Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Primus W4 asennus

  Ennen asennusta oppilaitoksella tulee olla nimetty pääkäyttäjä, joka opastaa muita ja jakaa käyttäjätunnuksia. Tarkista ennen asentamista, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät sekä asiakastietokoneilla että palvelimella.

  Käyttöjärjestelmä

  • Primuksen palvelinosan Windows-version käyttöjärjestelmäksi käy mikä tahansa Microsoftin tukema Windows-käyttöjärjestelmä.
  • Primuksen palvelinosan Linux-version käyttöjärjestelmäksi sopii esim. Ubuntu tai muu yleisesti käytössä oleva Linux-jakelu.
  • Primuksen asiakasosasta on vain Windows-versio, ja sen käyttöjärjestelmäksi käy mikä tahansa Microsoftin tukema Windows-käyttöjärjestelmä.

  Levytila

  • Vähintään 100 megatavua vapaana

  Asennus

  Primuksella on helppokäyttöinen asennusohjelma, jolla voidaan asentaa samalla asennuksella sekä Primuksen palvelinosa että asiakasosa. Palvelinosia asennetaan yksi, asiakasosia voi olla useampia. Useampia asiakasosia tarvitaan, jos ohjelma halutaan joillekin kouluille suomeksi, toisille ruotsiksi; tai jos halutaan, että käyttäjän ei tarvitse kirjautumisvaiheessa valita koulua valikosta, vaan kirjatuminen ohjataan etukäteen tiettyyn kouluun.

  Jos koulussasi on verkko, asenna sekä Primuksen palvelinosa että asiakasosa verkon palvelimelle. Näin ohjelmien päivitys ja ylläpito sujuu helpoiten. Palvelinosan voi asentaa aina käynnissä olevaksi palveluksi. Työasemille tehdään vain pikakuvakkeet palvelimella olevaan asiakasosaan.

  Jos Primus asennetaan paikalliseksi (ei verkkoon), asennetaan sekä palvelin- että asiakasosa samalle koneelle. Käyttäjä käynnistää itse sekä palvelin- että asiakasosan aloittaessaan työskentelyn.

  Primus ladataan Ohjelmapäivityssivuilta, jonne kirjaudutaan oppilaitoskohtaisella tunnuksella.

  Asiakasosan asennusvaihtoehdot

  Tee asiakasosalle oma hakemisto. MultiPrimuksessa asiakasosan voi asentaa joko siten, että kaikki koulut käyttävät yhteistä asiakasosaa, tai siten, että käytössä on useampia asiakasosia. Kummassakin tavassa on mahdollisuus tehdä koulukohtaisia asetuksia.

  • Jos asennat yhden yhteisen asiakasosan, tee sen hakemistoon koulukohtaiset alihakemistot, joista jokaiseen tulee oma asetustiedosto, prclient.ini. Työasemille tehdään pikakuvake, jolla käynnistetään asiakasosa käyttäen kyseisen koulun omaa asetustiedostoa.
  • Jos asennat useampia asiakasosia, tulee jokaisen asiakasosan hakemistosta löytyä asetustiedosto prclient.ini. Tällöin palvelimelle asennettaisiin siis kunnan yhteinen Primus-palvelinosa, sekä tehtäisiin hakemistot "koulu1", "koulu2" jne., joista jokaisessa on sekä prclient.exe että prclient.ini.

  Prclient.ini -tiedoston tulee siis aina löytyä joko samasta hakemistosta kuin missä itse client on, tai sitten ini-tiedoston sijainti kerrotaan pikakuvakkeessa clientin polun parametrinä.

  Primuksen voi asentaa myös siten, että palvelinosa on palvelimella ja asiakasosat työasemilla. Tällöin asiakasosien päivitys ja ylläpito vie hieman enemmän aikaa ja päivitysten yhteydessä on oltava tarkkana, että sekä palvelinosa ja asiakasosa ovat aina samaa versiota.