Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonsiirtojen valmistelu peruskoulussa

  Ohjeessa on kuvattu, mitä tietoja Primuksessa tulee olla kirjattuna ennen tiedonsiirron tekemistä. Ohje soveltuu esim. tilanteeseen, jossa peruskoulu on vasta ottamassa Kurrea käyttöön, ja halutaan tarkistaa Primuksen tiedot ennen Kurre-koulutusten alkamista. Ohje sopii myös vuosittaisten tiedonsiirtojen valmisteluun.

  Kurssit-rekisteri

  • Kaikille kursseille (arviointikerroille) täytetään Luokka-aste: esim. MA1, MA2 = 7, MA3, MA4 = 8 jne. Luokka-asteeseen ei merkitä pistettä.
  • Kaikille kursseille täytetään Opintoviikkoja-kenttä. Tämä tarkoittaa käytännössä vuosiviikkotunteja. Opintoviikkoja = luokka-asteen viikkotuntimäärä jaettuna luokka-asteen kurssimäärällä. Ks. tarkemmin tästä ohjeesta.
  • Kurssien lyhenne ei voi olla mikä tahansa, vaan sen tulee alkaa aina aineen lyhenteellä. Seuraavat variaatiot ovat mahdollisia:
   • aineen lyhenne + kurssin järjestysnumero: aine AI, kurssit AI1, AI2, AI3 jne.
   • aineen lyhenne + luokka-aste + s tai k: AI1s, AI1k, AI2s, AI2k... (s=syksy, k=kevät)
   • Aineen lyhenne + luokka-aste + kurssin järjestysnumero: MA11, MA12, MA13, MA21, MA22, MA23... (arviointeja 3x lukuvuosi)
  • Jos aineen lyhenteen edessä/perässä on jokin kirjain kertomassa esim. aineen kuulumisesta alaluokkien opsiin, yläluokkien opsiin, uuteen opsiin tms., tulee myös kurssien lyhenteessä olla tämä kirjain. Esim.
   • aine aAI => kurssit aAI1, aAI2 jne.
   • aine AIy => kursst AIy1, AIy2 jne.
  • Aineille ei täytetä luokka-astetta eikä opintoviikkoja.

  Lyhenteet vaikuttavat kurssien tunnistumiseen eli siihen, että opettajien arviointikirjoissa Kurssi-kenttään tulee oikea kurssi. Jos aineen ja kurssien lyhenteet eivät täsmää, jää Kurssi-kenttä tyhjäksi tai siihen voi tulla väärä kurssi.

  Koulun tiedot -rekisteri

  • Seuraavan vuoden jaksotiedot kirjattu Seuraavan lukuvuoden jaksot alkavat ja Seuraavan lukuvuoden jaksot päättyvät -kenttiin (kun simuloidaan tulevaa lukuvuotta).
  • Kuluvan vuoden jaksotiedot kirjattu Jaksot alkavat ja Jaksot päättyvät -kenttiin (jos siirretään kuluvan lukuvuoden tietoja).

  Luokat-rekisteri

  • Luokille täytetty Seuraava luokka -kenttä. (9. lk osalta jätetään tyhjäksi)
  • Lisäksi kannattaa tarkistaa, onko kenttä Luokka-aste/Vuositaso esillä. Jos on, tarkistetaan, että siinä on oikea tieto. Kenttä ei ole pakollinen, luokka-asteet voidaan katsoa myös oppilaskohtaisesti opiskelijarekisterin tietojen mukaisesti.

  Opiskelijat-rekisteri

  • Oppilaille täytetty Ryhmä/luokka (esim. 7A)
  • Oppilaille täytetty Luokka-aste/vuositaso (esim. 7)
  • Tarkistettu oppilaiden Tuleva luokka-aste/vuositaso -kenttä: joko tyhjä tai ensi vuoden mukainen luokka. Tarkistetaan siis, ettei kenellekään ole jäänyt tähän viime kevään tieto.
  • Jos luokkajako muuttuu, voi täyttää Tuleva ryhmä/luokka -kenttään ensi vuoden mukaisen luokan. Esim. jos 7A, 7B ja 7C yhdistetään A- ja B-luokiksi, voi C-luokkalaisista puolelle täyttää kenttään 8A, toiselle puolelle 8B.
  • Jatkavilla luokilla valinnat kirjattuna

  Suunnitteluoppilaat

  • Jos suunnitteluoppilaat on tuotu opiskelijarekisteriin, valitaan heille Opetussuunnitelma
  • Suunnitteluoppilailla luokka-aste on 0 (koulutulokkaat) tai 6 (7. siirtyvät)
  • Opetussuunnitelmaan merkitään vähintään tulevan vuoden valinnat valmiiksi, mutta kannattaa merkitä kerralla koko kouluajan valinnat.
  • Valinnoille EI merkitä lukuvuotta tai jaksoa. Kurre katsoo vain luokka-astetta, ja siirtää sen mukaan 7. luokkalaisille 7. luokan opinnot jne. Lukuvuosi- ja jaksovalinnat koskevat lähinnä 2. asteen oppilaitoksia.
  • Suunnitteluoppilaiden valintoja voi täydentää myöhemmin, jos esim. katsomusaineiden, kielten ja taideaineiden valinnat eivät ole tiedossa.

  Koulukuljetukset

  Jos oppilaiden koulupäivien alkamis- ja päättymisajat halutaan siirtää Kurresta Primukseen koulukuljetusten suunnittelua varten, otetaan opiskelijarekisterissä esiin seuraavat kentät:

  • MA alkaa klo ja MA päättyy klo
  • TI alkaa klo ja TI päättyy klo jne.
  • Visma InSchoolin vakioasetteluissa nämä ovat valmiiksi esillä Koulumatka-välilehdellä.

  Käyttäjäryhmät-rekisteri: Tiedonsiirtojen tekijän käyttöoikeudet

  • Uuden Kurre-työjärjestyksen luominen vaatii täydet oikeudet Kurreen. Jos siirtojen tekijälle ei haluta antaa täysiä oikeuksia, voi pääkäyttäjä tai rehtori luoda valmiiksi tyhjän tiedoston.
  • Siirtojen tekijälle rastitaan Kurren oikeuksista vähintään:
  • Perustiedot: Tietojen muuttaminen, Oikeus siirtää tietoja Kurreen, Oikeus siirtää tietoja Kurresta
  • Muut: Yleiset asetukset
  • Lisäksi voi rastia Muut toiminnot -osiosta Lukuoikeus kaikkiin tietoihin.
  • Siirron tekijä tarvitsee myös pääsyn Primuksen opiskelija-, opettaja- ja huonerekistereihin, jos siirrettäviä tietoja halutaan rajata jollain tavalla.