Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Synlighet enligt inloggad användare i Wilma

  Under Standarder i Primus sökruta finns fem standarder för att identifiera en inloggad användare i Wilma. Dessa kan man dra nytta av till exempel i utskrifter och blanketter. Till exempel på en blankett kan man göra synlighetsvillkor och begränsningar för dem som använder blanketten. Man kan visa vissa delar av blanketten enbart för till exempel rektorn, eller definiera att en grupphandledare bara ser sin egen grupps uppgifter på blanketten. Man kan i blankettens fält också göra standardvärden som hämtar den inloggade användarens uppgifter direkt till fältet.

  Standarderna är:

  • Inloggad personal i Wilma
  • Inloggad vårdnadshavare i Wilma
  • Inloggad lärare i Wilma
  • Inloggad studerande i Wilma
  • Inloggad arbetsplatshandledare i Wilma
  • Inloggat användarnamn i Wilma

  Exempel på användning på blanketter:

  1. Blanketten ska synas i Wilma endast för de studerande som har en viss grupphandledare (den inloggade användaren). Gör följande synlighetsvillkor för blanketten:

  • Inloggad lärare i Wilma->Kortnummer=Grupp/Klass->Grupphandledare/klassföreståndare->Kortnummer

  Genom att använda detta synlighetsvillkor kan du också avgränsa en del av blanketten eller ett fält så att det är synligt bara för grupphandledaren och inga andra användare.

  2. Till exempel på registreringsblanketten för en åtgärd vill man att endast en viss inloggad lärare ska kunna väljas i fältet Anteckningen gjord av (lärare). Det ska alltså inte finnas några andra alternativ i menyn. Gör ett villkor för valmenyn i Anteckningen gjord av (lärare)-fältet:

  • Kortnummer=Inloggad lärare i Wilma->Kortnummer

  3. Avgränsning av en blankettdel eller ett fält så att det bara syns för en viss person, t.ex. rektorn. Gör ett villkor i blankettdelens egenskaper med Endast om villkoret uppfylls:

  • Inloggad lärare i Wilma->Beskrivning av arbetsuppgift (syns i Wilma)="rektor"

  I Wilma visas inte blankettdelen i fråga för andra användare utan enbart för rektorn.

  4. Om man har i bruk personliga Wilma-användarnamn (av ny typ) kan funktionen Inloggat användarnamn i Wilma användas på bl.a. blanketten för anmälan till grundutbildning.

  Gör i blankettens Anmälare-fält standardvärdet:

  Inloggat användarnamn i Wilma->Efternamn&Inloggat användarnamn i Wilma->Tilltalsnamn och kryssa i Lägg alltid in standardvärdet. När vårdnadshavaren fyller i eller bearbetar blanketten syns i fältet automatiskt namnet på den vårdnadshavare som är inloggad i Wilma.

  Exempel på användning i utskrifter

  1. När man printar från Wilma kan man automatiskt få in en inloggad användare på en utskrift, till exempel klassföreståndarens namnförtydligande. Gör en datacell på utskriften:

  • Inloggad lärare i Wilma->Efternamn&Inloggad lärare i Wilma->Tilltalsnamn

  2. Du kan begränsa synligheten för en utskrift så att den bara är synlig t.ex. för vissa studerande. Här följer ett exempel på hur man ställer in så att en lärare med en utskrift bara ser uppgifterna över de elever som han/hon har i sin grupp. I Utskriftens Inställningar-ruta görs ett synlighetsvillkor för Wilma:

  • Inloggad lärare i Wilma->Kortnummer=Grupp/Klass->Grupphandledare/klassföreståndare->Kortnummer

  Även en utskrift kan visas för t.ex. bara en bestämd användare, såsom rektorn.

  • Inloggad lärare i Wilma->Beskrivning av arbetsuppgift(syns i Wilma)="rektor"

  Synlighetsvillkoret kan kombineras med ett villkor som gäller bestämda elever, om man t.ex. vill göra en utskrift för rektorn som endast ska användas för ettorna.

  • Grupp/klass=1* OCH Inloggad lärare i Wilma->Beskrivning av arbetsuppgift(syns i Wilma)="Rektor"

  Observera

  Utskrifternas synlighetsvillkor i Wilma beaktas inte om utskriften finns i något av fälten Lärarens utskrifter, Studerandens utskrifter eller Vårdnadshavarens utskrifter i registret Information om skolan. Då är utskriften synlig i Wilma för alla som hör till ifrågavarande persongrupp.