Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opetussuunnitelma

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tämä on opetussuunnitelman tulostepohja. Tuloste tulostetaan opiskelijarekisterin kautta: valitse ensin ruudulle sellainen opiskelija, jolla on haluamasi ops.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteen tiedot


  Tulosteen ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan tietoja ja varsinainen opetussuunnitelma tulostuu keltaiseen suoritustaulukkoon.

  Ylätunniste
  Koulun nimi tulostuu Koulun tiedot -rekisteristä. Koulutusala, koulutusohjelma, tutkinto ja tutkintonimike tulostetaan opiskelijan kortilta. Opiskelijan ryhmä tulostuu Ryhmä/luokka kentästä. Tämän solun toinen sisältö tulostaa tekstin "Ryhmätunnus puuttuu" mikäli ehto Ryhmä/luokka->Nimi="" toteutuu. Eli jos opiskelijalla ei ole ryhmää tulostuu teksti "Ryhmätunnus puuttuu". Aloituspäivä tulostuu samannimisestä kentästä. Päivämääräksi tulostuu nykyinen päivämäärä samannimisestä kentästä vakioista. Oikeaan yläkulmaan tulostuu sivunumerointi.

  Voit tarvittaessa muuttaa punaisen tietosolun sisältöä. Aktivoi solu ja klikkaa Tietovälilehden sisältöä, saat hakuruudun. Tyhjää solun sisältö ja valitse kenttäluettelosta uusi tieto.

  Valkoisella pohjalla olevat tekstit tulostuvat tekstinä. Solun sisältöä voit muokata valitsemalla solun. Kirjoita sitten oikealla näkyvällä Tekstivälilehdellä haluttu teksti.

  Suoritustaulukko
  Ensimmäisen rivin Kurssin tiedot->Nimi tulostaa kurssityypin Iso otsikko. Toisella rivillä tulostuu kokonaisuudet. Kolmannella tulostuu jaksot ja viimeisellä neljännellä rivillä osajaksot.

  Kurssin tiedot->Opintoviikkoja tulostaa laajuuden.

  Viimeisen sarakkeen Tietosoluilla on kaksi solun sisältöä. Ensimmäinen tulostaa Kurssin tiedot->Tyyppi->Nimi, kun ehto Kurssin tiedot->Tyyppi->Kieli huomioiden="" toteutuu. Eli kurssityypin Nimi kentän sisältö tulostuu silloin kun Primukseen on kirjauduttu esim. ruotsiksi ja kurssityypin Nimi ruotsiksi -kenttä on tyhjä.

  Solun toinen sisältö tulostaa Kurssin tiedot->Tyyppi->Nimi kieli huomioiden, kun ehto Kurssin tiedot->Tyyppi->Nimi kieli huomioiden<>"" toteutuu. Eli tulostetaan kurssityypin Nimi ruotsiksi, nimi suomeksi tai nimi englanniksi -kentän sisältö riippuen siitä millä kielellä Primukseen on kirjauduttu. Esim. jos kirjaudutaan sisään ruotsin kielellä tulostuisi Nimi ruotsiksi -kentän sisältö mikäli ko. kenttä olisi täytetty, muutoin tulostuu Nimi kentän sisältö.

  Alatunniste
  Alatunnisteeseen tulostuu teksti "Jatkuu..." mikäli tulosteeseen tulee useampi sivu. Viimeiselle sivulle tulostuu teksti "Huom! Lihavoitu teksti tulostuu tutkintotodistukseen. Opintokorttiin tulostuu kaikki.".


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011