Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Peruskoulun oppivelvollisuuskortti (laajempi)

  Katso kuva

  Tästä oppilaskortin versiosta on kaksi vaihtoehtoista tulostetta päätösten kirjaamistavan mukaan.

  • Jos oppilasta koskevat päätökset on kirjattu Opiskelijat-rekisterin päätöskenttiin, käytä siinä tapauksessa tulostetta "Peruskoulun oppivelvollisuuskortti laajempi.tul".
  • Jos oppilasta koskevat päätökset on kirjattu Hakemukset ja päätökset -rekisteriin,käytä silloin tulostetta "Peruskoulun oppivelvollisuuskortti laajempi 2013.tul"

  Tässä laajemmassa oppivelvollisuuskortin versiossa tulosteessa on mukana myös oppilaan kielivalinnat ja koulumatkojen tiedot tulostetaan yksityiskohtaisemmin.

  Tulosteen käyttöönotto

  Voit siirtää tulostepohjan itsellesi valitsemalla tiedostonimi-linkin. Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lomakkeen tiedot


  Lomake koostuu kahdesta osasta, yläotsikosta sekä tavallisesta taulukosta. Yläotsikkoon tulostetaan lomakkeen otsikko "Peruskoulun oppivelvollisuuskortti" tekstinä.

  Lomakkeen kaikki tiedot tulostetaan opiskelijarekisterin kentistä.

  Henkilötiedot
  Taulukon yläosaan tulostetaan oppilaan henkilötietoja, mm. nimi, henkilötunnus, osoite, kansalaisuus ja uskontokunta.

  Vanhemmat ja huoltajat
  kohtaan tulostetaan huoltajien nimet, yhteystiedot sekä tyyppi.

  Aloitus
  Tulostetaan oppilaan oppivelvollisuuden alkamispäivä samannimisestä kentästä. Esiopetukseen osallistumisesta tulostetaan tieto kyllä/ei Esiopetukseen osallistuminen -nimisestä kentästä.

  Esiopetuspaikan nimi voidaan tulostaa kahdesta eri kentästä Esiopetuspaikka (koulu) -> Nimi tai Esiopetuspaikka (muu). Kentän Esiopetuspaikka (koulu) sisältö tulostuu, kun ehto Esiopetuspaikka (koulu) -> Nimi "" toteutuu. Kentän sisältö tulee rekisteristä Oppilaitokset. Esiopetuspaikka (muu) on tekstikenttä ja se tulostuu silloin kun paikka on kirjoitettu ko. kenttään sekä kenttä Esiopetuspaikka (koulu) on tyhjä.

  Viraston päätökset
  Viraston päätökset tulostetaan Opiskelijarekisterin Päätös(V) -nimisistä kentistä. Tiedoista tulostetaan päiväys, pykälä, päätöksen nimi ja sen peruste, päättäjä ja kunta.

  Koulun päätökset
  Koulun päätökset otetaan Opiskelijarekisterin Päätös -nimisistä kentistä. Samoin kun viraston päätöksistä, tulostetaan tähän osaan koulun tekemistä päätöksistä päiväys, pykälä, päätöksen nimi ja sen peruste, päättäjä ja kunta.

  Suoritukset
  Suoritukset-osaan tulostetaan annettujen todistusten päivämäärät. Näitä todistuksia ovat perusopetuksen päättötodistus, lisäopetuksen todistus ja peruskoulun erotodistus. Tiedot tulostetaan samannimisistä kentistä.

  Koulunkäynti
  Lomakkeen koulunkäynti-osaan tulostetaan oppilaan koulunkäyntihistoria, käsittäen koulujen sijaintikunnat, koulujen nimet,tulo- ja lähtöluokat sekä tulo- ja lähtöpäivät.

  Huomaa, että tulosteen koulunkäyntitaulukkoon tieto Oppilaan kotikunta tulostetaan koulunkäyntitaulukon monirivisestä kentästä, ei siis kotikunta-kentän tiedosta. Jos koulunkäyntitaulukon Oppilaan kotikunta-kenttä ei ole näkyvissä, voi sen ottaa esille kenttäeditorissa. Kenttäeditorissa ko. kenttä löytyy haarasta Perusopetus/koulunkäynti.

  Kielten opetus
  Tähän osaan tulostetaan oppilaan opiskelemat A1-, A2-, B1- ja B2-kielet. Tiedot tulostetaan samannimisistä kentistä.

  Koulumatka
  Tähän osaan tulostetaan oppilaan koulumatkan pituus, kuljetusmuoto, kuljetusperuste, reitti ja pysäkki. Kuljetusmuodot tulee kirjata Kuljetusmuodot -nimiseen rekisteriin ja reitit Kuljetus -nimiseen rekisteriin. Reitit tulostetaan Kuljetus 1 ja Kuljetus 2 -nimisistä kentistä. Muut kentät löytyvät samannimisinä kuin niiden otsikot.

  Lisätietoja
  Tulostetaan Opiskelijarekisterin Lisätieto-kentästä. Tieto tulostetaan tarvittaessa monirivisenä.


  Artikkeli on päivitetty 13.11.2013