Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Alku- ja työtehtäväkartoitus oppisopimuskoulutuksessa

  Katso kuva

  Tällä lomakkeella luodaan Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisteriin manuaalisesti uusi rekisterikortti. Myöhemmin, kun saamme Primus Query -määritykset tehtyä, lisätään lomake, joka luo kortin automaattisesti rekisteriin.

  Kun on varmistettu opiskelijalta ja työnantajalta, että oppisopimuskoulutusta voidaan lähteä suunnittelemaan, siirretään opiskelija Hakijat-rekisteristä Opiskelijat-rekisteriin.

  Siirron jälkeen ja ennen oppisopimuksen solmimista tekee opiskelija alkukartoituksen ja työantaja kartoittaa työssä oppimisen mahdollisuudet Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisteriin. Kartoituksissa käytetään apuna tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai muita oppilaitoksen haluamia vaatimuksia, jotka on kirjattu Opetustarjonta-rekisterissä Muiden arvosanojen aiheisiin.

  Alkukartoitusta ja työpaikalle tehtävää työtehtävien kartoitusta varten on Työpaikalla järjestettävä koulutus –rekisteriin lisätty uusi Työtehtäväkartoitustaulukko omine kenttineen. Taulukossa olevat Opiskelijan osaaminen-, Toteutuu työpaikalla- ja Toteutui työpaikalla -kentät ovat linkkikenttiä Vastausvaihtoehdot -rekisteriin. Ota kentät esiin Työssäoppiminen –rekisteriin ja lisää vastausvaihtoehdot omaan rekisteriinsä ennen kun aloitat lomakkeiden luomisen.

  Vastausvaihtoehtojen kirjaaminen

  Vastausvaihtoehdot -rekisteri löytyy Muut rekisterit-otsikon alta Primuksen pääikkunasta. Ota kenttäeditorissa esille ainakin Nimi- ja Rajauskoodi 1 -kentät. Tee haluamasi vaihtoehdot opiskelijalle esim. "Osaan, Osaan jonkin verran, En osaa". Lisää näille kaikille vaihtoehdoille sama koodi esim. OPI Rajauskoodi 1-kenttään.

  Tee sen jälkeen työnantajalle tarkoitetut vaihtoehdot esim. "Toteutuu, Toteutuu osittain, Ei toteudu". Lisää näille oma koodi esim. TYÖ Rajauskoodi 1-kenttään.

  Rajauskoodi 1:n avulla saadaan lomakkeilla rajattua omat vaihtoehdot opiskelijalle ja työantajalle.

  Lomakkeen tuonti

  Tallenna sivun ylälaidassa oleva Alku-ja työtehtäväkartoitus (uuden lisäys).lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primuksessa Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakkeen asetukset

  • Lomakkeen tietokanta: Työpaikalla järjestettävä koulutus
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Koulutustarkastaja, Opettaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Sellainen käyttäjäryhmä, jolle on annettu oikeudet Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisteriin ja siellä rastittu oikeudet Uuden rekisterikortin luominen sekä Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus. Sama ryhmä lisätään Koulutustarkastajat- ja/tai Opettajat-rekisterissä Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään niille, jotka saavat lomaketta käyttää.
  • Rasti kohtiin Näkyy Wilmassa ja Uuden rekisterikortin luominen sallittu.

  Määrittelyt rajauskoodilla

  Avaa lomakkeella kentän Opiskelijan osaaminen muokkausruutu kynän kuvasta. Täytä Valintalistan sisältö (Vastausvaihtoehdot)-kohdassa kentät seuraavasti: Kenttä: Rajauskoodi 1, =-merkki väliin ja Ehdoksi OPI ja valinta kohtaan Vakio. Kentän näkymäksi riittää Nimi. Katso kuva.

  Nyt opiskelija voi valita lomakkeella ainoastaan ne vaihtoehdot, joissa Rajauskoodi 1-kentässä lukee OPI.

