa- ja kieltokentillä ei ole vaikutusta kuvan näkymiselle, ne ovat vain infoa koululle.

  Määritä myös kuvan luku- ja kirjoitusoikeudet. Lukuoikeus tarkoittaa, että käyttäjä näkee kuvan Primuksessa. Kirjoitusoikeus tarkoittaa käytännössä kuvan lataamis- ja vaihtamisoikeutta.

  Kuvien käyttötarkoituksesta kannattaa laatia lyhyt tiedote koteja varten. Samalla voi myös kerätä kuvat ja luvat niiden käyttöön. Kuvan voi ladata ainoastaan sellaiselle henkilölle, jolla lupakenttä on rastittu.

  Koulukuvaaja toimittaa kuvat levyllä, muistitikulla tai muulla tallennusvälineellä. Kuvat voi siirtää Primukseen suoraan tästä.

  Toimitetulla tallennusvälineellä voi olla muutakin sisältöä kuin Primukseen luettavat kuvat, joten etsi hakemisto nimeltä "Visma".


  Kuvien lataaminen

  • Kuvat ladataan Primukseen. Primukseen ladattu kuva näkyy automaattisesti myös Wilmassa.
  • Primukseen ladattavien henkilökuvien tulee olla jpg-muodossa, jos halutaan käyttää kuvien massatuontia. Yksittäisiä kuvia voi tuoda myös png-muodossa.
  • Ota aktiiviseksi sen henkilön rekisterikortti, jonka kuvan haluat ladata Primukseen. Klikkaa Kuva-kenttää ja valitse oikea kuva.
  • Kuva avautuu apuruutuun. Katkoviivakehys määrää kuvan rajauksen. Vedä kehys henkilön kasvojen päälle, ja pienennä tai käännä kuvaa tarvittaessa.
  • Hylkää-painikkeesta voit perua kuvan lukemisen Primukseen, Tallenna-painikkeella kuva tallentuu opiskelijan rekisterikorttiin.
  • Kuvat voi tuoda myös massana, ks. kuvien massatuonnin ohje.

  Kuvan poistaminen

  • Kuva poistetaan klikkaamalla sitä hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Tyhjennä. Voit poistaa kerralla useamman henkilön kuvan.

  Kuva Wilmassa

  • Jos opiskelijan kuvaa ei haluta Wilmaan, jätetään kuva lataamatta Primukseen.
  • Jos opettajan tai henkilökuntaan kuuluvan kuvaa ei haluta Wilmaan, jätetään rastimatta kenttä Näytä kuva Wilmassa. Jos kenttä on rastittu, kuva näkyy kaikilla Wilman käyttäjillä riippumatta profiilisivun lomakkeen asetuksista.
  • Wilmassa kuva näkyy wilmasivun oikeassa yläkulmassa. Kuva näkyy niillä henkilöillä, jotka näkevät kyseisen profiilisivun.
  • Kuvaa ei tarvitse lisätä siis profiilisivuun lomake-editorissa, vaan kuva tulee näkyviin automaattisesti. Kuva ilmestyy aina oikeaan yläkulmaan, ja sen paikkaa ei voi muuttaa.
  • Kuva näkyy myös tulosteissa, jos koulu on tehnyt kuvan sisältäviä tulosteita. Kuvaa ei kuitenkaan lisätä automaattisesti mihinkään tulosteisiin.
  • Opiskelijoiden kuvat näkyvät ainoastaan opettajilla ja koulun henkilökunnalla. Opiskelijat eivät näe toistensa kuvia. Wilman mobiilisovelluksessa kuitenkin opiskelijan kuva näkyy opiskelijalle itselleen ja hänen huoltajilleen.
  • Opettajien ja henkilökunnan kuvat näkyvät kaikilla Wilma-käyttäjillä.
  • Huoltajien kuvia ei voi tallentaa Primukseen eikä siten myöskään esittää Wilmassa.

  Kuvan käyttö tulosteissa

  Tulosteisiin kuva lisätään samalla tavalla kuin logot, vaakunat ym. kuvat, sillä erotuksella, että kuvia ei ladata Kuvat-rekisteriin.

  Tulostuseditorissa avataan Ominaisuudet-ruutu, ja klikataan Lisää-painiketta. Kuvavalikossa näkyy uutena kohta Henkilön oma kuva. Kuva tulee oletuksena tulosteen vasempaan ylänurkkaan, ja se siirretään x- ja y-arvoja muuttamalla. Editorinäkymässä kuvan paikalla on harmaa hahmo, joka korvatuu esikatselussa henkilön oikealla kuvalla.

  Kuvaa ei voi käyttää luettelotulosteissa.