Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Elevers stödanteckningar

  Se bild

  Utskriften i den här instruktionen är till för att skriva ut elevers enskilda stödåtgärder och innehåller olika grunduppgifter om eleven och stödåtgärderna.

  Spara tul-filen som finns uppe på sidan på din egen dator. Öppna Primus och Stödåtgärder-registret. Öppna Utskriftseditorn och klicka på Funktioner / Kopiera från fil och välj utskriften som du nyss sparade. Utskriften är nu sparad på din egen dator.

  Det går också att öppna utskriften genom att dra utskriftens ikon från katalogen där du sparade den till utskriftseditorn.

  Utskriften i Wilma

  För att utskriften ska synas i Wilma behövs en användargrupp.

  Öppna utskriftssammansättningen i utskriftseditorn (t.ex. "Skriv ut pedagogisk bedömning") och klicka på Inställningar / Utskriftens inställningar. Ge utskriften en användargrupp som får se och skriva ut stödåtgärder i Wilma. Det gör du genom att kryssa i Ses endast av användargruppen och sedan välja rätt användargrupp i fältet under.

  Efter detta syns utskriften i Wilma på Stödsidan när du öppnar någon av de stödåtgärder som har gjorts för en elev.


  Artikeln har updaterats 25.05.2016