  Toteutuu työpaikalla-kentän muokkausruudussa Valintalistan sisältö-kohta täytetään muuten samalla tavalla kun opiskelijankin, mutta Ehto-kohtaan kirjoitetaan se, minkä kirjoitit työpaikan vaihtoehdoille esim. TYÖ.

  Lomakkeelle on lisätty sekä alkukartoituksen että työtehtäväkartoituksen kentät, jotta kaikki osapuolet näkevät, mitä kenttiin on kirjattu.

  Ammattitaitovaatimukset oletuksena lomakkeelle

  Ammattitaitovaatimukset voidaan tuoda lomakkeelle Opetustarjonta-rekisterin monirivisestä Muiden arvosanojen aiheet-kentästä seuraavasti:

  • Avaa kentän Työtehtävä/Ammattitaitovaatimus ominaisuudet kynän kuvasta
  • Valitse välilehti Moniriviset oletusarvot
  • Lisää rivikohtaisesti (kuva) oletusarvo Kurssi[1]->Nimi:":"+Kurssi[1]->Muiden arvosanojen aiheet[1] haluamasi määrä rivejä kurssikohtaisesti sekä niin monelle Kurssille kun haluat että tutkinnon osia lomakkeelle tulee.
  • Valitse Tiedon muuttaminen Wilmassa: Kielletty

  Kartoituksen näkyminen Wilmassa

  Esimerkkilomake on tehty niin, että oppilaitoksen edustaja on mukana lomaketta täydennettäessä ja Wilmaan kirjaudutaan hänen tunnuksillaan.

  Jos työnantaja ja oppisopimuskoulutukseen hakeutuja täyttävät lomaketta kaksin

  • tehdään Alku-ja työtehtäväkartoitus valmiiksi, niin että ainakin pakollinen tutkinnon osa on lisätty lomakkeelle
  • tehdään jommalle kummalle Wilma-tunnukset, jotta he pääsevät kirjautumaan Wilmaan ja täyttämään lomakkeen

  Uuden kartoituksen luominen

  Koulutustarkastaja/opettaja luo alkukartoitukseen pohjan opiskelijan eHOPS:n kautta valitsemalla ensimmäisen tutkinnon osan ja avautuvasta sivupaneelista Lomakkeet / Työssäoppimiset / Luo uusi: Alku-ja työtehtäväkartoitus.

  Lomakkeelle lisätään aluksi kaikki ne tutkinnon osat, jotka opiskelija on ajatellut suorittavansa. Lisäyksen jälkeen pitää tehdä välitallennus Tallenna-painikkeella, jotta kaikkien tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset täydentyvät lomakkeelle.

  Jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tallentuu välitallennuksessa lomakkeelle, pitää siihen lomakkeen osioon, jossa Työtehtävät/ammattitaitovaatimukset ovat, tehtävä seuraavanlainen näkymisehto Lomakkeen osion ominaisuudet-ikkunassa (avautuu kynän kuvasta).
  Tiedon näkyminen Wilmassa

  • Vain, jos ehto toteutuu "Korttinumero<>0".

  Opiskelija ja työnantaja voivat täyttää tiedot rivikohtaisesti tai opiskelija täyttää ensin alkukartoituksen ja sen jälkeen työnantaja täyttää tiedot omalta osaltaan.

  Kun kartoitukset on tehty, voidaan päättää mahdollisesta oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta.

  Kartoitukset tallentuvat Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisteriin jolloin valmiit kartoitukset löytyvät Työssäoppiminen -linkin alta.

  Koulutustarkastaja näkee kaikkien niiden opiskelijoiden työtehtäväkartoitukset joille on lisätty Opiskelijat-rekisterissä kenttään Kortin omistusoikeus ryhmillä sama käyttäjäryhmä kuin koulutustarkastajalla on kentässä Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Avainsanat: alkukartoitus, työtehtäväkartoitus, kartoitus.


  Artikkeli on päivitetty 02.05.2018