Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Toisen koulun tunnit työjärjestyksessä

  MultiKurrea käyttävät koulut näkevät yhteisten resurssiensa työjärjestyksissä myös muiden koulujen tunnit. Näin on helppo suunnitella resurssin käyttöä omassa koulussa, varata resurssi etukäteen tietylle tai tarkistaa, mihin käyttöön toinen koulu tiettyä resurssia tarvitsee.


  Yhteisiä resursseja ovat esim. opettajat, opetustilat, laitteet, työvälineet ja urheilupaikat. Sama ohje koskee kuitenkin myös tilannetta, jossa opiskelija käy kahden tai useamman koulun tunneilla. Opiskelijan tunnit toisessa koulussa näkyvät opiskelijan kotikoululle.

  Valmistelut ja vaatimukset

  • Kurresta tulee olla käytössä MultiKurre-versio, eli on hankittu koululle MultiKurren lisenssi. Koulun hankkima versio käy ilmi toimitussopimuksesta, viimeisimmästä laskusta tai tiedustelemalla asiaa tukipalvelustamme.
  • Kaikki ne koulut, jotka haluavat nähdä yhteisten resurssiensa varauksia, ovat avanneet työjärjestyksensä muille kouluille: Kurren Yleiset asetukset -kohdassa on rastittu Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen.
  • Työjärjestyksiä ei ole piilotettu tarkasteltavalta ajanjaksolta. Yleiset asetukset -kohdassa ei ole annettu piilotuspäiviä, eikä perustietoikkunan Jaksojärjestelmät-välilehdellä ole piilotettu yksittäisiä jaksoja.
  • Yhteisten resurssien työjärjestyksiä ei ole piilotettu. Perustietoikkunan Opettajat, Opetustilat jne. välilehdillä ei ole piilotettu työjärjestyksiä Wilmassa. (Tämä asetus koskee vain Wilmaa).
  • Koulut ovat sijoittaneet yhteisten resurssien tunteja työjärjestyksiin asti.

  Tuntien näkyminen sijoittelussa

  Toisen koulun tunnit näkyvät yhteisen resurssin työjärjestyksessä vaaleammalla värillä kuin oman koulun tunnit. Toisen koulun tunnit näytetään sillä värillä, minkä toinen koulu on niille antanut. Tunnin oikeassa ylänurkassa näkyy pieni kääntyvä nuoli.

  • Jos toisen koulun tunti osuu samaan kohtaan oman koulun tunnin kanssa, näkyvät molemmat tunnit työjärjestyksessä vierekkäin.
  • Jos haluat näyttää taustalla toisen koulun tunnit päällekkäisyyksien osalta, valitse Näytä-valikosta Muiden koulujen sijoitukset taustalla. Ilman tätä asetusta päällekkäiset sijoitukset näkyvät vierekkäin.
  • Toisen koulun tunti näkyy sen todellisen ajankohdan mukaisesti myös silloin, jos toisen koulun tunnit alkavat ja päättyvät eri aikaan kuin oman koulun.
  • Oman koulun työjärjestyksessä näytetään kaikki aktiivisen jakson ajalle osuvat muiden koulujen tunnit. Jos oman koulun jakso on elokuusta joulukuuhun, näytetään ne toisten koulujen tunnit, jotka osuvat tälle aikavälille. Mukana voi olla esim. vain yhtä viikkoa koskevia tunteja, tai marraskuusta helmikuulle jatkuvia tunteja.

  • Kun viet hiirikursorin toisen koulun tunnin päälle, avautuu ruudulle lisätietoa siitä, minkä koulun tunnista on kyse, ja mille jaksolle se ko. koulussa ajoittuu. Jos tunti koskee vain yhtä viikkoa, kerrotaan viikon numero.
  • Kun klikkaat toisen koulun tuntia hiiren 2. painikkeella ja valitset ponnahdusvalikosta Näytä yhteiset opiskelijat, saat listan niistä oman koulun opiskelijoista, jotka ovat mukana toisen koulun ryhmässä.
  • Voit siirtyä suoraan toisen koulun työjärjestykseen klikkaamalla toisen koulun sijoitusta hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Vaihda työjärjestystä. Tämä on hyödyllinen toiminto esimerkiksi silloin, kun lukion työjärjestyksen ollessa auki halutaan muokata työjärjestyksessä haaleammalla näkyvää yläkoulun sijoitusta. Työjärjestystiedostoa voi vaihtaa kaikissa muissakin Kurren ikkunoissa Toiminnot-valikon kautta.

  Käyttötilanteita

  • Opiskelija käy katsomusaineen tunneilla toisessa koulussa. Oma koulu näkee luokan työjärjestyksestä, että luokan oppilaita on kahdessa eri paikassa.
  • Opiskelija on juuri siirtynyt toisesta koulusta tähän kouluun. Työjärjestyksessä näkyy vielä vanhan koulun tunteja. Uuden koulun kannattaa ilmoittaa vanhalle koululle, että opiskelijan voi poistaa heidän Kurrestaan.
  • Opettaja opettaa sekä lukiossa että yläkoulussa. Yläkoulu näkee lukion tunnit ja lukio näkee yläkoulun tunnit.
  • Atk-luokkaa käyttää sekä liiketalouden yksikkö että matkailun yksikkö. Kummankin yksikön opiskelijat ja opettajat näkevät atk-luokan varaustilanteen Wilmasta.